Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

La UPF és una universitat pública, internacional i intensiva en recerca que està al nivell de les millors universitats europees. Amb excel•lents indicadors de producció científica com és el cas de les tesis doctorals en accés obert. 

PPC-UPF e-Repositori UPF 

Si sou doctor de la Universitat Pompeu Fabra i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@upf.edu. Per a més informació consulteu Publicació de tesis a TDX. i les preguntes més freqüents.

Enviaments recents

 • Morenza Cinos, Marc (Data de defensa: 20-11-2018)
  A solution for the automation of inventory taking and location of prod-ucts in a store or warehouse is presented. Radio Frequency Identifica-tion (RFID), an automatic identification technology, and mobile robotics are ...
 • Núñez García, Marta (Data de defensa: 21-11-2018)
  Many aspects related to the pathogenesis and progression of atrial fibrillation (AF) are still not fully understood. In this thesis we have contributed with (1) an automatic framework to segment the left atrium (LA) from ...
 • Esnaola Acebes, Jose M. (Data de defensa: 22-10-2018)
  Els models neuronals de camp mig són descripcions fenomenològiques de l'activitat de xarxes de neurones espacialment organitzades. Gràcies a la seva simplicitat, aquests models són unes eines extremadament útils per a ...
 • Oliver Parera, Maria (Data de defensa: 17-10-2018)
  In this thesis we aim at analyzing images and videos at the object level, with the goal of decomposing the scene into complete objects that move and interact among themselves. The thesis is divided in three parts. First, ...
 • Recalde, Lorena (Data de defensa: 11-10-2018)
  L'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar nous i diversos mètodes per modelar les preferències dels usuaris a les Xarxes Socials Online. Els mètodes proposats tenen com a finalitat ser aplicats en àrees de recerca com la ...

Mostra'n més