Now showing items 980-999 of 1302

  O comportamento do treinador em competiçao na promoçao do fair play : um estudo nos escaloes de futebol de formaçao 

  Pinheiro, Valter Bruno Fernandes (Date of defense: 2013-02-08)

  Objectius : a) estudiar el comportament de l'entrenador de futbol base en la promoció del fair play, b) analitzar l'opinió dels entrenadors sobre la importància del joc net en el futbol amb els joves, c) comparar el ...

  Observación y análisis de la cobertura del ataque en el voleibol masculino de alto nivel 

  Hileno González, Raúl (Date of defense: 2016-04-07)

  Des de la seva creació, la Federació Internacional de Voleibol ha realitzat diversos canvis en el reglament amb la finalitat d’augmentar la continuïtat del joc, especialment en el voleibol masculí d’alt nivell. No obstant, ...

  Obtención de zumos y frutos cortados con alto potencial antioxidante mediante tratamientos no térmicos 

  Odriozola Serrano, Isabel (Date of defense: 2009-02-13)

  La producció i consum de fruites i verdures mínimament processades s'ha incrementat en el últims anys degut a la demanada, per part dels consumidors, d'aliments naturals, d'aparença i valor nutricional semblants als productes ...

  Obtención mediante procesos quimioenzimáticos de derivados del glicerol 

  Solarte Orozco, Carmen Eugenia (Date of defense: 2012-07-20)

  Tant els subproductes com els residus d'origen biològic de la indústria són susceptibles de ser aprofitats i, no obstant això, alguns són destruïts per falta d'usos viables i altres són emprats en la producció d'energia ...

  Ochratoxin A and ochratoxigenic modulds in grapes, must and wine. Ecophysiological studies 

  Bellí Martí, Neus (Date of defense: 2006-01-20)

  L'ocratoxina A (OTA) és un metabolit secundari tòxic produït essencialment per fongs<br/>dels gèneres Aspergillus i Penicillium, sota diverses condicions. La seva presència en el<br/>cos humà es deguda a la ingestió de ...

  Ochratoxin A in overripe grapes, raisings and special wines in vitro and in vivo studies on fungi isolated from grapes and raisins affected by physical, chemical and biotic agents 

  Valero Rello, Ana (Date of defense: 2007-07-13)

  Ochratoxin A (OTA) is a fungal secondary metabolite produced by Aspergillus and Penicillium species. It has been detected in a wide range of commodities, including cereals, coffee, grapes, raisins, must and wine. Within ...

  Ocio compartido en familia: implicaciones prácticas dentro del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia 

  Navajas Hurtado, Alicia (Date of defense: 2016-12-16)

  La literatura científica sobre ocio compartido en familia centra sus aportes en familias que no se encuentran en situación de riesgo social, siendo escasas las investigaciones sobre familias con hijos en medidas de acogida. ...

  Thumbnail

  Oclusión e isquemia intestinal agudas: Estudio fisiopatológico y efectos del SMS 201-995 sobre las variaciones morfológicas, bioquímicas y de supervivencia en un modelo experimental 

  Fuertes Guiró, Ferran (Date of defense: 1996-09-23)

  Es planteja la hipòtesi que el SMS 201 o octreotide, derivat actiu de la somatostatina, posseeix efectes beneficiosos sobre l'oclusió i la isquemia intestinal d'aparició aguda, millorant les conseqüències de les alteracions ...

  Octubre, Octubre. Introducción a la novelística de José Luis Sampedro 

  Nòria Jové, Montserrat (Date of defense: 1995-10-20)

  El present treball replanteja l'estructura de la novel·la Octubre, Octubre cercant l'horitzó de preocupacions que la van motivar i rastrejant el germen de llibertat i creativitat que s'amaga en ella. He abordat l'obra des ...

  Olfactory neuroethology of the Oriental fruit moth, Grapholita molesta (Busck) 

  Ammagarahalli Munishamappa, Byrappa (Date of defense: 2015-10-06)

  The oriental fruit moth, Grapholita molesta, is one of the main pests of peach trees worldwide. It is conThe oriental fruit moth, Grapholita molesta, is one of the main pests of peach trees worldwide. Plant volatiles are ...

  Thumbnail

  Oligarquía, municipio y corona en la Lleida de los Austrias 

  Passola i Tejedor, Antoni (Date of defense: 1995-09-15)

  La present investigació deu el seu origen a l'interès per comprendre millor la configuració i funcionament de les societats humanes. Aquesta curiositat intel·lectual és la que ens ha guiat i la que ha permès superar cada ...

  Oncogenes y genes supresores de tumores en carcinoma de endometrio 

  Velasco Sánchez, Ana (Date of defense: 2012-09-28)

  El objetivo principal de este trabajo ha sido la identificación de alteraciones moleculares que participen de manera significativa en el desarrollo y la progresión del cáncer de endometrio, con el propósito de añadir mas ...

  Opportunity theories. Empirical application in different fields of criminality 

  Reales Arnó, Francesc (Date of defense: 2014-09-19)

  Aquesta tesi es composa de quatre articles els quals analitzen diversos àmbits de la criminalitat relacionats amb la seguretat de les persones. Aquestes diferents manifestacions de comportaments delictius s’analitzen ...

  Optimització d'una experiència pedagògica a partir de criteris praxiològics, basada en l'educació en valors i realitzada en el medi natural amb alumnes de 14-16 anys. 

  Invernó i Curós, Josep (Date of defense: 2007-03-30)

  En l'IES Narcís Monturiol de Figueres l'any 1997 es va endegar l'experiència pedagògica de "la travessa del riu Fluvià", que consistia precisament en una ruta en el medi natural que anava resseguint el riu Fluvià en tot ...

  Optimización de la digestión anaerobia de purines de cerdo mediante codigestión con residuos orgánicos de la industria agroalimentaria 

  Campos Pozuelo, Elena (Date of defense: 2001-07-27)

  La digestió anaeròbia de purins de porc pot ser una bona opció per a la<br/>valorització econòmica d'aquests residus. Una clara opció per a millorar la<br/>producció de metà i, per tant, la viabilitat econòmica de les ...

  La optimización de la estructura de capital de la empresa: un modelo práctico de trade-off y su validación empírica 

  Salazar, Manuel (Date of defense: 2012-10-29)

  Presentació d'un nou model de "Trade-Off" d'estructura òptima de capital d'una empresa. La innovació consisteix a incloure una simplificació de la fórmula de distància a la fallida de Merton (1974) realitzada per Bystrom ...

  Optimización de la producción del agente de biocontrol Candida sake (CPA-1) 

  Arevalo Chávez, Sonia M. (Date of defense: 1998-11-27)

  Optimización de las tecnologías de conservación en diferentes variedades de melocotón y nectarina para la mejora de su calidad 

  Cano Salazar, Jaime Andres (Date of defense: 2012-05-25)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral ha estat avaluar la influència que exerceix el període de pre-acondicionat previ a l'emmagatzematge frigorífic a -0.5 º C, les combinacions gasoses de l'atmosfera de conservació ...

  Optimization models forimproving the decision-making in the pig production process under a Pig Supply Chain context 

  Nadal Roig, Esteve (Date of defense: 2019-07-24)

  Aquesta tesi se centra en l’estructura de cadena de subministrament plantejada en el sector porcí on les petites empreses i els productors de porcs estan integrats verticalment, s'especialitzen i treballen junts sota el ...

  Optimization of Display-Wall Aware Applications on Cluster Based Systems 

  Arroyo Campos, Ismael (Date of defense: 2017-06-07)

  Actualment, els sistemes d'informació i comunicació que treballen amb grans volums de dades requereixen l'ús de plataformes que permetin una representació entenible des del punt de vista de l'usuari. En aquesta tesi ...