Browsing Departament de Tecnologia by titles

Browsing Departament de Tecnologia by titles

Sort by: Order: Results:

 • Tous Liesa, Rubén
  En general, la integració de múltiples bases de dades heterogènies té com a objectiu oferir una visió unificada sobre un conjunt de dades preexistent. Aquesta tesi contribueix a diferents aspectes del disseny de sistemes ...
 • Jordà Puig, Sergi (Date of defense: 21-06-2005)
  This is a dissertation about performing music with computers, and about constructing the tools that will facilitate playing and improvising with these computers. The primary aim of this research is to construct a theoretical ...
 • Kaltenbrunner, Andreas
  Esta tesis estudia dos diferentes dinámicas de intercambio de mensajes entre unidades estocásticas.Primero, analizamos un conjunto de neuronas estocásticas tipo integración - y - disparo con integración sin pérdidas, un ...
 • Llorente Viejo, Silvia
  La tesis "Electronic Commerce of Services" presentada por Silvia Llorente Viejo realiza un estudio de los diferentes componentes presentes en el comercio electrónico de servicios. En esta tesis se presentan los diversos ...
 • Bellalta, Boris
  Les xarxes WLANs possibiliten un accés de banda ampla a Internet des d'un terminal mòbil, essent una possible solució alternativa a les xarxes cel·lulars. Tanmateix, aquest tipus de tecnologia presenta certes limitacions, ...
 • Peig Olivé, Enric
  Usar metadatos para referenciar, etiquetar y describir recursos es cada vez más usual. Esto permite establecer mejores mecanismos para descubrir y localizar material publicado en repositorios públicos accesibles por la ...
 • Streich, Sebastian
  Esta tesis propone un juego de algoritmos que puede emplearse para computar estimaciones de las distintas facetas de complejidad que ofrecen señales musicales auditivas. Están enfocados en los aspectos de acústica, ritmo, ...
 • Loh, Marco
  El aprendizaje visuomotor condicional es un paradigma en el que las asociaciones estímulo-respuesta se aprenden a través de una recompensa. Un experimento típico se desarrolla de la siguiente forma: cuando se presenta un ...
 • Haro Ortega, Glòria
  There are two main subjects in this thesis: the first one deals with the numerical simulation of shallow water equations, the other one is the resolution of some problems in image processingThe first part of this dissertation ...
 • Navarrete Terrassa, Antonio, 1973-
  Els datasets geogràfics representen la realitat mitjançant un conjunt d'entitats temàtiques que sovint no estan definides d'una manera precisa i que diferents persones poden entendre de diferents formes. La integració ...
 • Janer Mestres, Jordi
  Els instruments musicals digitals es descomponen usualment en dues parts: la interfície d'usuari i el motor de síntesi. Tradicionalment la interfície d'usuari pren el nom de controlador musical. L'objectiu d'aquesta tesi ...
 • Loscos, Àlex
  Aquesta tesi doctoral versa sobre el processament digital de la veu cantada, més concretament, sobre l'anàlisi, transformació i síntesi d'aquets tipus de veu en el domini espectral, amb especial èmfasi en aquelles tècniques ...
 • Rodríguez Luna, Eva
  Els sistemes de gestió de drets digitals controlen l'ús del contingut multimèdia a través de tota la cadena de valor digital. Aquesta tesis contribueix als diferents aspectes de la gestió dels drets digitals i de la protecció ...
 • Ong, Bee Suan
  Con la reciente explosión cuantitativa de bibliotecas y colecciones de música en formatodigital, la descripción del contenido desempeña un papel fundamental para una gestión ybúsqueda eficientes de archivos de audio. La ...
 • Gómez Gutiérrez, Emilia
  Aquesta tesi doctoral proposa i avalua un enfocament computacional per a la descripció automàtica dels aspectes tonals de la música a partir de l'anàlisi de senyals d'-audio polifòniques. Aquests mètodes es centren en el ...