Now showing items 896-915 of 1317

  Maize seeds as a production and delivery platform for HIV microbicides 

  Sabalza Gallués, Maite (Date of defense: 2013-01-24)

  La infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), és un dels problemes sanitaris i de desenvolupament més greus del món actual. Evitar la infecció és una de les estratègies que podria ajudar a reduir l’expansió ...

  Malaltia arterial subclínica en població prediabètica en l'estudi de cohorts prospectiu de Mollerussa 

  Vilanova Fillat, María Belén (Date of defense: 2021-10-06)

  Objectius: Determinar la prevalença de malaltia arterial subclínica mesurada per ecografia en el territori carotidi d’individus amb prediabetis sense antecedents previs de malaltia cardiovascular (CV) d’una regió mediterrània ...

  Management and diseases' spread in declining silver fir (Abies alba) forests of the Spanish Pyrenees: the case of Armillaria, Heterobasidion annosum, Viscum album and Melampsorella caryophyllacearum 

  Oliva Palau, Jonàs (Date of defense: 2007-11-20)

  El decaïment de l'avet (Abies alba) va començar als anys 90 als Pirineus espanyols sense una<br/>causa clara que l'expliqués. Les condicions climàtiques de la darrera part del segle XX semblen estar associades al començament ...

  Management of Cloud systems applied to eHealth 

  Vilaplana Mayoral, Jordi (Date of defense: 2015-09-10)

  This thesis explores techniques, models and algorithms for an efficient management of Cloud systems and how to apply them to the healthcare sector in order to improve current treatments. It presents two Cloud-based eHealth ...

  Mantenimiento de la calidad postcosecha y mejora del almacenamiento frigorífico de ciruelas japonesas mediante la aplicación de tratamientos con 1-metilciclopropeno 

  Candan, Ana Paula (Date of defense: 2010-06-09)

  L'emmagatzematge frigorífic de prunes fresques durant llargs períodes de temps és una pràctica habitual en la regió productora Alto Valle de Río Negro y Neuquén(Argentina) que permet allargar el període de venda en el ...

  Marcadores moleculares de diagnóstico y pronóstico en carcinomas del epitelio folicular tiroideo 

  Castelblanco Echavarría, Esmeralda (Date of defense: 2014-07-24)

  Són la neoplàsia endocrina més comú. Les alteracions genètiques i epigenètiques dels càncers de l'epiteli fol·licular tiroïdal no tenen valor pronòstic. El seu tractament no ha canviat en dècades i no hi ha opcions per ...

  Materiales, soportes y procedimientos utilizados en los obradores pictóricos de la Corona de Aragón (siglos XV y XVI). Una aproximación a través del paradigma valenciano 

  Herrero Cortell, Miquel Àngel (Date of defense: 2019-10-29)

  Durant el segle XV l'auge expansionista de la Corona d'Aragó va tenir conseqüències directes en la producció pictòrica i, concretament, va afavorir una major permeabilitat de models i tècniques foranes, flamenques i sobretot ...

  Más cooperación - menos oposición. La ventaja cooperativa: innovando en estrategias de sustentabilidad 

  Miranda Sánchez, Paula (Date of defense: 2017-06-16)

  La hipòtesi que manté l’autora, basada en un disseny exploratori qualitatiu i la construcció de quatre casos d’estudi és, almenys, estem front una nova estratègia organitzacional; l’avantatge cooperatiu. Aquesta estratègia ...

  Mecanismes de regulació de l'adhesió i la invasió cel·lulars pel complex ciclina D1-Cdk4 citoplasmàtic 

  Pérez Fusté, Noel (Date of defense: 2016-10-28)

  El rol més conegut de ciclina D1 és com a regulador del cicle cel·lular i la proliferació, però diversos estudis suggereixen que ciclina D1 també interacciona amb proteïnes citoplasmàtiques involucrades en la regulació de ...

  Mecanismes de resposta adaptativa davant estrès oxidatiu mediats per Grx3 i Grx4 en Saccharomyces cerevisiae: regulació de l'homeòstasi del ferro i de la via d'integritat cel.lular. 

  Pujol Carrión, Núria (Date of defense: 2009-11-30)

  El llevat S.cerevisiae és un dels models eucariotes més adequats per l'estudi dels diversos mecanismes implicats en la supervivència cel.lular en resposta a estrès oxidatiu. Les espècies reactives d'oxigen (ROS) com els ...

  Mecanismes implicats en la senyalització i la defensa front l'estrès per selenit en Saccharomyces cerevisiae 

  Pérez Sampietro, María (Date of defense: 2014-01-24)

  El seleni és un element essencial en la dieta humana present en selenoproteïnes, que té propietats anticancerígenes a concentracions baixes tot i que és tòxic a dosis elevades. Contràriament als microorganismes ...

  Mecanismos de calcificación vascular asociados a la uremia y al tratamiento con calcitriol 

  Panizo García, Sara (Date of defense: 2009-12-11)

  La calcificació vascular és un fenòmen freqüent en pacients amb malalties renals cròniques (MRC). A més a més, aquests pacients presenten una disminució dels nivells de vitamina D (1,25 (OH) 2D3) responsables del desenvolupament ...

  Mecanismos moleculares de respuesta al estrés oxidativo mediados por la ruta de integridad celular (vía PKC1-MAP quinasa)de Saccharonmyces cerevisiae 

  Vilella Mitjana, Felipe (Date of defense: 2006-01-13)

  La via d'integritat cel·lular o via Pkc1-MAP quinasa de Saccharomyces cerevisiae té un paper central en els mecanismes de resposta cel·lular enfront de diferents estressos ambientals, com són: l'estrès tèrmic, l'estrès ...

  Mecànismes patogènics en l'Esclerosi Lateral Amiotròfica humana i experimental 

  Hernández i Estanyol, Sara (Date of defense: 2009-12-04)

  En aquest estudi s'ha treballat amb diferents hipòtesis que avui en dia es consideren per explicar les causes de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.<br/><br/>En primer lloc, s'ha estudiat la autoimmunitat sèriques (IgG) ...

  Mechanisms controlling the selective iron and zinc biofortification of rice 

  Banakar, Raviraj (Date of defense: 2016-02-05)

  L’arròs es un cultiu bàsic, consumit per mes de 3 billons de persones. Es una font pobra en ferro (Fe) i zinc (Zn) per la qual cosa les poblacions pobres que depenen de l’arros per a la seva supervivència, sofreixen d’anèmia ...

  Mechanistic investigations of carotenoid and ketocarotenoid biosynthesis in rice 

  Bai, Chao (Date of defense: 2014-02-21)

  El meu programa de recerca està enfocat a identificar els passos limitants de la biosíntesi de carotenoids en arròs (Oryza sativa) de forma que mitjançant enginyeria genètica amb múltiples gens es puguin dividir els passos ...

  Mechanistic Investigations to Enhance Carotenoid Content and Composition in Rice Endosperm 

  Alvarez, Derry (Date of defense: 2022-07-11)

  El meu projecte de recerca es centra en les investigacions per comprendre millor el mecanisme d'acumulació de carotenoides en call i endosperma d'arròs. Un dels principals objectius és comprendre millor el coll d'ampolla ...

  Medicina de precisión: Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño 

  Santamaría Martos, Fernando (Date of defense: 2019-11-29)

  La síndrome d'apnea-hipopnea de la son (SAOS) afecta més d'un 10% de la població adulta, i aquesta prevalença va augmentant amb l'edat. El SAOS es caracteritza per episodis repetits d'obstrucció de la via aèria superior ...