La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Adaptación de manuales para la enseñanza de español como lengua extranjera al contexto de enseñanza chino: análisis y propuestas 

Li, Yin (Date of defense: 2022-10-14)

L´objectiu principal d´aquesta tesi és proporcionar a la comunitat docent d´espanyol com a llengua estrangera que treballa amb estudiants d´espanyol en el context xinès unes recomanacions per a la millora en l´adaptació ...

Valorización de biomasa lignocelulósica mediante el uso de catalizadores basados en arcillas 

Sánchez Gonzaga, Vladimir Pablo (Date of defense: 2022-07-22)

A la societat actual hi ha una forta dependència dels productes derivats de combustibles fòssils i és convenient reduir aquesta dependència de cara al futur de la societat. D'altra banda, a l'àrea de Tarragona hi ha presència ...

Geopronósticos de asentamientos con construcción civil en áreas periféricas basado en autómatas celulares, caso zona crítica de Quito - Ecuador 

Ulloa Espíndola, Renè (Date of defense: 2022-10-19)

La present tesi doctoral demostra que els estudis espacials d'expansió urbana exerceixen un paper estratègic en la planificació, disseny, monitoratge i prevenció de riscos en les perifèries urbanes de la ciutat de Quito. ...

Gut microbiota: a connection between obesity and cardiovascular health in children 

Alcázar López, Mireia (Date of defense: 2022-11-09)

La obesitat infantil és un problema molt important per la nostra societat que esta associat al desenvolupament de alteracions cardiometabòliques. Degut a les seves repercussions durant l’edat adulta, actualment, s’estan ...

Análisis de los sistemas de diálogo Chatbot en destinos turísticos inteligentes. 

Orden Mejia, Miguel (Date of defense: 2022-10-18)

Les aplicacions chatbots estan causant disrupció a la indústria del turisme, especialment a les destinacions intel·ligents. És una tecnologia conversacional basada en algorismes de xarxes neuronals que permet la interacció ...

Engineering plasmonic nanomaterials for SERS applications 

Turino, Mariacristina (Date of defense: 2022-11-03)

En conseqüència de les seves extraordinàries propietats, les nanopartícules d'or i plata s'han utilitzat en una varietat d'aplicacions, incloses les relacionades amb surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy. ...

Diseño e implementación de un conversor analógico digital escalable y parametrizable en una FPGA 

Espitia Castillo, Juan David (Date of defense: 2022-05-31)

La flexibilitat brindada per les FPGAs permet la implementació d'un o més convertidors anàlegs digitals (ADC), cadascun configurat amb una resolució i freqüència de mostreig específics, delimitat per l’aplicació. Aquesta ...

La fiesta como escena cultural subterránea de las revistas La Regla Rota y la PUSmoderna en la Ciudad de México 1985-1992 

Paredes Pacho, José Luis (Date of defense: 2022-10-14)

Aquesta investigació estudia la relació de les revistes La Regla Rota (1984-1987) i La PUSmoderna (1989-1997) amb les festes que organitzaven en un bar i en un fòrum cultural entre els anys 1985-1992. Les dues publicacions ...

Efecte halo de la intervenció de l’estudi predimed-plus associat als determinants socials i familiars 

Basora Gallisà, Josep (Date of defense: 2022-10-28)

Objectius: Avaluar l’associació d’una intervenció sobre l’estil de vida (adherència a la DietMed i promoció d’activitat física) realitzada en participants de l’estudi PREDIMED-PLUS sobre els seus convivents (Halo-1). Avaluar ...

Metabolismo del hierro y de la serotonina en la enfermedad del hígado graso no alcohólico 

Binetti, Jessica Angela (Date of defense: 2022-10-11)

Treball basat en l'estudi del metabolisme del ferro i de la serotonina (5-HT), potencialment implicats en el desenvolupament i la progressió de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (MFGNA). La MFGNA ha esdevingut la ...

Automatic Fault Detection in domestic heat pumps 

Bellanco Bellanco, Ivan (Date of defense: 2022-10-20)

Amb l’actual emergència climàtica, els governs del món estan prenent accions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG), que contribueixen al canvi climàtic. L’edificació representa un 32% del total d’energia ...

Exploring liver and adipose tissue alterations in the natural course of non-alcoholic fatty liver disease: A lipidomic Approach 

Baiges Gaya, Gerard (Date of defense: 2022-10-25)

L'obesitat és un problema de salut mundial on el 60-90% dels pacients desenvoluparan la malaltia del fetge gras per causa no alcohòlica (NAFLD), sent la principal manifestació hepàtica de la síndrome metabòlica. Tenint ...

Impact of energy metabolism, paraoxonase-1, and inflammation on cancer patient's prognosis and response to treatment 

Rodríguez Tomàs, Elisabet (Date of defense: 2022-10-25)

El càncer és una preocupació sanitària mundial i un gran repte per augmentar l'esperança i la qualitat de vida dels pacients. Considerant que el metabolisme relacionat amb el balanç energètic, l'estrès oxidatiu i la ...

Entre el canvi i la continuïtat. Les restauracions absolutistes durant la crisi de l'antic règim a Catalunya 

Moruno Moyano, Carlos (Date of defense: 2022-10-28)

Aquesta recerca planteja l’estudi de les restauracions absolutistes del Sexenni Absolutista (1814-1820) i la Dècada Ominosa (1823-1833) a Catalunya des d’una perspectiva local. Els objectius de la recerca són, per una ...

The One-Carbon metabolic network, the L-Arginine pathway and hypertension in adults and during pregnancy. 

Ramos Rodríguez, Carla (Date of defense: 2022-10-28)

La alteración del metabolismo de monocarbono (1CM) se ha asociado a la hipertensión y a la hipertensión inducida por el embarazo, aunque el mecanismo es desconocido. Durante la remetilación de la homocisteína, S-adenosilmetionina ...

La mentoría como herramienta de acompañamiento para la inclusión social de menores inmigrantes 

Sánchez Aragón, Anna Maria (Date of defense: 2022-10-13)

En el context actual de demanda creixent d'asil i refugi a Europa, la mentoria social ha anat guanyant en acceptació com una metodologia d'intervenció comunitària en la qual, mitjançant la creació de relacions basades en ...

Protheomic and adipo/cytokine biomarker analysis of unstable carotid atheroma plaque 

Alibalic, Ajla (Date of defense: 2022-10-06)

L'arteriosclerosi és un procés patològic que provoca manifestacions clíniques de malalties vasculars. Els objectius daquesta tesi són identificar possibles biomarcadors d?aterosclerosi carotídia (AC) en mostres de secretoma ...

Memòries de la guerra de les Vespres (1282-1285). Controvèrsies ideològiques i conflictes polítics a la Mediterrània occidental 

Colomer Pérez, Guifré (Date of defense: 2022-09-22)

Aquesta tesi analitza els discursos ideològics i polítics entorn de la revolta de les Vespres sicilianes (1282), la conquesta de Sicília pel rei Pere el Gran d'Aragó i l'enfrontament contra el rei Carles d'Anjou. També ...

Beverage consumption in the context of a mediterranean diet, cardiovascular risk factors and mental health 

Paz Graniel, Indira del Socorro (Date of defense: 2022-06-02)

La prevalença i incidència de les malalties cardiovasculars ha augmentat en els darrers anys. La majoria d'aquestes patologies es poden prevenir abordant factors d'estil de vida modificables (dieta, l'activitat física, ...

More