La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Anàlisi i proposta de millora de les activitats formatives per a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria impartides pel cos de Mossos d'Esquadra de Catalunya 

Martínez Busom, Jordi (Date of defense: 2024-06-20)

Esta investigación tiene por objetivo analizar las actividades formativas para el alumnado impartidas por el cuerpo de Mossos d'Esquadra (MMEE) de Cataluña y proponer nuevas pautas que permitan aumentar su eficiencia ...

Tractament de la Capsulitis Adhesiva d'Espatlla mitjançant Hidrodilatació. Estudi Randomitzat amb/sense Corticoides Intra-articulars 

Gebellí Jové, Joan Tomàs (Date of defense: 2024-07-12)

Introducció: La capsulitis adhesiva d’espatlla produeix dolor i pèrdua de mobilitat. El tractament amb la hidrodilatació que consisteix en introduir un volum de líquid a nivell de l’articulació glenohumeral per produir ...

La inclusión digital en la formación inicial del alumnado de educación infantil y primaria: Una estrategia formativa en la universidad 

Sanz Benito, Iván (Date of defense: 2024-07-11)

L'estudi es desenvolupa sota el mètode de recerca basat en el disseny educatiu (Van den Akker et al., 2006). Els objectius generals (OG) són dos, l'OG1 proposa dissenyar i implementar la proposta inicial de l'estratègia ...

Digital and socio-economic determinants of health and their influence on the behaviour of the population with diabetes mellitus 

Bosch Frigola, Irene (Date of defense: 2024-07-04)

El número de persones amb Diabetis Mellitus (DM) ha augmentat de manera alarmant en les últimas décadas. Si aquesta Malaltia No Trasmissible (MNT) no és tractada correctament, pot causar problemas de salut molt greus ...

Development and validaton of multivariate strategies for food quality control 

Rovira Garrido, Glòria (Date of defense: 2024-07-12)

Aquesta tesi te com a objectiu desenvolupar i validar mètodes qualitatius multivariants per a la detecció d’adulteració o autenticitat d’aliments, incloent els següents aspectes: i) l’ús de diferents instruments d’espectroscòpia ...

Taste Perception Beyond Flavour: Bitter Taste Receptors in the Gastrointestinal Tract and Their Role in Ageing 

Jalševac, Florijan (Date of defense: 2024-07-05)

La població del món està envellint, i amb això, la incidència de trastorns associats a l’edat està augmentant. Els estressors interns i externs es compensen amb sistemes homeostàtics, que minimitzen els seus efectes negatius. ...

Columnar liquid-crystalline polymers containing Nitrogen at the backbone to be used to prepare ion-transport membranes 

Guardià Blanch, Jordi (Date of defense: 2024-07-05)

El canvi climàtic, l'escalfament global i les emissions de gasos d'efecte hivernacle són alguns dels problemes que la nostra generació ha d'afrontar i resoldre. En la cerca d'una solució a aquests reptes, les tecnologies ...

New methodologies for environmentally friendly microcapsule design 

Collu, Mattia (Date of defense: 2024-07-05)

En el camp de l'encapsulació, les microcàpsules que contenen perfum s'han convertit en vehicles eficaços per administrar ingredients actius en diverses aplicacions. L'objectiu d'aquesta tesi és augmentar la sostenibilitat ...

Ancestral sparkling wines; Comparison with traditional sparkling wines and procedures to improve their quality 

Just Borràs, Arnau (Date of defense: 2024-06-26)

El mètode ancestral és una tècnica de producció de vins escumosos. S’originà a principis del segle XVI de la mà dels monjos benedictins. Desafortunadament les complicacions que presentava el mètode ancestral van dur a ...

Responsabilidad internacional del estado colombiano y otros actores por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos 

Rodelo Garcia, Margarita Rosa (Date of defense: 2024-06-25)

La investigació doctoral propasada cerca analitzar el complex entrama! del conflicte arma! a Colombia des d'una perspectiva jurídica, centrant-se en la responsabilitat internacional de l'Estat i altres actors davant de les ...

Spanish Stop Lenition and the Temporal Dimension: An Acoustic Approach 

Soler Cervera, Antonia (Date of defense: 2024-06-07)

Aquesta tesi presenta un estudi que investiga l’afebliment de les consonants oclusives sonores de l’espanyol com un procés gradual i condicionat per múltiples factors. Aquest fenomen es presenta com un procés pel qual ...

Gold(I)-Catalyzed Asymmetric Cyclizations and Cycloadditions of Heteroatom-Substituted Alkynes with Alkenes 

Cataffo, Andrea (Date of defense: 2024-07-05)

Les transformacions catalitzades per or(I) s'utilitzen àmpliament per construir estructures moleculars complexes en condicions suaus. La nostra investigació es va centrar en l'activació asimètrica d'alquins substituïts amb ...

Simplifying electrochemical sensing: Novel configurations for distributed analysis 

Clua Estivill, Marc (Date of defense: 2024-06-28)

En la nova era de la digitalització la ràpida adquisició i conversió d'informació està al punt de mira de tota eina i innovació tecnològica. La intel·ligència artificial, per exemple, s'ha incorporat amb èxit a la nostra ...

La millora del nivell de comprensió lectora en llengua catalana mitjançant l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement 

Buendia Barberà, Marina (Date of defense: 2024-06-18)

L’aprenentatge de la lectura i el control del procés l ector es donen al llarg de la vida. La comprensió n’és un dels seus pilars principals. Per això, un dels conflictes que pot trobar l’alumnat quan s’enfronta a un text ...

Evaluación de tratamientos de limpieza en material arqueológico y análisis de sus efectos en estudios posteriores 

Valtierra Pereiro, Noé (Date of defense: 2024-06-14)

El material ossi constitueix una part importan! del patrimoni arqueologic, especialment en contextos prehistorics. El seu estudi aporta informació valuosa sobre les estratégies de subsistencia deis homínids. L'estudi ...

Expatriate Success: A Kaleidoscopic Construct 

El Amine, Nour (Date of defense: 2024-07-08)

L'èxit de les organitzacions està estretament relacionat amb l'èxit dels seus expatriats, fet que converteix aquest darrer en un concepte clau en la investigació sobre gestió d'expatriats. Tot i les nombroses investigacions ...

Instrumentos tributarios y materias primas minerales en Europa 

del Valle Baudino, Paola (Date of defense: 2024-06-06)

L'extracció d'árids naturals a Espanya és causan! de nombrosos i importants impactes mediambientals negatius que es manifesten al llarg de tot el procés de producció. La proposta que comportaría un model de gestió ...

Neurofeedback as a treatment to reduce pain and improve function in adolescents with chronic back pain 

Roy Brusi, Rubén (Date of defense: 2024-06-13)

El mal d'esquena crònic és una condició freqüent que pot afectar negativament el benestar dels adolescents. Estudis anteriors han suggerit la possibilitat que l’elevada prevalença d'aquesta condició hagi augmentat durant ...

Academic help-seeking as a self-regulated learning strategy in adults 

Martín Arbós, Sergi (Date of defense: 2024-06-21)

El modelo de aprendizaje autorregulado de Zimmerman propone un rol activo del alumnado en la construcción de su conocimiento a partir de una serie de estrategias que pueden aplicar para gestionar su aprendizaje de ...

Computational Insights of Catalytic Carbon Dioxide Valorization and Circular Recycling Processes 

Villar Yanez, Alba (Date of defense: 2024-07-04)

Les emissions de CO2 i la gestió de residus plàstics són dos reptes ambientals cabdals per a la societat. Actualment, la incapacitat de reciclar correctament els materials plàstics (polímers) no només comporta la contaminació ...

More