Browsing Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori by authors/directors "Solà-Morales, Manuel de, 1939-2012"

Browsing Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori by authors/directors "Solà-Morales, Manuel de, 1939-2012"

Sort by: Order: Results:

 • Barba, Rosa (Date of defense: 01-01-1988)
  A tesi cerca delimitar instruments d’anàlisi que permetin una descripció geomètrica del territori tant en quant la percepció de la seva forma com respecte a una possible estructura d'aquesta mateixa. El primer capítol ...
 • Tobella Farran, Lluís
  Aquest estudi tracta del procés de disseny i construcció de l'edifici de l'Illa Diagonal, a Barcelona. Aquest procés, dirigit pels arquitectes Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales fou interessant i exemplar per la seva ...
 • Goula, Maria (Date of defense: 26-04-2007)
  La tesis versa sobre la implicación de la imagen en la interpretación del paisaje. El tema ha derivado de la voluntad de responder a una necesidad: la de integrar el aspecto visual en los procesos de interpretación de ...
 • Sardà Ferran, Jordi (Date of defense: 12-12-2012)
  This dissertation is a study of the contemporary city using picture postcards as its sole frame of reference. Until now the postcard has enjoyed little recognition as a documentary medium that could function reliably and ...
 • Fiol Costa, Carme
  El Pla Jaussely de Barcelona de 1907 i el Pla Burnham de Chicago de 1909 són propostes anàlogues amb llenguatge beaux-arts que tenen com a objectiu l'organització formal i funcional de la ciutat en el trànsit cap a la ...
 • Llobet i Llobet, Jaume
  El núcleo fundamental del trabajo es el análisis conjunto de las transformaciones en las formas de construcción urbana y el planeamiento urbanístico en un periodo histórico, significativo en tanto que relaciona la ciudad ...