Now showing items 65-75 of 75

  Regulación de la biosíntesis de la vitamina E y su función en señalización celular en condiciones de estrés abiótico 

  Cela Udaondo, Jana (Date of defense: 2012-06-25)

  La vitamina E incluye una serie de compuestos amfipáticos esenciales en la dieta tanto para humanos como para animales y que únicamente puede ser sintetizada por organismos fotosintéticos, los tocoferoles y los tocotrienoles. ...

  Respostes fotosintètiques de diverses espècies d’interès forestal en front al dèficit hídric, concentració elevada de CO2 i contaminació per metalls pesants 

  Fernàndez Martínez, Jordi (Date of defense: 2015-06-08)

  El desenvolupament de les plantes està condicionat per factors biòtics i abiòtics, que poden esdevenir factors d'estrès en el cas que les seves quantitats o intensitats es trobin fora del rang òptim de creixement de la ...

  Respuesta de gramíneas perennes frente al estrés para la producción de biomasa 

  Sánchez Sánchez, Elena (Date of defense: 2015-11-30)

  Las gramíneas perennes han sido catalogadas como cultivos energéticos con alto potencial debido a sus beneficios ambientales y su capacidad de crecimiento en regiones con condiciones adversas. El objetivo principal de ...

  Revisió morfològica i molecular dels tàxons lobulats del gènere "Caloplaca" ("Teloschistaceae", líquens), amb especial èmfasi en el grup de "C. saxicola". 

  Gaya i Bellés, Ester (Date of defense: 2006-02-10)

  Les <i>Teloschistaceae</i> (<i>Lecanoromycetes, Ascomycota,</i> líquens) són una família àmpliament distribuïda, amb una considerable heterogeneïtat morfològica i ecològica entre gèneres i grups d'espècies. En aquesta ...

  Salinidad y trigo duro: Firmas isotópicas, actividad enzimática y expresión génica 

  Yousfi, Salima (Date of defense: 2012-07-03)

  La salinidad y el estrés hídrico son los factores más importantes que limitan la producción de trigo duro, sobre todo en regiones áridas y semiáridas, como la región Mediterránea. El trigo duro es uno de los principales ...

  Senescència floral en "Lilium": Importància dels reguladors endògens i efectes de les aplicacions exògenes 

  Arrom Mascasas, Laia (Date of defense: 2012-09-07)

  La senescència floral, procés que condueix a la mort de la flor (i les seves peces florals) durant l’etapa més terminal del seu desenvolupament, té una important repercussió en floricultura. Per tant, el millor coneixement ...

  Sistemes de fotoprotecció a "Quercus ilex" i aplicació de la NIRS (espectroscòpia de reflectància a l'infraroig proper) com a tècnica ecofisiològica per la detecció d'estrès oxidatiu. 

  Pintó Marijuan, Marta (Date of defense: 2009-01-09)

  L'objectiu general d'aquest treball fou aprofundir en el coneixement dels sistemes de fotoprotecció en fulles de Quercus ilex. <br/><br/>Per assegurar l'homogenitat i conservació del material vegetal durant el seu magatzematge ...

  Synthetic engineering of membrane transport to increase photosynthesis and water use efficiency = Enginyeria sintètica del transport de membrana per tal d’augmentar la fotosíntesi i l’eficiència en l’ús de l’aigua 

  Minguet Parramona, Carla (Date of defense: 2015-12-11)

  The rapid increase on world’s population is threatening food security, mainly in developing countries, where poverty and hunger are already a big concern. However, a growth in agriculture generates an overall economic ...

  Transferencia de metales de suelo a planta en áreas mineras: Ejemplos de los Andes peruanos y de la Cordillera Prelitoral Catalana 

  Durán Cuevas, Paola (Date of defense: 2011-03-10)

  Las actividades mineras generan una elevada cantidad de residuos metálicos que contaminan el suelo ya sea química, física y/o biológicamente. Estos residuos pueden permanecer en el suelo por un largo plazo. Esta permanencia ...

  Ús d'isòtops estables d'O, H, C com eines de selecció de rendiment potencial i adaptació a la sequera i deficiència de nitrogen en cereals C3 i C4 

  Sánchez Bragado, Rut (Date of defense: 2015-11-06)

  A la conca Mediterrània els principals factors que afecten el rendiment dels cultius agrícoles són la sequera i el dèficit de nitrogen. És necessària la recerca de noves eines de fenotipejat per accelerar la millora genètica ...

  Vegetació del massís del Port 

  Àlvarez de la Campa, Josep Manuel (Date of defense: 2003-12-01)

  El massís del Port presenta una ubicació marginal dins del Principat. Aquest fet l’ha mantingut relativament poc conegut fins a èpoques recents, malgrat la seva riquesa florística i la gran superfície que comprèn. Aquest ...