Now showing items 751-770 of 1302

  KOSOVA. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent 

  Usall i Santa, Ramon (Date of defense: 2010-11-03)

  La tesi doctoral se centra en l'estudi del nacionalisme albanès en el territori de Kosova amb l'objectiu d'analitzar els seus orígens i la seva posterior evolució al llarg de la segona meitat del segle XX i l'inici del ...

  L'anàlisi de la interacció a l'aula, aplicat en un context de diversitat social i cultural, on es du a terme el Projecte Àlber 

  Gómez Jové, Judit (Date of defense: 2015-12-18)

  La finalitat d’aquesta tesi ha estat implementar el sistema d’anàlisi de la interacció a l’aula de Sánchez et al.(2010). Per fer-ho s’ha analitzat sessions de treball per projectes en agrupació internivell mentre es duia ...

  L'associacionisme dels immigrants marroquins a Catalunya 

  ET Talydy Bahij, Abderrafie (Date of defense: 2021-06-15)

  L'evolució del fenomen migratori marroquí tant a Espanya com a Catalunya ha comportat, entre altres qüestions, el continu creixement del col·lectiu i el creixement de les seves entitats i associacions de diferents ...

  L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica 

  Prats Ferrando, Georgina (Date of defense: 2017-06-07)

  El treball d’investigació desenvolupat a la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de la conservació i l’emmagatzematge dels productes agraris, un aspecte fonamental per al sosteniment de qualsevol economia agrícola en la ...

  L'enfocament de drets com a eina educativa per a la promoció de la infància. Proposta socioeducativa 

  Urrea Monclús, Aida (Date of defense: 2015-07-08)

  La Convenció dels Drets de la Infància (a partir d’ara CDI) és un instrument aprovat per l’Organització de les Nacions Unides el 1989 per protegir i promocionar a la infància. És la convenció més ratificada de la història. ...

  L'escultura del segle XIII de la Seu Vella de Lleida 

  Niñá Jové, Meritxell (Date of defense: 2014-04-24)

  La present tesi doctoral és un estudi sobre l’escultura monumental del segle XIII de la Seu Vella de Lleida (l’antiga catedral romànica que presideix aquesta ciutat), que constitueix un dels conjunts escultòrics més rics ...

  L'Espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI-XII)espais de secà meridionals 

  Brufal Sucarrat, Jesús (Date of defense: 2008-05-29)

  L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana durant la protohistòria a partir de l'anàlisi antracològica (III-I mil·lenni) 

  Vila Moreiras, Sílvia (Date of defense: 2018-03-19)

  La plana occidental catalana (nord-est península ibèrica) ha experimentat una forta explotació forestal accentuada en els darrers mil·lennis, suposant una important modificació del paisatge vegetal. La caracterització ...

  L'Obligació de llegítima en el dret civil de Catalunya 

  Cortada i Cortijo, Neus (Date of defense: 1997-01-24)

  L'obra de Jaume Agelet i Garriga. Estudi i edició 

  Falguera García, Enric (Date of defense: 2013-12-13)

  El present treball és un estudi de la vida i l'obra del poeta lleidatà Jaume Agelet i Garriga. Una vida, lluny de Catalunya, que cal reseguir a través de la correspondència amb algunes de les principals personalitats del ...

  L'Obra lingüística d'Alfons Par 

  Ribes Amorós, M. Salomé (Date of defense: 2002-12-19)

  L'oferta cultural en les polí­tiques de màrqueting de les ciutats 

  Paül i Agustí­, Daniel (Date of defense: 2009-07-03)

  En el decurs dels darrers anys, les polí­tiques culturals, enteses en un sentit ampli, han tingut una importància creixent com a instrument de promoció de la imatge de les ciutats europees. Manquen encara, però, estudis ...

  L'ordenament jurídic aplicables a les instal·lacionsesportives d'ús públic de Catalunya. Anàlisi, (no) compliment i línies estratègiques. 

  Seguí Urbaneja, Jordi (Date of defense: 2013-04-19)

  Aquesta tesi pretén: a) conèixer, definir i limitar el concepte d’instal•lació esportiva d’ús públic de Catalunya, b) identificar, estructurar i ordenar l’ordenament jurídic aplicable a les instal•lacions esportives d’ús ...

  L2 reading and vocabulary development as a result of a Study Abroad experience 

  Borràs Andrés, Judith (Date of defense: 2020-12-18)

  Conduïts per la creença que viure i estudiar en un país estranger ofereix les millors condicions per a l’aprenentatge d’una segona llengua (L2), estudiar a l’estranger s’ha convertit en una realitat per a molts estudiants ...

  La Adquisición del catalán y del castellano por los escolares inmigrantes de origen rumano y chino. Un análisis sistemático de los usos correctos y erróneos en la expresión oral 

  Chireac, Silvia María (Date of defense: 2010-07-28)

  <p style="text-align:ajustify"><br/>Inicialment, l'interès per aquest treball prové de l'increment de la població<br/>immigrant romanesa i xinesa a Espanya. En tres dècades Espanya ha passat de ser<br/>un país d'emigració ...

  La aplicación de la metabolómica en el ataque isquémico transitorio 

  Mauri-Capdevila, Gerard (Date of defense: 2018-12-12)

  Introducció: L’estudi del biomarcadors relacionats amb l’atac isquèmic transitori (AIT) està adquirint un interès creixent per tal de facilitar el seu diagnòstic i millorar el coneixement dels canvis fisiopatològics que ...

  La ausencia de VDR en CMLV previene la calcificación vascular en ERC: Potencial rol del miR-145a 

  Caus Enríquez, Maite (Date of defense: 2021-03-19)

  La calcificació vascular (CV) es una complicació molt prevalent en la malaltia renal crònica (MRC) i s’associa amb una alta mobilitat i mortalitat en pacients amb MRC. El receptor de la vitamina D (VDR) s’ha considerat que ...

  La autocompatibilidad en el almendro(Prunus amygdalus Batsch): estructura genética del alelo Sf y modificaciones de su expresión 

  Fernández Martí, Ángel Vicente (Date of defense: 2010-07-16)

  L'ametller, Prunus amygdalus Batsch, és una espècie diploide que pertany al gènere Prunus. Encara que l'autoincompatibilitat (AI) és un caràcter important des del punt de vista evolutiu en el món vegetal, l'autocompatibilitat ...