A Computational Academic Integrity Framework 

  Amigud, Alexander (Date of defense: 2018-01-16)

  L'abast creixent i la naturalesa canviant dels programes acadèmics constitueixen un repte per a la integritat dels protocols tradicionals de proves i exàmens. L'objectiu d'aquesta tesi és introduir una alternativa als ...

  A framework for agile design of personalized gamification services 

  Mora Carreño, Alberto (Date of defense: 2018-06-18)

  L'interès en l'aplicació de les tècniques de ludificació en diferents contextos ha augmentat en els darrers anys i s'ha convertit en una tendència prometedora en diverses àrees, com la interacció home-màquina (human-computer ...

  Ad-hoc formation of edge clouds over heterogeneous non-dedicated resources 

  Juan Ferrer, Ana (Date of defense: 2020-11-30)

  La proliferació de dispositius connectats ha assolit xifres enormes. Avui, els dispositius connectats no tan sols estan disponibles a qualsevol lloc, sinó que, a més, adquireixen ràpidament una gran complexitat en la seva ...

  Anomaly detection in smart city wireless sensor networks 

  Garcia Font, Víctor (Date of defense: 2017-02-08)

  Aquesta tesi proposa una plataforma de detecció d’intrusions per a revelar atacs a les xarxes de sensors sense fils (WSN, per les sigles en anglès) de les ciutats intel·ligents (smart cities). La plataforma està dissenyada ...

  An application framework for the systematic construction of multimedia-based Collaborative Complex Learning Resources 

  Gañán Jiménez, David (Date of defense: 2015-04-27)

  Aquest treball de tesi proposa aportar una infraestructura de programari per donar suport a nous tipus de metodologies i recursos d'aprenentatge col·laboratiu augmentats pedagògicament i a través d'una plataforma d'aplicació ...

  Applications of biased-randomized algorithms and simheuristics in integrated logistics 

  Do Carmo Martins, Leandro (Date of defense: 2021-09-13)

  Transportation and logistics (T&L) activities play a vital role in the development of many businesses from different industries. With the increasing number of people living in urban areas, the expansion of on-demand economy ...

  Applications of simheuristics and horizontal cooperation concepts in rich vehicle routing problems 

  Quintero Araújo, Carlos Leonardo (Date of defense: 2017-09-29)

  En una economia globalitzada, les companyies s’enfronten a nombrosos reptes associats a les complexes tasques de logística i distribució. Gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, els ...

  Applications of the Internet of Things and optimization to inventory and distribution management 

  Raba Sánchez, David (Date of defense: 2021-09-17)

  This thesis is part of the IoFEED (EU funded) project, which aims to monitor approximately 325 farm bins and investigates business processes carried out between farmers and animal feed producers. We propose a computer-aided ...

  Contributions to the development of active RFID systems at the 433 MHz band 

  Tuset Peiró, Pere (Date of defense: 2015-03-13)

  Donat el potencial de la tecnologia RFID activa, aquesta tesi contribueix al seu desenvolupament centrant-se en les capes més baixes de la pila de protocols, és a dir, la capa física i la capa d'enllaç de dades. Aquestes ...

  Enterprise reference architectures for higher education institutions: Analysis, comparison and practical uses 

  Sanchez Puchol, Felix (Date of defense: 2022-04-29)

  Enterprise Architecture (EA) is currently accepted as one on the major instruments for enabling organisations in their transformation processes to achieve business-technology alignment. Despite that over the last years EA ...

  Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: Proposta d'un sistema analític universal per a la universitat 

  Guitart Hormigo, Isabel, (Date of defense: 2017-04-07)

  Un element clau per a l'èxit de les empreses és la implantació de sistemes analítics amb l'objectiu de fer-les més competitives. Aquests sistemes han evolucionat fins a arribar a una certa maduresa i les empreses han ...

  From metaheuristics to learnheuristics: Applications to logistics, finance, and computing 

  Calvet Liñán, Laura (Date of defense: 2017-07-12)

  Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. ...

  Gesture tracking and neural activity segmentation in head-fixed behaving mice by deep learning methods 

  Abbas, Waseem (Date of defense: 2020-10-30)

  The typical approach used by neuroscientists is to study the response of laboratory animals to a stimulus while recording their neural activity at the same time. With the advent of calcium imaging technology, researchers ...

  Human body parts segmentation via stacked and multi-task learning 

  Sánchez Abril, Daniel (Date of defense: 2019-10-09)

  La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per ...

  Image steganalysis and steganography in the spatial domain 

  Lerch-Hostalot, Daniel (Date of defense: 2017-04-23)

  In this dissertation, we propose different novel techniques both to detect hidden information (steganalysis) and to hide information (steganography). These techniques are presented in the form of a collection of five ...

  Integrating secure mobile P2P systems and Wireless Sensor Networks 

  Domingo Prieto, Marc (Date of defense: 2017-03-03)

  Aquesta tesi tracta de les diferents limitacions trobades a WSN per a habilitar-ne el desplegament en nous escenaris i facilitar la difusió de la informació obtinguda. A un nivell baix, ens centrem en el consum d’energia, ...

  A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective 

  Alvarez Fernandez, Stephanie Milena (Date of defense: 2018-12-20)

  Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers ...

  Model-driven round-trip engineering of REST APIs 

  Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 2019-05-13)

  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

  A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios 

  Mora Núñez, Néstor (Date of defense: 2016-10-28)

  Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes ...

  Service allocation methodologies for contributory computing environments 

  Cabrera Añon, Guillem (Date of defense: 2014-11-06)

  Aquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per ...