Departament de Filologia Catalana

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

La Cinetografia Laban / Labanotation com a instrument per a l’anàlisi de l’espai i el temps coreogràfics 

Ros i Vilanova, Agustí (Date of defense: 2020-01-17)

La tesi parteix de la hipòtesi que el sistema de notació coreogràfica de la Cinetografia Laban / Labanotation és un sistema d’escriptura capaç de transcriure i transmetre la dansa a través del paper a partir de l’anàlisi ...

La función de lo teatral en la enseñanza de las artes plásticas en contextos transversales: del Arts and Crafts a la Bauhaus 

Mata Cortés, Athenea (Date of defense: 2019-09-20)

Entre 1880 y 1933, en algunas partes de Europa, principalmente en Inglaterra y en Alemania, surgieron unas escuelas, a priori dedicadas a las artes plásticas, el diseño y la arquitectura, en las que se emplearon herramientas ...

Poètiques coreogràfiques i autors: ballet contemporani de Barcelona (1977 - 1996) 

Boluda Julián, Amèlia (Date of defense: 2019-11-21)

La tesi analitza l'ample recorregut del Ballet Contemporani de Barcelona, per la seva peculiaritat històrica i pel seu treball continuat de vint anys, a partir de les poètiques coreogràfiques i dels autors que les van dur ...

On the interpretation of negation in Mandarin Chinese 

Li, Feifei (Date of defense: 2019-11-19)

Esta disertación tiene como objetivo investigar experimentalmente la interpretación de la negación en chino mandarín (MC), a saber, cuando se combinan múltiples expresiones negativas en una oración, cuando las expresiones ...

A sociophonetic analysis of the production of mid-vowel contrasts in Catalan spoken in Barcelona 

Kotsoni, Zoi (Date of defense: 2019-11-11)

La presente investigación trata de la variación del lenguaje y presumiblemente cambio desde la perspectiva teórica de los estudios en tiempo aparente. Su objetivo es explorar la retención o fusión de los contrastes vocálicos ...

La dramaturgia contemporánea en México (1984-2015): archipiélagos, edición y autores 

Cortés Jiménez, Cristián Josué (Date of defense: 2019-12-20)

La dramatúrgia contemporània a Mèxic (1984-2015): arxipèlags, edició i autors té el propòsit d’estudiar la diversitat d’estils, estètiques i autories en el teatre mexicà contemporani, i la funció de l’edició de textos ...

The acquisition of the passive in european portuguese 

Mendes Agostinho, Celina Filipa (Date of defense: 2020-03-10)

Aquest estudi avalua la comprensió de la passiva verbal per part dels nens parlants de portuguès europeu. En aquesta dissertació presento dades de tres experiments dissenyats per avaluar la comprensió de passives verbals ...

Posture verbs and internally-caused verbs in romance and germanic languages: causativity, stationary motion, and intransitive-locative alternations 

Gómez Vázquez, Diana (Date of defense: 2019-11-22)

La presente tesis se ocupa del estudio de la variación interlingüística con los verbos de postura y los verbos de causación interna en las lenguas romances y germánicas. Tomando como punto de partida el marco teórico de ...

L’ascens dels clítics: reestructuració i control 

Paradís Pérez, Anna (Date of defense: 2019-09-27)

Aquesta tesi gira a l’entorn del fenomen de l’ascens dels clítics (AC) i la correlació que estableix amb la reestructuració i el control. Els tres objectius principals són: delimitar l’abast de l’AC; oferir una aproximació ...

La divulgació de la codificació fabriana de la llengua catalana. El cas de Cèsar August Jordana 

Jordana i Carreres, Georgina (Date of defense: 2018-12-18)

Resums pendents

The distribution of subjects in L2 Spanish and L2 Greek 

Margaza, Panagiota (Date of defense: 2018-11-24)

El objetivo de esta tesis es estudiar la distribución de los sujetos en español y en griego como L2, dado que ambas lenguas comparten la propiedad del sujeto nulo. Por eso, representan un término de comparación relevante ...

Defective causative and perception verb constructions in Romance. A minimalist approach to infinitival and subjunctive clauses 

Ciutescu, Elena (Date of defense: 2018-11-12)

Aquesta tesi explora aspectes de la variació microparamètrica que es troba en la complementació defectiva dels verbs causatius i de percepció en les llengües romàniques. En aquest estudi s’analitzen les oracions d’infinitiu ...

La versió d’Andreu Febrer de la Commedia de Dante: biografia del traductor, estudi del manuscrit, anàlisi de la traducció i edició dels cants I-XX de l’Inferno 

Parera Somolinos, Raquel (Date of defense: 2018-09-28)

La versió d’Andreu Febrer de la Commedia de Dante: biografia del traductor, estudi del manuscrit, anàlisi de la traducció i edició dels cants I-XX de l’Inferno El poeta vigatà Andreu Febrer (ca. 1374 - 1441/44) va ...

De hombres y de bestias: figuras animales de lo político en el teatro colombiano contemporáneo 

Ortega Garzón, Sandra María (Date of defense: 2018-09-21)

La presente tesis estudia el auge del imaginario animal dentro de la dramaturgia colombiana de los últimos veinte años (1996-2015), fenómeno estrechamente vinculado a la situación sociopolítica del país, en el que existe ...

Grau d’integració del tortosí en l’estàndard planificat i difós pels mitjans de comunicació i pel sistema d’ensenyament 

Ulldemolins Subirats, Amanda (Date of defense: 2018-07-13)

Aquesta tesi té per objectiu analitzar, des del punt de vista de la planificació lingüística i amb una perspectiva sincrònica, el model de llengua estàndard oral vehiculat pel sistema d’ensenyament i pels mèdia públics de ...

La dimensión crítica del teatro de Roger Bernat, René Pollesch y Christina Schmutz/ Frithwin Wagner-Lippok. Uso de texto y reflexión crítica en la conjunción de teoría y práctica. Una aproximación fenomenológica a Numax-Fagor-Plus, Kill Your Darlings! Streets of Berladelphia y els suplicants//conviure a bcn 

Schmutz, Christina (Date of defense: 2018-05-25)

La dimensión crítica del teatro puede verse, de acuerdo con el concepto de lo crítico de Foucault, en su enfrentamiento a los nuevos retos sociales desde una postura de insumisión. Dicho teatro trata de emanciparse de las ...

El «Cicle del Pallars» de Maria Barbal: memòria de la Guerra Civil i l’èxode rural 

Gatell Pérez, Montse (Date of defense: 2018-04-27)

La tesi «El 'Cicle del Pallars' de Maria Barbal: memòria de la Guerra Civil i l'èxode rural» se centra en l'anàlisi textual de les novel·les de Maria Barbal constitutives d'aquest cicle a partir dels eixos històrics de ...

La reanàlisi dels minimitzadors negatius en el contínuum romànic pirinenc 

Llop Naya, Ares (Date of defense: 2017-07-19)

Aquesta tesi té per objectiu explicar des del punt de vista de la microsintaxi la variació i el canvi lingüístic dels usos i valors dels minimitzadors (‘substantius que denoten quantitats mínimes o insignificants d’alguna ...

La recepció del teatre de Tennessee Williams a Barcelona durant el franquisme 

Vilaró Berdusan, Jordi (Date of defense: 2017-09-18)

Aquesta proposta de tesi doctoral estudia la recepció del conjunt de la producció dramàtica de Tennessee Williams a la ciutat de Barcelona durant el franquisme. L’anàlisi d’aquesta recepció, emmarcada en un context ...

Edició crítico-genètica de Poemes de l'Alquimista de Josep Palau i Fabre 

Barragan Izquierdo, Carme (Date of defense: 2017-09-21)

Aquesta tesi és una edició crítico-genètica del llibre Poemes de l'Alquimista de Josep Palau i Fabre. Per una banda, es donen a conèixer, a través d'un extens exercici de crítica textual, tots els manuscrits i mecanoscrits ...

More