Avís legal

Aquest lloc web, amb adreces DNS www.tdx.cat i www.tesisenred.net, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb NIF Q5856253I i amb seu social a:
C. Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona

L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb el servei TDX, un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Els objectius de TDX són difondre els resultats de la recerca universitària, oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball i afavorir l’edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

El web:
1. Cobreix la informació sobre el servei TDX: en què consisteix, les novetats, les estadístiques, informació de contacte, etc.
2. Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia les tesis contingudes al repositori TDX.
3. Està disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès.
4. Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

Tots els seus continguts, incloent els textos, les imatges i qualsevol altre material són propietat dels autors o de les seves institucions, o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquests. Les tesis incloses al repositori TDX són d'accés gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cadascuna d’elles i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions.

El CSUC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços externs.