Estudio de filtración, procesos de membrana y pardeamiento mediante fluidos modelo y zumos de fruta 

    Echavarría Vélez, Ana Paola (Date of defense: 2012-07-10)

    Dins de la aplicació d'enzims per a la millora de processos de filtrat es van immobilitzar enzims pectinolítics en membranes polimèriques que se van sintetitzar al laboratori mitjançant precipitació per immersió (inversió ...