Accessibilitat

Accessibilitat

El web del TDX està adaptat amb la intenció de facilitar l’accés a qualsevol persona, amb independència de les seves limitacions personals, les característiques del seu equip de navegació o el context des d'on accedeix a la web.

Per a aquest objectiu s’estan utilitzat els estàndards que estableix el Consorci World Wide Web – W3C, concretament les pautes d’accessibilitat al contingut web WCAG 1.0.

El compromís del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA); i sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.