Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Anàlisi i proposta de millora de les activitats formatives per a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria impartides pel cos de Mossos d'Esquadra de Catalunya 

Martínez Busom, Jordi (Date of defense: 2024-06-20)

Esta investigación tiene por objetivo analizar las actividades formativas para el alumnado impartidas por el cuerpo de Mossos d'Esquadra (MMEE) de Cataluña y proponer nuevas pautas que permitan aumentar su eficiencia ...

Cuidados, envejecimiento y migración. La organización social de los cuidados de personas migrantes de origen marroquí en Catalunya 

Coma Almenar, Herena (Date of defense: 2024-03-22)

Aquest treball ha central la seva atenció en comprendre l'organització social de la cura de les persones grans marroquines residents a Catalunya. Els objectius que guien la investigació han estat: reconstruir les ...

Cuidar-se en comunitat: les llars col·laboratives per a persones grans a Espanya 

Pi Martin, Marta (Date of defense: 2023-11-09)

Aquesta tesi doctoral recull, a través d’una metodologia qualitativa, les experiències de cura en comunitat a set llars col·laboratives per a persones grans a Espanya. Les llars col·laboratives per a persones grans a ...

Divas of the Night: Queer activism in Lebanese performing arts 

Kassir, Abed Al Wahab (Date of defense: 2023-12-14)

La meva recerca aborda l'activisme *queer a través de les arts escèniques contemporànies al Líban. Segueixo la definició de Karl *Schoonover i *Rosalind *Galt de l'art *queer com a art que convida als “problemes” (*Schoonover ...

How to to improve interpersonal communication within an affectionate relationship? 

Rharouity, Soukaina (Date of defense: 2023-10-20)

Aquest estudi tracta sobre la importància de la comunicació interpersonal per a les persones en una relació afectuosa. La manca de comunicació pot ser motiu de conflicte. La metodologia ha estat tant quantitativa com ...

El alta a planta del paciente crítico: vivencias de supervivientes de la UCI de un hospital de tercer nivel 

Romero Pastor, Mónica (Date of defense: 2023-10-27)

Introducció: La vivència de l’alta del pacient crític a la sala d’hospitalització és un tema extensament abordat des de fa anys. Malgrat això, encara existeix molta insatisfacció per part de pacients i familiars sobre com ...

Economías ansiosas de la vida universitaria: un estudio sobre experiencias, afectos y órdenes exigenciales en la universidad chilena neoliberalizada 

Cifuentes Astete, Angela Nathalia (Date of defense: 2023-07-03)

La pregunta que va orientar la investigació va ser com els ordres exigencials, normatius i valòrics del context xilè universitari neoliberalitzat, animen modes d'afecció ansiosos expressats en les experiències universitàries? ...

Las circulaciones migratorias rumanas en Europa: 1989-2015. Movilidades, redes, trayectorias 

Maisongrande, Vincent (Date of defense: 2023-09-29)

Aquest treball repassa la cronologia de la migració romanesa a Europa entre 1989 i 2015. Detalla els seus múltiples aspectes i transformacions, analitzant-les a diverses escales i amb una mirada soci-estructural i geogràfic, ...

Violencia de género: diferencias y similitudes en las percepciones de mujeres y hombres ecuatorianos. 

Viteri Vera, María del Pilar (Date of defense: 2023-09-27)

La violència de gènere és el tema central de la tesi. Aquesta és una problemàtica que afecta 6 de cada 10 dones a l'Equador, prevalença que s'ha mantingut durant la darrera dècada malgrat les intervencions del Govern ...

Entre o individual e o coletivo: as estratégias de resistência adotadas por trabalhadoras de cozinha em restaurantes no Brasil e na Espanha 

Alves Minuzzo, Daniela (Date of defense: 2023-07-21)

L'objectiu d'aquesta recerca doctoral va ser entendre les estratègies de resistència de les treballadores de cuina dels restaurants comercials davant les desigualtats de gènere i la discriminació en el treball al Brasil ...

Aflicción, Corporalidad y Violencia: Una Crítica Antropológica a las Aproximaciones Biopsiquiátricas del Síndrome de Fatiga Crónica 

Becerra Castro, Jenny Paola (Date of defense: 2023-07-07)

Aquesta tesi doctoral va tenir com a objectiu problematitzar la idoneïtat de l'enfocament mèdic dominant en el síndrome de fatiga crònica (SFC/EM). Es va investigar l'impacte de les seves pràctiques i idees generadores de ...

DE LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL A LA COMUNIDAD VIRTUAL. Argentinos y argentinas emigrados y el uso de Facebook como referente comunitario 

Rocha Antonelli, Patrícia (Date of defense: 2023-06-22)

L'objectiu general d'aquest estudi és analitzar les maneres de ser i pertànyer d'un col·lectiu transnacional, els migrants argentins i argentines, a través de mitjans virtuals, comparant diferents enclavaments de migració. ...

Efectividad e integración de la Acupuntura en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Un estudio cuasi-experimental y análisis de las experienc ias de la enfermedad 

Zamora Muniente, Imma (Date of defense: 2023-05-31)

La presente investigación trata sobre un estudio quasi-experimental donde se llava a cabo tramientos de Acupuntura en personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Los objetivos principales se articularon ...

Del asilo al activismo. Hacia una antropología política de la salud mental. 

Morales Sáez, Nicolas (Date of defense: 2023-05-15)

L'objectiu d'aquesta tesi és analitzar el camp polític de la salut mental en l'Àrea Sud de Santiago de Xile. L'abordatge teòric-metodològic proposa una antropologia política de la salut a través dels conceptes de camp ...

Globalización: estudio del Movimiento de "Los Sin Papeles" en la ciudad de Barcelona 

Bonilla Urbina, Johny Marcelo (Date of defense: 2023-05-12)

En aquesta investigació s'estudia la mobilització de “Els Sense Papers” de la ciutat de Barcelona com un procés històric en què conflueixen: 1) la construcció d'un nou Règim d'Estrangeria d'escala europea, d'ajust entre ...

Good, clean, and fair food for all: Slow Food role in safeguarding food heritage in Brazil and Germany 

Kalix García Santana, Thalita (Date of defense: 2023-04-12)

Aquesta tesi examina el paper que exerceixen els moviments de la societat civil en la salvaguarda del patrimoni alimentari. Parteix del context brasiler, on el procés de registre d'aquests patrimonis és difícil i lent. ...

Veus silenciades: Tuberculosi, experiència d'una malaltia 

Perich Martin, Núria (Date of defense: 2023-03-09)

Introducció: L’any 2007 es produeixen canvis sociodemogràfics importants en la població de la ciutat de Barcelona arran dels fenòmens migratoris de caràcter econòmic. Hi arriben diferents col·lectius amb diverses llengües ...

La producció de l’espai al Poblenou contemporani: nous actors socials 22@, moviment veïnal i neoliberalisme institucional 

Puigbó Testagorda, Josep (Date of defense: 2023-01-16)

Aquesta investigació doctoral s’aproxima a les relacions socials materials i simbòliques vinculades a la producció de l’espai del Poblenou contemporani per mitjà del pla urbanístic 22@: un projecte per transformar 200 ...

¿MÁS TECNOLOGÍA, MENOS CUIDADOS? Evaluación de la convivencia y conveniencia de los registros a pies de cama del paciente, con tabletas (tablets), con los cuidados de enfermería 

Pérez Martí, Montserrat (Date of defense: 2022-11-17)

Els registres electrònics a peus de llit milloren l'eficiència, la qualitat dels cuidatges, la seguretat del pacient, la comunicació i disminueixen el temps dedicat al registre. Els objectius principals van ser avaluar ...

Què farem amb aquesta terra? Una etnografia de la (des)agrarització 

González Puente, Marc (Date of defense: 2022-12-13)

La desagrarització fa referència a l’erosió de l’agricultura en l’esfera econòmica, social i biofísica de les àrees rurals. L’abandonament de terres, la desaparició d’explotacions sense relleu, l’envelliment del sector i ...

More