Indicadors de qualitat bioquímica, relacionats amb el cicle del carboni, en la restauració de sòls amb fang de depuradora sotmès a assecatge tèrmic i a compostatge 

    Jiménez de Ridder, Patrícia (Date of defense: 2014-07-29)

    In our work we studied some aspects of biochemical quality in the rehabilitation process of degraded soils through the application of sewage sludge. As biochemical quality parameters we focused on the carbon cycle, through ...