Caracterització del Cromoplast com a Orgànul Bioenergètic i Respiratori durant la Maduració del Tomàquet 

  Renato Sánchez, Marta (Date of defense: 2015-11-06)

  Els cloroplasts presenten una activitat respiratòria anomenada clororespiració, que consisteix en una cadena de transport electrònic des del NAD(P)H fins a l’oxigen i que està situada a les membranes tilacoidals. En aquesta ...

  Caracterització i propietats de dues endo-?-(1,4)-glucanases implicades en l'estovament del fruit de maduixa. 

  Palomer Tarridas, Francesc Xavier (Date of defense: 2002-06-19)

  Un dels enzims que podria tenir una acció important en l'estovament de la maduixa és l'endo-?-(1,4)-glucanasa (EGasa). Donat que aquest estovament produeix pèrdues comercials molt importants, es va plantejar l'objectiu de ...

  Classificació numèrica de la vegetació basada en la composició florística, La 

  Cáceres Ainsa, Miquel de (Date of defense: 2005-02-25)

  En aquesta tesi s'estudia la metodologia numèrica de classificació de comunitats de vegetals. Les dades estudiades són inventaris de pastures dels estatges montà i subalpí, així com diversos matollars, màquies i boscos ...

  La construcció de les comunitats vegetals de maresma al delta del Llobregat. Gradients ambientals, trets funcionals i interaccions biòtiques 

  Batriu Vila, Efrem (Date of defense: 2014-12-04)

  L’objectiu general d’aquesta tesi és aprofundir en el coneixement de les regles de construcció de comunitats vegetals de les maresmes costaneres mediterrànies, prenent com a cas d’estudi les maresmes del delta del Llobregat. ...

  Cultiu extensiu de la gírgola de panical (Pleurotus eryngii (D.C. : Fr.) Quél.) 

  Lanau Galceran, Josep Maria (Date of defense: 2014-01-23)

  Proposem un nou procediment de cultiu a camp per al bolet comestible Pleurotus eryngii (D.C.: Fr.) Quél. sensu lato, basat en la possibilitat de inocular-lo en sòls no estèrils a on s’hi ha desenvolupat prèviament Eryngium ...

  Diatomees de la conca de l’Ebre: Biodiversitat i estat ecològic de l’aigua 

  Ortiz Lerín, Roser (Date of defense: 2011-11-25)

  Els resultats que es presenten en aquesta tesi estan centrats bàsicament en l'estudi de la biodiversitat de les diatomees epilítiques presents en els rius de la conca de l'Ebre i en la seva aplicació com a indicadores de ...

  Dinàmica del carboni i el nitrogen en brolles i prats secs mediterranis després del foc 

  Martí Roura, Mireia (Date of defense: 2013-11-04)

  Les zones forestals han augmentat a la regió mediterrània al llarg de les últimes dues dècades degut a l’abandonament de l’agricultura. Això, juntament amb l’augment de períodes d’intensa sequera degut a l’efecte del canvi ...

  Diversitat, ecologia i usos en bioindicació d’algues caràcies i macròfits a la península Ibèrica 

  Flor Arnau, Núria (Date of defense: 2014-12-12)

  La península Ibèrica és un territori molt divers pel que fa als ecosistemes aquàtics. No obstant, són escasses les publicacions referents a la flora que els ocupa. En aquesta tesi es presenta un catàleg florístic de 846 ...

  Edat cronològica, edat fisiològica i sexe: factors determinants de l'estrès oxidatiu en plantes 

  Juvany Cánovas, Marta (Date of defense: 2014-09-26)

  Els processos metabòlics en plantes, com ara la fotosíntesi, la fotorespiració i la respiració, comporten l’inevitable producció d’espècies reactives de l’oxigen (ROS) en cloroplasts, peroxisomes i mitocondris. En determinades ...

  Efecte de les pràctiques agricoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis. Implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of Mediterranean dry land arable fields. Implications for conservation 

  Rotches Ribalta, Roser (Date of defense: 2015-07-24)

  El desenvolupament i l'expansió de l'agricultura en els seus orígens va comportar la selecció d'una flora associada a aquests ambients, les espècies arvenses. Aquestes espècies, però, han estat considerades un factor ...

  Efectes compensatoris entre arrels d'una mateixa planta de gira-sol sotmesa a estrès 

  Benet i Pifarré, Josep Ignasi (Date of defense: 2006-11-13)

  L'objecte d'aquesta tesi és estudiar els efectes que provoquen diferents estressos radicals (hídric, fred, dèficit nutricional) aplicats a part del sistema radical en: l'intercanvi de gasos de la capçada (Pn, E, gs), el ...

  Efectes de l'increment de la radiació UV-B i de l'estrés hídric sobre l'activitat fotosintètica de "Pisum sativum" i "Hordeum vulgare": aplicacions de la fluorescència clorofil·lica modulada 

  Nogués Mestres, Salvador (Date of defense: 1995-11-10)

  A) INTRODUCCIÓ:<br/><br/>En els darrers anys ha augmentat l'interès per conèixer quina és la resposta de les plantes quan les condicions ambientals no són favorables pel seu creixement. Les tècniques que no malmeten les ...

  Effects of dispersal and competition with "Avena Sterilis" L. on the spatial structure and dynamics of "Lolium rigidum" Gaudin in dryland cereal fields 

  Blanco Moreno, José Manuel (Date of defense: 2004-11-11)

  This thesis focuses on different spatial issues in relation to the commonest weed species (<i>Avena sterilis</i> L. and <i>Lolium rigidum</i> Gaudin) in dryland cereal crops.<br/>A 3-year detailed study of <i>L. rigidum</i> ...

  Envelliment en plantes perennes de gran longevitat: importància de l’estrès oxidatiu i la vitamina E 

  Morales Fernández, Melanie (Date of defense: 2015-06-05)

  Una de les teories sobre l'envelliment més acceptades en animals i humans és la teoria dels radicals lliures que descriu l'augment d'estrès oxidatiu a mesura que augmenta l'edat de l'organisme. Desafortunadament, hi ha ...

  Estudi biosistemàtic del gènere "Dianthus" L. al NE de la Península Ibèrica 

  Bernal i Cid, Mercè (Date of defense: 2000-03-21)

  El objetivo de la memoria ha sido la revisión biosistemática de los taxones del genero “Dianthus L”. presentes en el NE de la Península Ibérica. Los 19 taxones reconocidos se estudian desde los puntos de vista morfológico, ...

  Estudi florístic i geobotànic de la Serra de Moixeró i el massís de la Tosa d'Alp (Pirineus Orientals) 

  Soriano i Tomàs, Ignasi (Date of defense: 1990-12-18)

  Presentem en aquesta memòria un estudi del tapís vegetal de la Serra de Moixeró i el massís de la Tosa d'Alp (Pirineus orientals), plantejat com una aproximació a tres nivells successius i interrelacionats: les plantes ...

  Estudio de flavonoides en líneas de selección de "Dianthus caryophyilus" L. 

  Vidal Mas, Mª Dolores (Date of defense: 1977-02-04)

  En nuestro país el clavel es una de las plantas ornamentales de mayor interés en floricultura por su elevada producción, gracias a las condiciones climáticas tan favorables y por su gran aceptación en el mercado floral, ...

  Estudio de la interacción entre el hongo formado de micorrizas arbusculares "Glomus intraradices" Schenck y Smith y el hongo patógeno "Armillaria mellea (Vahl:fr)" P.Kuhn en vid 

  Nogales García, Amaia Miren (Date of defense: 2009-06-15)

  El síndrome de replante es consecuencia de una explotación continua y repetida del terreno en el que los problemas de estrés, principalmente de origen patogénico, juegan un papel importante. En los viñedos españoles, el ...

  Estudio de las características del intercambio gaseoso de variedades de geranio en cultivo protegido en zonas de clima mediterráneo 

  Sant i Vilella, M. Dolors (Date of defense: 1987-07-02)

  En plantas de geranio dedicadas a la producción de esquejes (Pelargonium x hortorum cv. Orange Ricard, P. grandiflorum cv. FJamingo y P. peltatum cv. Old Lady, cultivadas en contenedor, en substrato artificial, en un ...

  Estudio de los suelos forestales de la Depresión Central Catalana 

  Vallejo, V. Ramón (Victoriano Ramón) (Date of defense: 1984-01-01)

  Se estudian las relaciones entre la humificación y la variable vegetación y litología en suelos bajo especies arbóreas y arbustivas de la Depresión Central Catalana. Los suelos reconocidos según la "Soil Taxonomy" pertenecen ...