Now showing items 1104-1123 of 1327

  (R)evolución educativa. Diversidad cultural e innovación educativa: rutas para el desarrollo del horizonte intercultural. Tres estudios etnográficos en centros concertados catalanes 

  Benabarre Ribalta, Rosa (Date of defense: 2020-12-16)

  La investigació que presentem forma part del projecte RecerCaixa 2015 «Diversitat cultural i igualtat d'oportunitats a l'escola». L'objectiu d'aquesta tesi és analitzar l'atenció i el treball de la diversitat cultural als ...

  Rcs1 como factor transcripcional implicado en la asimilación de hierro y el metabolismo respiratorio en Saccharomyces cerevisiae 

  Casas Herranz, Celia (Date of defense: 1996-05-03)

  El hierro es un elemento imprescindible para los seres vivos. En la naturaleza<br/>se encuentra fundamentalmente en forma de Fe(lll) formando parte de sales e<br/>hidróxidos de muy baja solubilidad, lo que lo hace ...

  Rebeldes transacionales: la Red Zapatista Catalana 

  Serra Grau, Josep (Date of defense: 2018-02-14)

  El principal interrogant que pretén resoldre aquesta tesi doctoral és per què el zapatisme va tenir tanta acceptació a Catalunya en una època de reflux dels moviments revolucionaris. Com a resposta podríem utilitzar el ...

  Reconceptualización de la responsabilidad social corporativa a partir de los elementos claves de la Teoría Crítica de Max Horkheimer. Realidad de las grandes empresas en Chile 

  Segovia Zúñiga, Osvaldo (Date of defense: 2017-02-22)

  Responsabilitat social corporativa (RSC), responsabilitat social universitària (RSU), valor compartit (VC), comportament sostenible (VS), són només una mostra de conceptes i definicions i idees que ressalten un tema en ...

  Reconstruction of climatic and crop conditions in the past based on the isotope signature of archaeobotanical remains 

  Ferrio Díaz, Juan Pedro (Date of defense: 2005-05-09)

  Reconstrucció de les condicions climàtiques i de conreu en el passat<br/>a partir de l'anàlisi isotòpica de restes arqueobotàniques<br/><br/>L'aparició i progressiu desenvolupament de l'agricultura durant els darrers 10.000 ...

  Recubrimientos comestibles y sustancias de origen natural en manzana fresca cortada: una nueva estrategia de conservación 

  Rojas Grau, María Alejandra (Date of defense: 2006-12-14)

  L'estil de vida dels consumidors moderns, conjuntament amb el desig d'adquirir productes naturals i beneficiosos per la salut, ha fet que la producció i consum de fruites mitjançant processat mínim, com és el cas de les ...

  Recycling of Wastes and Thermal Energy Storage, Two Different Ways to Improve Our Environment 

  Cot Gores, Jaume (Date of defense: 2012-04-23)

  Aquesta tesi és una contribució a generar una economia eficient en recursos i energia per mitjà de reccions químiques. En concret, la memòria presenta d’una banda, un procés ràpid i eficaç per a la recuperació de les sals ...

  Red-fleshed apple as novel anthocyanin-biofortified food: Effect of food processing on the (poly)phenolic composition, bioavailability assessment and cardiometabolic effects of anthocyanins 

  Yuste, Silvia (Date of defense: 2021-01-27)

  La millora d'aliments tradicionals mitjançant la biofortificación amb compostos saludables ha aparegut com una possible estratègia per prevenir malalties cardiovasculars. En aquesta Tesi s'ha estudiat el potencial d'una ...

  Redesigning rice for environmental sustainability, enhanced productivity and specialty uses 

  Baysal, Can (Date of defense: 2021-07-12)

  Vaig dirigir la proteïna verda fluorescent codificada en el nucli (eGFP) a les mitocòndries d'arròs utilitzant sis pre-seqüències mitocondrials amb divers origen filogenètic. Vaig investigar la seva efectivitat mitjançant ...

  Reduction of the energy consumption of buildings by acting in the building envelope: materials and passive construction systems 

  Serrano, Susana (Date of defense: 2016-12-16)

  Les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el consum energètic dels edificis han incrementat de forma constant durant els últims quaranta anys, representant al 2010 el 25% de les emissions totals i el 32% del consum ...

  Regeneración aromàtica y calidad en manzanas (Malus domestica Borkh.) almacenadas en atmósfera controlada con muy bajo nivel de oxígeno 

  Altisent Rosell, Rosa (Date of defense: 2010-05-29)

  L'objectiu principal d'aquesta Tesi Doctoral va ser avaluar la influència que<br/>exercia un període de 2 o 4 setmanes en fred normal (després de l'emmagatzematge en<br/>condicions d'atmosfera controlada amb molt baix ...

  Registro Español de pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina: evaluación de la base de datos y estudio de la población de pacientes incluida 

  Lara Gallego, Beatriz (Date of defense: 2014-09-26)

  Introducción: La alfa-1 antitripsina (AAT) es una proteina con capacidad antiproteasa cuyo principal órgano diana es el pulmón. Las variantes proteicas deficitarias más frecuentes son las denominadas Z y S que ...

  Regulació de l'expresió de c-Jun durant el desenvolupament de les motoneurones espinals 

  Ayala Jové, Ma. Victoria (Maria Victoria) (Date of defense: 2001-04-06)

  Regulación de TrkA a través del dominio intracelular: efecto de la unión a calmodulina y de la tirosina 701 

  Pablo Llavall, Yolanda de (Date of defense: 2006-06-26)

  TrkA es va descobrir com a un oncogén producte de la fusió del seu domini tirosina<br/>kinasa (TK) amb la tropomiosina. Posteriorment, va augmentar el seu interès en<br/>descobrir-se que la proteïna nativa constituïa el ...

  Regulación neurotrófica de la supervivencia neuronal durante el desarrollo embriológico: caracterización de mecanismos de transducción implicados 

  Sanz Rodríguez, César (Date of defense: 1997-12-05)

  Els teixits d'inervació tenen una funció esencial a la regulació de les poblacions neuronals definitives mitjançant el control del fenòmen de la mort neuronal fisiològica, basat en el subministrament limitat de neurotrofines ...

  Relaciones clima-agua-suelo-subsuelo en Monegros II 

  Berga Celma, Ana (Date of defense: 1994-01-26)

  Relació de la condició física amb la fragilitat i la por de caure en les persones grans que viuen a la comunitat 

  Viladrosa Montoy, Maria (Date of defense: 2018-07-11)

  Objectiu: Valorar les relacions de la condició física amb la fragilitat i la por de caure en les persones grans que viuen a la comunitat. Metodologia: Es van realitzar dos estudis. Un estudi transversal i longitudinal ...

  La relació entre els jocs motors i les emocions en el cicle superior d’educació primària: ajudant els mestres a prendre decisions 

  Miralles Pascual, Rosa (Date of defense: 2013-07-08)

  Aquesta tesi aborda un dels temes més emergents de l’educació física actual: el camí a seguir per aconseguir una educació física emocional. L’estudi pren com a marc teòric de referència la praxeologia motriu i les principals ...

  Relación de la retinopatía diabética con los resultados percibidos por el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y factores nutricionales asociados 

  Alcubierre Calvo, Núria (Date of defense: 2015-09-23)

  Actualmente, la importancia del uso de los Resultados Informados por el Paciente en el área de la salud está ampliamente reconocida. Los nuevos estándares de tratamiento en el campo de la diabetes y de sus complicaciones ...