Camilo Egas, el precursor del indigenismo y concitador de las vanguardias en Ecuador (1889-1962) 

  Paocarina Albuja, Fabián (Date of defense: 2021-09-06)

  The thesis: "Camilo Egas, the precursor of indigenism and instigator of the avant-garde in Ecuador (1889-1962)", exposes a comprehensive study of the painter's author career in two dimensions of analysis: 1) the ...

  Cataluña-Quebec. Nacionalismo, sociedad civil y cultura popular en el siglo XX 

  Giori, Pablo (Date of defense: 2017-10-20)

  This PhD thesis contributes to the study of neo-nationalism and nationalization by the proposal of a theoretical proposal that is enriched in the comparative analysis of two concrete cases. Although these complex phenomena ...

  Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV) 

  Lluch Bramon, Rosa (Date of defense: 2003-11-24)

  L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar el funcionament real de la servitud catalana medieval. Per això s'estudien els homenatges i els cobraments dels mals usos rebuts i aplicats per l'Almoina del Pa de la Seu de Girona ...

  Evaluation of the role of Iran National Museum in the cultural tourism in Iran 

  Salek Farokhi, Omid (Date of defense: 2019-05-27)

  There has always been a controversy in relevant studies about the role of the museum in the tourism industry, particularly in cultural tourism has always remained controversial in relevant studies. The studies which have ...

  El fracàs d'una utopia. Comunicació política dels feixismes a Espanya durant la Segona República, 1931-1936 

  Jiménez Cortacans, Alfons (Date of defense: 2013-09-30)

  The thesis "The fail of an utopia. Political communication of fascists groups in Spain, 1931-1936" studies communicative strategies of the following political groups: Las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, La ...

  Gaziel (1887-1964): un retrat ideològic: racionalitat, catalanitat i compromís 

  Cullell i Ramis, Josep (Date of defense: 2014-11-21)

  Aquest treball de tesi repassa la trajectòria intel·lectual d'Agustí Calvet, a partir de la seva obra periodística fins al 1936, així com també a través de la seva obra catalana de maduresa. La tesi recull les polèmiques ...

  La "Historia de Cataluña" de Rafael de Cervera 

  Genís i Mas, Daniel (Date of defense: 2012-11-09)

  Bernat Desclot finished writing his Chronicle at the end of the 13th century, but it was not published until 1616, in a Spanish translation written by the Barcelona historian and politician Rafael Cervera. The reasons for ...

  I castelli della Sicilia nell'età aragonese-catalana (1282-1400) 

  Maurici, Ferdinando (Date of defense: 2021-09-13)

  The long fourteenth century in Sicily can begin with the revolt of the Sicilian Vespers (1282) and end with the Congress of Caspe, the arrival of the first viceroy on the island and the defeat of the last baronial rebellions ...

  La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d'obra 

  Chamorro Trenado, Miquel Àngel (Date of defense: 2004-05-10)

  Aquesta tesi doctoral com diu el seu títol es centra en analitzar la construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV a través de l'anàlisi dels llibres d'obra conservats a l'Arxiu Diòcesa de Girona.<br/>Aquesta ...

  La Dictadura de Primo de Rivera a Girona : premsa i societat (1923-1930) 

  Costa i Fernàndez, Lluís, 1959- (Date of defense: 1994-03-15)

  Existeix una acusada tendència en el món historiogràfic a presentar la dictadura de Primo de Rivera com un règim polític monolític i uniforme, amb un únic discurs, sense a penes escletxes. La hipòtesi central de la nostra ...

  La formació d'una classe dirigent (1790-1850). Els Carles en la societat gironina 

  Bosch i Portell, Mònica (Date of defense: 2019-01-09)

  This work studies how the class of hisendats (landowners who lived from their rents), the economic and social ruling class in the Girona society of the eighteenth century, also became a leading class in the time of the ...

  La formación en patrimonio cultural en los estudios de Grado en Turismo. El caso de los estudiantes de Barcelona 

  Molero Mateo, Sonia (Date of defense: 2019-12-17)

  The purpose pursued with this study is that future graduates develop the skills and professional abilities that the sector requires. Human capital is considered as a key element in the tourism system. It reveals, however, ...

  La guerra civil catalana i la crisi financera de Barcelona durant el regnat de Joan II (1458-1479) 

  Miquel Milian, Laura (Date of defense: 2020-10-30)

  The intention of this doctoral thesis is to study the municipal finances of Barcelona in the fifteenth century and to see how far this economic indicator may serve to establish what kind of impact the so-called “late ...

  La llengua catalana a l'escola, entre la repressió i la resistència (1715-2018). De l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana als Premis Baldiri Reixac d'estímul a l'escola en català 

  Pujol i Fabrelles, David (Date of defense: 2019-05-08)

  The present doctoral thesis, which combines compilation with research, aims to give an insight into the presence of the Catalan language in schools over the last three hundred years. Needless to say, it pays special attention ...

  La política sobre la població refugiada durant la Guerra Civil 1936-1939 

  Clavijo i Ledesma, Juli (Date of defense: 2002-01-25)

  El desplaçament forçós de les persones no combatents ha estat un tret intrínsec al llarg dels conflictes que han sacsejat la història de la humanitat. La forma més comuna en què s'ha manifestat ha estat la de les deportacions ...

  Modernidad y colonialidad en el modernismo brasileño: Tarsila do Amaral y Emiliano Di Cavalcanti 

  Duarte-Feitoza, Paulo Henrique (Date of defense: 2017-06-19)

  The present study tries to analyze the artistic production of the painters Tarsila do Amaral (1886-1973) and Emiliano Di Cavalcanti (1897-1976) through the concepts of modernity, coloniality and nation. The Brazilian ...

  La organización política, administrativa y territorial del Protectorado de España en Marruecos (1912-1956). El papel de las Intervenciones 

  Villanova, José Luis (Date of defense: 2003-06-27)

  This doctoral thesis analyses the political and administrative organization that was introduced by Spanish administrators in Morocco for the establishment of the Protectorate. The first part provides an overview of the ...

  Parentela aristocràtica, domini i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera entre 1199 i 1423 

  Martínez Giralt, Alejandro (Date of defense: 2016-02-10)

  La present tesi doctoral vol ser una contribució a la millora i a l'ampliació delconeixement que es té del passat medieval dels vescomtes de Cabrera, una de les famílies més rellevants de l'alta aristocràcia medieval ...

  Protecting archaeological heritage during conflicts. Syria’s archaeological heritage during the conflict and the local efforts to protect it 

  Sabrine, Isber (Date of defense: 2020-10-28)

  Since the start of the Syrian conflict Syria‘s archaeological heritage was a victim, the role of the international heritage organization was very modest and limited , the Directorate General of Antiquities and Museums ...

  Un Marte en armas. Vida del capitán Francisco de Aldana 

  Nievas Rojas, Adalid (Date of defense: 2022-06-02)

  This doctoral thesis constitutes a biography of Francisco de Aldana (1537-1578). The search for, and location of, documentation on this great Hispano-Florentine poet and soldier in numerous archives and libraries has made ...