FABP4: interactions with endothelial cell plasma membrane and effects on vascular smooth muscle cells. 

    Saavedra García, Paula (Date of defense: 2016-01-22)

    Fatty acid-binding protein 4 (FABP4) és una adipoquina secretada pel teixit adipós implicada en la regulació del metabolisme energètic i la inflamació. S'han detectat nivells elevats de FABP4 circulant en persones amb ...