Recently added

Departament de Filologia Catalana: Recent submissions

 • Barragan Izquierdo, Carme (Date of defense: 21-09-2017)
  Aquesta tesi és una edició crítico-genètica del llibre Poemes de l'Alquimista de Josep Palau i Fabre. Per una banda, es donen a conèixer, a través d'un extens exercici de crítica textual, tots els manuscrits i mecanoscrits ...
 • Silvagni, Federico (Date of defense: 26-06-2017)
  Esta investigación está dedicada a la distinción aspectual entre Estados y Eventos y sus manifestaciones en la lengua española. La tesis principal que aquí se avanza es que dicha distinción equivale al contraste entre ...
 • Sánchez Masià, Melania (Date of defense: 20-04-2017)
  Aquesta tesi investiga fenòmens d’escalaritat en l’àmbit nominal a través d’un subgrup d’adjectius adverbials prenominals en espanyol, els adjectius de veracitat (AV; verdadero ‘vertader’, auténtico ‘autèntic’) i els ...
 • Benet Cros, Carlota (Date of defense: 22-01-2016)
  Els Estats Units han generat la majoria dels mites de la modernitat i els han exportat a la resta del món a partir dels mitjans de comunicació, estandarditzant així l’imginari popular global. Malgrat tot, però, els símbols ...
 • Moreno i Domènech, Maria (Date of defense: 14-12-2016)
  L’objecte d’aquesta tesi doctoral és dur a terme una aproximació hermenèutica a Primera història d’Esther, de Salvador Espriu, a partir de l’examen del tractament del grotesc de l’obra. Primerament, l’estudi traça un estat ...