Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning.

L'activitat de recerca, innovació; i transferència de la UOC està desenvolupada per més de 400 investigadors i s'organitza en 43 grups d'R+I vinculats a un estudi o a un dels dos centres de recerca de la Universitat: l'IN3 i l'eLearn Center. Entre aquests, 26 grups han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria del 2014.

L'Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s'hi ofereixen.


Si ets doctor o doctora de la Universitat Oberta de Catalunya i vols publicar la teva tesi a TDX, contacta amb tdx@uoc.edu. Per a més informació consulta les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Applications of biased randomised algorithms and simheuristics to asset and liability management 

Nieto Ranero, Armando Miguel (Date of defense: 2022-07-22)

Asset and Liability Management (ALM) has captured the attention of academics and financial researchers over the last few decades. On the one hand, we need to try to maximise our wealth by taking advantage of the financial ...

Forensic imaging and analysis of Apple iOS devices 

Gomez-Miralles, Luis (Date of defense: 2016-07-26)

In this thesis we present our research on digital forensics on the iOS platform, structured along three areas: forensic imaging; forensic analysis; and anti-forensic techniques. In the field of forensic imaging, we demonstrate ...

Optimizing transportation systems and logistics network configurations: from biased-randomized algorithms to fuzzy simheuristics 

Tordecilla Madera, Rafael David (Date of defense: 2022-02-23)

Transportation and logistics (T&L) are currently highly relevant functions in any competitive industry. Locating facilities or distributing goods to hundreds or thousands of customers are activities with a high degree of ...

IoT@run-time: a model-based approach to support deployment and self-adaptations in IoT systems 

Alfonso, Ivan (Date of defense: 2022-12-05)

Today, most Internet of Things (IoT) systems leverage edge and fog computing to meet increasingly restrictive requirements and improve quality of service (QoS). Although these multi-layer architectures can improve system ...

Image steganalysis and steganography in the spatial domain 

Lerch-Hostalot, Daniel (Date of defense: 2017-04-23)

In this dissertation, we propose different novel techniques both to detect hidden information (steganalysis) and to hide information (steganography). These techniques are presented in the form of a collection of five ...

Enterprise reference architectures for higher education institutions: Analysis, comparison and practical uses 

Sanchez Puchol, Felix (Date of defense: 2022-04-29)

Enterprise Architecture (EA) is currently accepted as one on the major instruments for enabling organisations in their transformation processes to achieve business-technology alignment. Despite that over the last years EA ...

Applications of the Internet of Things and optimization to inventory and distribution management 

Raba Sánchez, David (Date of defense: 2021-09-17)

This thesis is part of the IoFEED (EU funded) project, which aims to monitor approximately 325 farm bins and investigates business processes carried out between farmers and animal feed producers. We propose a computer-aided ...

Applications of biased-randomized algorithms and simheuristics in integrated logistics 

Do Carmo Martins, Leandro (Date of defense: 2021-09-13)

Transportation and logistics (T&L) activities play a vital role in the development of many businesses from different industries. With the increasing number of people living in urban areas, the expansion of on-demand economy ...

Gesture tracking and neural activity segmentation in head-fixed behaving mice by deep learning methods 

Abbas, Waseem (Date of defense: 2020-10-30)

The typical approach used by neuroscientists is to study the response of laboratory animals to a stimulus while recording their neural activity at the same time. With the advent of calcium imaging technology, researchers ...

Structural and dynamical interdependencies in complex networks at meso- and macroscale: nestedness, modularity, and in-block nestedness 

Palazzi Nieves, María José (Date of defense: 2020-12-15)

Many real systems like the brain are considered to be complex, i.e. they are made of several interacting components and display a collective behaviour that cannot be inferred from how the individual parts behave. They are ...

Ad-hoc formation of edge clouds over heterogeneous non-dedicated resources 

Juan Ferrer, Ana (Date of defense: 2020-11-30)

La proliferació de dispositius connectats ha assolit xifres enormes. Avui, els dispositius connectats no tan sols estan disponibles a qualsevol lloc, sinó que, a més, adquireixen ràpidament una gran complexitat en la seva ...

Human body parts segmentation via stacked and multi-task learning 

Sánchez Abril, Daniel (Date of defense: 2019-10-09)

La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per ...

Visual scene context in emotion perception 

Kosti, Ronak (Date of defense: 2019-09-19)

Els estudis psicològics demostren que el context de l'escena, a més de l'expressió facial i la postura corporal, aporta informació important a la nostra percepció de les emocions de les persones. Tot i això, el processament ...

Towards assessing information privacy in microblogging online social networks. The IPAM framework 

Oukemeni, Samia (Date of defense: 2019-09-13)

Les xarxes socials en línia incorporen diferents formes de comunicació interactiva com serveis de microblogs, compartició de fitxers multimèdia o xarxes de contactes professionals. En els últims anys han augmentat els ...

From metaheuristics to learnheuristics: Applications to logistics, finance, and computing 

Calvet Liñán, Laura (Date of defense: 2017-07-12)

Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. ...

Model-driven round-trip engineering of REST APIs 

Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 2019-05-13)

Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective 

Alvarez Fernandez, Stephanie Milena (Date of defense: 2018-12-20)

Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers ...

Simheuristics to support efficient and sustainable freight transportation in smart city logistics 

Gruler, Aljoscha Claudio (Date of defense: 2018-03-12)

La logística urbana intel·ligent constitueix un factor crucial en la creació de sistemes de transport urbà eficients i sostenibles. Entre altres factors, aquests sistemes es centren en la incorporació de dades en temps ...

Using ubiquitous computing for preventing risk behaviors based on smart contexts through mobile devices: an approach for nutrition and sexually transmitted diseases 

Besoaín Pino, Felipe Andrés (Date of defense: 2018-05-24)

Darrerament s'han fet servir diversos mètodes per a educar persones i comunitats sobre temes relacionats amb problemes mundials de salut, entre els quals hi ha la nutrició i els comportaments sexuals. En l'àmbit de la ...

A framework for agile design of personalized gamification services 

Mora Carreño, Alberto (Date of defense: 2018-06-18)

L'interès en l'aplicació de les tècniques de ludificació en diferents contextos ha augmentat en els darrers anys i s'ha convertit en una tendència prometedora en diverses àrees, com la interacció home-màquina (human-computer ...

More