Enviaments recents

Universitat Rovira i Virgili: Enviaments recents

 • Rong, Zhouting (Data de defensa: 04-05-2017)
  Un or (I) catalitzada per ciclació polyenyne es va desenvolupar per permetre la formació de fins a quatre enllaços carboni-carboni en un sol pas. L'abast d'aquesta transformació es va explorar i es va trobar que 1,5-enins ...
 • Rodríguez García, Bárbara (Data de defensa: 21-07-2017)
  Els hexacianometalats de metalls de transició, isoestructurals amb el blau de Prussia (PB), son un tipus molt important de composts de coordinació inorgànics. En general, son no estequioméstrics i de valència mixta, lo que ...
 • García Muelas, Rodrigo Antonio (Data de defensa: 18-09-2017)
  Aquesta tesi es centra en l'adsorció i reactivitat de mono- i poli-alcohols derivats de residus de biomassa sobre superfícies metàl·liques. S'estudia també el comportament de la interfase metall-aigua, així com l'efecte ...
 • Funes Ardoiz, Ignacio (Data de defensa: 20-09-2017)
  Aquesta Tesis Doctoral s'ha centrat en l'estudi computacional mitjançant metodologia DFT (Teoria del funcional de la densitat) de reaccions redox catalitzades en fase homogènia. La primera part recau en l'estudi computacional ...
 • Núñez Marcé, Mireia (Data de defensa: 18-07-2017)
  Aquesta Tesi Doctoral se centra en el desenvolupament de nous mètodes analítics per determinar diferents contaminants orgànics emergents, com ara productes farmacèutics de consum generalitzat, els medis iodat de contrast ...