Now showing items 17-27 of 27

  A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective 

  Alvarez Fernandez, Stephanie Milena (Date of defense: 2018-12-20)

  Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers ...

  Model-driven round-trip engineering of REST APIs 

  Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 2019-05-13)

  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

  A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios 

  Mora Núñez, Néstor (Date of defense: 2016-10-28)

  Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes ...

  Service allocation methodologies for contributory computing environments 

  Cabrera Añon, Guillem (Date of defense: 2014-11-06)

  Aquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per ...

  Simheuristics to support efficient and sustainable freight transportation in smart city logistics 

  Gruler, Aljoscha Claudio (Date of defense: 2018-03-12)

  La logística urbana intel·ligent constitueix un factor crucial en la creació de sistemes de transport urbà eficients i sostenibles. Entre altres factors, aquests sistemes es centren en la incorporació de dades en temps ...

  Structural and dynamical interdependencies in complex networks at meso- and macroscale: nestedness, modularity, and in-block nestedness 

  Palazzi Nieves, María José (Date of defense: 2020-12-15)

  Many real systems like the brain are considered to be complex, i.e. they are made of several interacting components and display a collective behaviour that cannot be inferred from how the individual parts behave. They are ...

  Towards assessing information privacy in microblogging online social networks. The IPAM framework 

  Oukemeni, Samia (Date of defense: 2019-09-13)

  Les xarxes socials en línia incorporen diferents formes de comunicació interactiva com serveis de microblogs, compartició de fitxers multimèdia o xarxes de contactes professionals. En els últims anys han augmentat els ...

  Transcriptome profiling and longitudinal cohort studies of myositis subsets 

  Pinal Fernández, Iago (Date of defense: 2020-12-28)

  Inflammatory myopathies are a heterogeneous family of rare autoimmune diseases affecting multiple organs and systems, including the skin, the lungs, the muscles and/or the joints. Accurately defining their pathogenesis and ...

  Un Tutor Virtual Afectivo (TVA) basada en la Gestión de las Emociones durante las Interacciones en el Aprendizaje 

  Arguedas Lafuente, Marta María (Date of defense: 2016-11-17)

  El problema d'investigació que s'ha desenvolupat en aquesta tesi pretén donar resposta a algunes de les preguntes obertes actualment al voltant de dos grans temes, "Emotion Awareness in elearning" i "Emotional feedback in ...

  Using ubiquitous computing for preventing risk behaviors based on smart contexts through mobile devices: an approach for nutrition and sexually transmitted diseases 

  Besoaín Pino, Felipe Andrés (Date of defense: 2018-05-24)

  Darrerament s'han fet servir diversos mètodes per a educar persones i comunitats sobre temes relacionats amb problemes mundials de salut, entre els quals hi ha la nutrició i els comportaments sexuals. En l'àmbit de la ...

  Visual scene context in emotion perception 

  Kosti, Ronak (Date of defense: 2019-09-19)

  Els estudis psicològics demostren que el context de l'escena, a més de l'expressió facial i la postura corporal, aporta informació important a la nostra percepció de les emocions de les persones. Tot i això, el processament ...