Las políticas de Igualdad de Género en la Universidad Española: un estudio de estructuras y planes 

    Acosta Sarmiento, Ana (Date of defense: 2017-09-25)

    Tot i les accions desenvolupades per assolir la igualtat de gènere en els camps científics, tecnològics i acadèmics, aquesta continua sent una matèria pendent. En el cas de les Universitats espanyoles, des de l'entrada en ...