La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Politiouretanos termoestables vitriméricos con propiedades mejoradas de reciclabilidad 

Guerrero Ruiz, Federico (Date of defense: 2023-07-20)

En aquesta tesi s'ha avançat en l'estudi de xarxes termoestables de politiouretan (PTU) reciclables, gràcies al bescanvi dinàmic entre grups tiouretà. Els materials s'han preparat per reacció entre tiols i isocianats ...

Determinantes del comportamiento del consumidor colaborativo desde la Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado. Un análisis comparativo entre plataformas de pago y de intercambio. 

Barrullas Bonet, Judit (Date of defense: 2023-07-17)

L'accelerat creixement de la digitalització ha propiciat l'auge de diferents plataformes d'allotjament turístic de curta durada amb objectius que difereixen entre elles, fet que ha generat la necessitat d'investigar sobre ...

Open Innovation and Competitive Advantage: The Roles of Organizational Strategy and Corporate Risk Management 

Musiello Neto, Francisco Eugênio (Date of defense: 2023-07-18)

Aquesta tesi es desenvolupa a partir de la premissa de que el model d'innovació oberta millora les capacitats innovadores de les empreses, influint en la gestió del risc empresarial, l’estratègia organitzativa i ...

La conflitivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administraçtiu entre administracions públiques. Una propostas de resolució de conflictes 

Esteve Balagué, Francesc (Date of defense: 2023-07-07)

El treball té per objecte l’establiment d’un instrument i la definició d’un procediment que permeti la resolució de litigis i controvèrsies entre diferents administracions públiques abans de la interposició d’un recurs ...

Technical and economic feasibility study of Metal 3D Printing in the Chemical Industry: Application to pump impellers 

Hernández Hernández, Felix (Date of defense: 2023-03-20)

Les tècniques de fabricació d'Impressió 3D en Metall, també anomenada Fabricació Additiva (AM), es troben a la seva gènesi des d'un punt de vista d'aplicació industrial i divulgació massiva. Estan renovant el panorama de ...

La radioteràpia a dosis baixes: una alternativa terapèutica en pacients ancians amb pneumònia severa causada per COVID-19 

Piqué Smith, Berta (Date of defense: 2023-07-31)

El desembre de 2019 es va identificar a la Xina el nou coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu de tipus 2 (SARS-CoV-2), causant de la COVID-19, que provocaria una de les majors pandèmies de la història de la ...

La clínica de la síndrome de fibromiàlgia:Anàlisi des d'una perspectiva de gènere 

Ruschak, Ilga (Date of defense: 2023-07-21)

La síndrome de fibromiàlgia és una malaltia d'origen desconegut que es caracteritza per dolor crònic, fatiga, trastorn del son, ansietat, depressió i deteriorament funcional. Afecta com a mínim a un 5% de la població mundial ...

Protecting Models and Data in Federated and Centralized Learning 

Jebreel, Najeeb Moharram Salim (Date of defense: 2023-07-04)

L'aprenentatge federat (AF) permet aprendre un model global d'aprenentatge automàtic a partir de dades distribuïdes entre un conjunt de participants, reduint el cost computacional d'entrenament pel servidor, millorant la ...

Decision Building Information Modeling (BIM)-Supported Tools for a Fair Transition Towards More Environmentally Sustainable Buildings 

Norouzi, Masoud (Date of defense: 2023-07-06)

El sector de la construcció és un contribuent significatiu als reptes ambientals com el consum d'energia, el canvi climàtic i l'esgotament de recursos. Eines de suport a la presa de decisions (DST), com l'Avaluació del ...

Dilatació aòrtica a la valvulopatia aòrtica bicúspide: aprofundint en la fisiopatologia a la cerca de biomarcadors 

Faiges Borras, Marta Jesús (Date of defense: 2023-07-07)

Els biomarcadors de dilatació de l'aorta ascendent (DAA) a la vàlvula aòrtica bicúspide (VAB) no estan aclarits. A través de l'epigenètica i de l'anàlisi lipídica vam poder concloure que hi ha diversos factors relacionats. ...

Decisiones compartidas en anticoncepción. Experiencias de usuarios y profesionales, conflicto decisional y adherencia 

Reyes Martí, Laura (Date of defense: 2023-07-06)

Introducció L’ elecció del mètode anticonceptiu es una decisió que requereix d’un entorn d’assessorament en el que usuaris/es i professionals conversin sobre quin és el mètode que millor s’ajusta a les preferències, ...

Rutes literàries i patrimonialització. Estudi de la ruta pictoricoliterària Mir/Manent 

Anglès Soronellas, Josepa (Date of defense: 2023-06-21)

Les rutes literàris són, a casa nostra, una fórmula vigent de patrimonialització literària i, si d’una banda, la seva presència a la societat és notòria i dinàmica i la literatura teòrica tracta abundantment alguns dels ...

Aflicción, Corporalidad y Violencia: Una Crítica Antropológica a las Aproximaciones Biopsiquiátricas del Síndrome de Fatiga Crónica 

Becerra Castro, Jenny Paola (Date of defense: 2023-07-07)

Aquesta tesi doctoral va tenir com a objectiu problematitzar la idoneïtat de l'enfocament mèdic dominant en el síndrome de fatiga crònica (SFC/EM). Es va investigar l'impacte de les seves pràctiques i idees generadores de ...

Sustainable and adhesive-free lignocellulosic fiberboards from steam exploded Arundo donax L 

Vitrone, Federica (Date of defense: 2023-07-12)

L'objectiu d'aquesta tesi és explorar la possibilitat de fabricar taulers de fibres sostenibles i sense additius a partir de la planta Arundo donax L., a través d'un procés que involucra els següents passos: pretractament ...

Quan la principal ocupació de les dones és estimar: el woman's film i la seva influència en el cinema contemporani 

Iglesias Huix, Eulàlia (Date of defense: 2023-06-28)

Al cinema clàssic de Hollywood, la principal tasca de les dones és l'amor. Sobretot en el gènere destinat al públic femení en què la dona exerceix com a agent de la narració, l'anomenat woman's film. Aquest treball de ...

Effects of n-3 long-chain fatty acids in sow and piglet diets on perinatal piglet performance, oxylipins, immunity, and microbiota. 

Llauradó Calero, Eudald (Date of defense: 2023-07-07)

L'increment de la prolificitat de les truges ha suposat garrinades més nombroses augmentant la proporció de garrins nascuts amb un baix pes. Aquests son més dèbils i presenten una major dificultat per afrontar etapes ...

Photocatalytic Strategies for the Functionalization of Pyridines 

Georgiou, Eleni (Date of defense: 2023-06-27)

L’objectiu d’aquesta tesi és el desenvolupament de noves estratègies fotocatalítiques per la funcionalització de piridines. Donada la importància d’aquests motius estructurals al sector farmacèutic i altres, el desenvolupament ...

From White-Box Machine Learning to Fuzzy Logic for Automatic Gender Detection in Spanish Texts from Social Networks 

Morales Sánchez, Damián (Date of defense: 2023-07-11)

Aquesta dissertació, emmarcada en l'àmbit de la sociolingüística computacional, explora l'ús de variables sociolingüístiques en models computacionals basats en Intel·ligència Artificial per a la detecció automàtica del ...

Actividad física durante el embarazo: efecto en la gestante y el recién nacido. Estudio ECLIPSES_AF 

Silvente Troncoso, Cristina (Date of defense: 2023-07-17)

El projecte ECLIPSES-AF és un estudi observacional longitudinal prospectiu multicèntric que va avaluar el nivell d' > intensitat de l'activitat física realitzada per dones sanes durant la gestació de la regió Mediterrània ...

Rethinking property towards equity and resilience. An ecofeminist proposal for the commons 

Esteve Jordà, Clara (Date of defense: 2023-07-07)

Aquesta tesi subratlla la inequitat i la insostenibilitat que la concepció moderna de la propietat ha generat, com a pedra angular de l'economia món-capitalista que ha conduït fins a l'Antropocè. A través d'una anàlisi ...

More