Now showing items 43-62 of 75

  Gramíneas perennes C3 y C4 para la producción de bioenergía en ambiente Mediterráneo 

  Arias, Claudia Vanina (Date of defense: 2015-10-16)

  El desarrollo de biocombustibles de segunda generación, es decir producidos a partir de cultivos energéticos ricos en celulosa o lignina, ofrece la oportunidad de evitar la competencia con la producción de alimentos y de ...

  Green roofs in the mediterranean area : ecophysiological and agronomic aspects = Cubiertas ajardinadas en ambiente mediterráneo: aspectos ecofisiológicos y agronómicos 

  Vestrella, Antonio (Date of defense: 2016-02-09)

  This study looks at green roofs in a Mediterranean environment. A green roof is a structure installed on the roof of a building and is characterised by a thin substrate layer and limited vegetation growth. In the last ...

  Identificación de mecanismos reguladores de la síntesis de isoprenoides plastídicos mediante la caracterización de mutantes de Arabidopsis thaliana 

  Perelló Llabrés, Catalina (Date of defense: 2013-12-18)

  Las plantas, como organismos sésiles, necesitan mecanismos que les permitan adaptarse y poder anticiparse a las condiciones ambientales que pueden influir en sus procesos metabólicos y fisiológicos. Uno de los procesos ...

  Inducció de resistència sistèmica a les plantes per l'agent de control biològic "Trichoderma asperellum" soca T34 o substrats supressius 

  Segarra Braunstein, Guillem (Date of defense: 2008-01-15)

  La utilització de composts com substrats de cultiu i/o l'ús d'agents de control biològic són una alternativa als mitjans de control de fitopatògens mitjançant fitosanitaris químics. Aquesta tesi consta de 4 capítols. En ...

  Inferencia espacial y predicción de la distribución de plantas: un estudio a diferentes escalas = Spatial inference and prediction of plant species distribution: a multiscale study 

  Pérez García, Nora (Date of defense: 2013-11-28)

  La pérdida de biodiversidad se ha acentuado en los últimos años debido a numerosas amenazas que incluyen la destrucción y degradación del hábitat, el cambio climático, la propagación de especies invasoras y la sobreexplotación. ...

  Influència dels factors ambientals sobre la fisiologia i l'anatomia de "Gardenia jasminoides" en la propagació "in vitro" i l'aclimatització posterior 

  Serret Molins, M. Dolors (Date of defense: 2001-05-08)

  Aquest treball s'inicià l'any 1993 al laboratori de cultiu in vitro de la Unitat de Fisiologia Vegetal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i suposà la integració de dues línies ja existents en aquesta ...

  Interaccions planta-planta en gradients d'estrès en ecosistemes freds / Plant-plant interactions along stress gradients in cold ecosystems 

  Grau Fernàndez, Oriol (Date of defense: 2013-01-15)

  En aquesta tesi presento quatre capítols, en els quals es discuteix com diferents espècies subarbustives interactuen amb plantes coexistents, sota règims variables d’estrès. Aquesta recerca ha estat centrada en ecosistemes ...

  Invasió de pastures de muntanya per bàlec (Cytisus balansae ssp europaeus): patrons espacials i efectes sobre el segrest de carboni. 

  Montané Caminal, Francesc (Date of defense: 2010-02-12)

  La invasió de pastures per arbustos és un fenomen global. Als Pirineus, el bàlec (Cytisus balansae ssp europaeus) és un dels arbustos que més freqüentment envaeix pastures de muntanya. La presència de bàlec comporta alguns ...

  La colonització vegetal de les àrees erosionades de la conca de la Baells (Alt Llobregat) 

  Guàrdia i Rúbies, Roser (Date of defense: 1995-06-14)

  El present treball se centra en l'estudi de la dinàmica de la vegetació en zones fortament erosionades, anomenades serrers o "badlands", a la Conca de la Baells (Berguedà). Són zones on la roca mare ha quedat al descobert ...

  La familia "Bacidiaceae" (Lecanorales) a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els gèneres "Bacidia" i "Bacidina". 

  Llop Vallverdú, Esteve (Date of defense: 2002-12-18)

  La circumscripció de la família <i>Bacidiaceae</i> es troba caracteritzada per la presència de tàxons amb tal·lus crustacis, apotecis majoritàriament biatorins, presència d'un exciple desenvolupat, ascs del tipus <i>Bacidia</i> ...

  La flora al·lòctona de Catalunya. Catàleg raonat de les plantes vasculars exòtiques que creixen sense cultiu al NE de la Península Ibèrica 

  Casasayas i Fornell, Teresa (Date of defense: 1989-07-07)

  Després d'una aproximació fisiogràfica i climatològica de Catalunya i d'una explicació sobre la metodologia utilitzada, hi ha un capítol que inclou consideracions generals sobre la flora sinantròpica. En aquest capítol es ...

  La intensificació agrícola i la diversitat vegetal en sistemes cerealistes de secà 

  José María Domínguez, Laura (Date of defense: 2011-07-18)

  La intensificació agrícola a escala de camp i de paisatge ha comportat la disminució de la riquesa de les comunitats vegetals i canvis en la composició florística. Per tal de revertir aquesta pèrdua de diversitat dels ...

  Líquens i els fongs liquenícoles dels substrats carbonatats de Catalunya meridional, Els 

  Navarro Rosinés, Pere (Date of defense: 1992-05-01)

  El present estudi s'emmarca en la línia d'investigació de liquenologia del Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica) de la Universitat de Barcelona, iniciada als anys setanta pel Dr. X. Llimona, i l'objectiu ...

  Els líquens saxícoles i terrícoles del Parc Natural de Cap de Creus, amb un estudi filogenètic aplicat a la sistemàtica dels gèneres Diploschistes i Ingvariella 

  Fernández Brime, Samantha (Date of defense: 2012-03-30)

  Una de les línies de treball del Grup de Liquenologia del Departament de Biologia Vegetal (Unitat Botànica) de la Universitat de Barcelona ha tingut com a objectiu estudiar la diversitat dels líquens i fongs liquenícoles ...

  Mapatge de gens candidats implicats en la qualitat del fruit al presseguer 

  Illa Berenguer, Eudald (Date of defense: 2010-11-12)

  En els darrers anys, la important reconversió varietal ha permès una millor qualitat, més adaptada tan a les exigències de la producció com de la distribució i del consumidor. La primera generació de milloradors van posar ...

  Measuring and modelling transpiration of pine and oak forest stands in a Mediterranean mountain area (Vallcebre, NE Spain) 

  Poyatos López, Rafael (Date of defense: 2006-10-06)

  This doctoral dissertation contains five applied reseaches about these subjectes:<br/><br/>1. "Transpiration of montane Pinus sylvestris L. and Quercus pubescens Willd. forest stands measured with sap flow sensors in ...

  Novel mechanisms and transcription factors involved in the control of stomatal behaviour in Arabidopsis thaliana / Nuevos mecanismos y factores de transcripción involucrados en el control del comportamiento estomático en Arabidopsis thaliana 

  Legnaioli, Tommaso (Date of defense: 2013-02-26)

  The increase in water use efficiency in order to maintain or improve crop yields in times of global warming and progressive reduction of water resources is one of the major challenges faced by agricultural sciences in the ...

  Novel phenotyping and monitoring approaches to assess cereal performance under abiotic stress conditions = Nuevos enfoques de fenotipeado y monitoreo de cultivos para evaluar el rendimiento de cereales cultivados en diferentes condiciones de estrés abiótico 

  Khaled Elazab, Abdelhalim (Date of defense: 2015-07-13)

  Cereals are the basis of the normal diet in most Mediterranean countries and it is estimated that they account for 35-50% of the regional populations’ dietary energy consumption. Water deficit is the main constraint limiting ...

  Organogènesi adventícia i nivells d'àcid indol-3-acètic i citocinines endògens en explants de pètals i fulles de clavell ("Dianthus" L.) cultivats "in vitro". 

  Casanova Fernández, Eva (Date of defense: 2005-01-28)

  En aquesta tesi s'ha estudiat el procés d'organogènesi adventícia de brots i rels en el clavell.<br/>D'una banda s'ha demostrat l'efecte de genotip en aquest procés, tot sent el cultivar White Sim el més regeneratiu. ...

  Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d'esfagnes 

  Pérez Haase, Aaron (Date of defense: 2016-01-27)

  Aquesta tesi tracta de la diversitat de la vegetació de les molleres i les torberes d’esfagnes, i de la seva distribució i arranjament al llarg de gradients ambientals a diferents escales. El marc geogràfic en el que es ...