Now showing items 20-39 of 97

  Categories de descens: aplicacions a la teoría K algebraica 

  Rubió Pons, Llorenç (Date of defense: 2008-07-08)

  En el marc de l'estudi de la cohomologia de les varietats algebraiques, i en particular en les aplicacions cohomològiques del teorema de resolució de singularitats d'Hironaka, utilitzem la tècnica de les hiperresolucions ...

  Càlcul de l'escissió de separatrius usant tècniques de matching complex i ressurgència aplicades a l'equació de Hamilton-Jacobi 

  Olivé Farré, Carme (Date of defense: 2006-07-10)

  L'objecte del nostre estudi és el sistema del pèndol simple amb una pertorbació ràpidament oscil·lant de període petit respecte el temps, però el paràmetre de pertorbació no serà necessàriament petit. El període de la ...

  Chaos in the buck converter 

  Olivar, Gerard (Date of defense: 1997-07-01)

  Esta tesis estudia el fenómeno del caos en las ecuaciones que modelan un convertidor buck con control PWM. Desde el punto de vista matemático, contribuye al estudio de los sistemas lineales a trozos tridimensionales, con ...

  Colored combinatorial structures: homomorphisms and counting 

  Montejano Cantoral, Amanda (Date of defense: 2009-06-09)

  A partir del problema de los cuatro colores se inicia el estudio de coloraciones en grafos; teoría que ha existido ya por más de 150 años, y se ocupa del problema fundamental de partir un conjunto en clases de acuerdo con ...

  Consecutive patterns and statistics on restricted permutations 

  Elizalde Torrent, Sergi (Date of defense: 2004-07-16)

  El tema d'aquesta tesi és l'enumeració de permutacions amb subseqüències prohibides respecte a certs estadístics, i l'enumeració de permutacions que eviten subseqüències generalitzades.<br/>Després d'introduir algunes ...

  Contribució a l'estudi dels exponents de Lyapunov per a sistemes bilineals i a l'analisi de les bifurcacions en el convertidor boost controlat amb superficies de lliscamente i histèresi. 

  Massana Hugas, Immaculada (Date of defense: 2006-10-31)

  Després d'un capítol d'introducció (capítol 2) on es definieixen i s'expliquen les característiques i els fenòmens més importants dels sistemes dinàmics, aquest treball el podríem dividir bàsicament en dues parts. La primera ...

  Contribució a l'estudi geomètric de subespais invariants respecte a transformacions i sistemes lineals 

  Compta Creus, Albert (Date of defense: 2001-10-19)

  Mitjançant tècniques geomètriques, abordem les qüestions següents:<br/><br/>(i) Estudi (caracterització, classificació, famílies diferenciables,...) d'una classe destacada de subespais invariants, els anomenats ...

  Contribució al control fiable de sistemes interconnectats amb incerteses 

  Pujol Vázquez, Gisela (Date of defense: 2004-11-19)

  En aquesta tesi, presentem una solució per a dos problemes rellevants en la teoria de control: el problema del cost quadràtic garantit i el problema del control H&#8734;, per a un cert tipus de sistemes. Considerem els ...

  Contribución al coloreado de grafos y las redes pequeño-mundo. 

  Ozón Górriz, Javier (Date of defense: 2001-07-23)

  En la presente tesis se analiza el problema del coloreado de grafos tanto desde el punto de vista teórico como en relación a la resolución del problema mediante técnicas algorítmicas, algunas de las cuales se describen por ...

  A contribution to consensus modeling in decision-making by means of linguistic assessments 

  Montserrat Adell, Jordi (Date of defense: 2018-07-20)

  Decision-making is an active field of research. Specifically, in recent times, a lot of contributions have been presented on decision-making under linguistic assessments. To tackle this kind of processes, hesitant fuzzy ...

  Desarrollo de un sistema de monitorización de la integridad estructural para aplicaciones en ingeniería mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad 

  Agis Cherta, David (Date of defense: 2020-12-21)

  This thesis describes a structural health monitoring (SHM) strategy to detect and classify changes in structures that can be equipped with sensors. SHM is an area of great interest, because its main objective is to verify ...

  Design of a hysteresis predictive control strategy with engineering application cases 

  Ponce de León Puig, Nubia Ilia (Date of defense: 2021-12-10)

  This doctoral thesis exposes the development of a redesigned Predictive Control strategy that uses hysteresis to improve the performance of the controlled systems in different fields of application. The approach may use ...

  Development of a Large-Eddy simulation framework for engineering applications using the finite element method 

  Chrysokentis, Georgios (Date of defense: 2019-04-03)

  This thesis develops a large eddy simulation framework for engineering applications using the finite element method. It focuses on the numerical formulation, the wall modelling approach as well as the generation of turbulent ...

  Diffusion processes and nanoparticle growth 

  Fanelli, Claudia (Date of defense: 2020-09-15)

  Es conocido que muchas propiedades de las nanopartículas, como la luminiscencia, la fotoestabilidad, la eficiencia de la radiación óptica y las propiedades eléctricas, dependen del tamaño. Por lo tanto, la capacidad de ...

  Disentangling ecological networks in marine microbes 

  Deutschmann, Ina Maria (Date of defense: 2021-11-29)

  There is a myriad of microorganisms on Earth contributing to global biogeochemical cycles, and their interactions are considered pivotal for ecosystem function. Previous studies have already determined relationships between ...

  Efficient solvers for power flow equations : parametric solutions with accuracy control assessment 

  García-Blanco, Raquel (Date of defense: 2017-02-09)

  The Power Flow model is extensively used to predict the behavior of electric grids and results in solving a nonlinear algebraic system of equations. Modeling the grid is essential for design optimization and control. Both ...

  Ejection-collision orbits in the restricted three-body problem 

  Rodríguez del Río, Óscar (Date of defense: 2021-07-06)

  The main objective of this dissertation is the study of the ejection-collision (EC) orbits in the circular and planar Restricted Three Body Problem (RTBP from now on). In particular, we will focus on the analytical and ...

  Els inicis de l'enginyeria nuclear a Barcelona : la Càtedra Ferran Tallada (1955-1962) 

  Barca i Salom, Francesc Xavier (Date of defense: 2002-07-02)

  Fa 150 anys que es van crear els estudis d'enginyeria industrial a Espanya amb l'objectiu de donar resposta a la creixent industrialització. Tanmateix, de totes les escoles inicialment creades sols l'Escola d'Enginyeria ...

  Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals 

  Consul, Neus (Date of defense: 1997-05-09)

  Els resums d'aquesta tesi s'han introduït en format "PDF"

  Errores en la búsqueda de condiciones robustas. Metodologías para evitarlos. 

  Pozueta Fernández, Maria Lourdes (Date of defense: 2001-12-10)

  El problema de encontrar condiciones robustas al efecto de factores no controlados es un tema que interesa enormemente a las empresas ya que es una característica que demanda el mercado. Existen básicamente dos métodos ...