Edició crítica dels capítols 1-100 del "Llibre de les dones" de Francesc Eiximenis: estudi codicològic, estudi ecdòtic i estudi històric 

  Izquierdo Molinas, Eva (Date of defense: 2019-03-22)

  This thesis presents the critical edition of the chapters from 1 to 100 of the "Llibre de les dones" by Francesc Eiximenis. This book was large disseminated, as evidenced by the fact that it has been preserved in six ...

  El Nou Testament i la història. Estudi sobre la interpretació contemporània de la sagrada escriptura 

  Malé Ribera, Joaquim (Date of defense: 2016-07-17)

  This dissertation studies some of the historiographical approaches that have been carried out with regard to the writings of the New Testament. Part I presents a critical history of the historiography of Jesus of Nazareth ...

  Estrategias memorísticas y aprendizaje de las expresiones idiomáticas en lengua extranjera: el papel cognitivo de la iconicidad fraseológica 

  Detry, Florence (Date of defense: 2010-01-20)

  En este estudio, mostraremos principalmente la importancia que las imágenes formadas por los componentes fraseológicos pueden adquirir desde un punto de vista no sólo puramente lingüístico, sino también psicolingüístico ...

  Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga 

  Crous Castañé, Berta (Date of defense: 2009-01-30)

  La tesi de Crous (2009) descriu les característiques de les estructures gramaticals del català i del mandinga que expressen malalties, signes i símptomes, trets físics i psíquics, etc. (com ser diabètic, estar refredat, ...

  Estudio de las representaciones sociales de la educación ambiental en estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas 

  Horita Pérez, Luz Helena (Date of defense: 2022-05-19)

  Through the analysis of circulating SRs in the environmental field, social practices are explained from the different conceptions of the environment that societies possess, as well as from the epistemological paradigms ...

  Inventari i transcripció de l'obra literària d'Albert de Quintana i Combis 

  Vilamitjana Carandell, Maria Dolors (Date of defense: 2014-09-16)

  The doctoral thesis reflects the poetry of Quintana and Combis, taking into account that we keep the original manuscripts or first editions checked by the author in the family house of Torroella de Montgrí. The fact of ...

  L'obra filològica d'Antoni de Bastero i Lledó. Edició de la Història de la llengua catalana 

  Feliu, Francesc (Date of defense: 1997-01-24)

  S'estudia l'obra filològica d' Antoni de Bastero i Lledó (1675-1737), des d'una perspectiva de conjunt, per tal de concretar I'activitat d'aquest estudiós en els camps de la lingüística, la filologia o la crítica literària, ...

  La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets 

  Fullana, Olga (Date of defense: 2014-11-07)

  Aquesta tesi se centra en l’edició i l’estudi de la Gramàtica catalana de Pau Cardellach i Busquets (1814-1879), una obra inèdita de la qual només existeix una còpia, manuscrita, avui dipositada a la Universitat de Girona. ...

  La intervenció de Joan Coromines en alguns dels grans episodis de la història de la llengua catalana del S. XX (amb un apèndix d'observacions sobre la llengua catalana de Joan Coromines) 

  Gómez-Ten, Robert (Date of defense: 2010-12-10)

  La tesi doctoral LA INTERVENCIÓ DE JOAN COROMINES EN ALGUNS DELS GRANS EPISODIS DE LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA DEL S. XX (AMB UN APÈNDIX D'OBSERVACIONS SOBRE LA LLENGUA CATALANA DE JOAN COROMINES) estudia l'aportació ...

  Modernitat i canvi de llengua. El pas del castellà al català a l'obra de Pere Gimferrer (aspectes crítics, teòrics i lexicomètrics) 

  Grasset Morell, Eloi (Date of defense: 2011-05-12)

  L’objecte d’aquesta tesi es l’estudi del canvi de llengua que es produeix en l’obra poètica de Pere Gimferrer. Per arribar-hi haurem d’activar un itinerari complex – crític, teòric i metodològic -. La problemàtica que ...

  Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891-1948) 

  Costa Carreras, Joan (Date of defense: 2005-11-24)

  L'objectiu general de la tesi és analitzar els objectius i les hipòtesis de què Pompeu Fabra (1891-1948) va partir en la codificació de la sintaxi del català i la metodologia que va fer servir. Per fer-ho s'ha identificat, ...

  Source and negative prefixes: On the syntax-lexicon interface and the encoding of spatial relations 

  Gibert Sotelo, Elisabeth (Date of defense: 2017-12-18)

  This dissertation offers a contrastive analysis of the (here called) Source prefix des- and the negative prefix iN- in Spanish that highlights the connections and divergences existing between the encoding of Source paths ...

  Variación en los procesos de palatalización de yod segunda (o cómo la sincronía permite la explicación de la diacronía) 

  Rost Bagudanch, Assumpció (Date of defense: 2011-05-11)

  La evolución de Lj latina hacia el fonema /x/ del español actual ha sido descrita con gran detalle en la bibliografía especializada en diacronía. Sin embargo, en ella no se aportan razones fonéticas que permitan entender ...