Facultat de Filologia

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Espai, violència i gènere a la novel·la criminal: les escriptores de la col·lecció «La Negra» (1986-1998) 

Mir Jaume, Catalina (Date of defense: 2023-09-22)

[cat] Aquesta investigació es basa en la lectura crítica, teòrica i historiogràfica de cinc novel·les de gènere criminal escrites per dones: El jaqué de la democràcia, de Maria Aurèlia Capmany; El complot dels anells, ...

La classificació de les llengües d'Àfrica: el bantú i una hipòtesi (més) sobre la seva expansió 

Junyent, M. Carme (Maria Carme), 1955-2023 (Date of defense: 1991-11-21)

[cat] Si bé l'objectiu inicial d’aquest treball era proposar una nova classificació de les llengües bantu, en el transcurs de la investigació he anat trobant dades que m'han permès de proposar, a més de la classificació, ...

El suïcidi en la literatura. Tradició i representació en la narrativa de Mercè Rodoreda 

Zurrón Servera, Irene (Date of defense: 2023-04-14)

[cat] Aquesta tesi doctoral examina la representació del suïcidi en la narrativa de Mercè Rodoreda –els significats, els sentits, les implicacions–, la qual s’insereix en la literatura catalana i occidental amb aquest tema ...

El Viaje fasí asociado a los ritos de la escuela mālikí. Escrito por el sabio Al-Ṭayyib b. Abī Bakr b. Kirān al-Fāsī (m. 1314 /1896). Estudio e investigación. 

Assialioui, Aziz (Date of defense: 2023-07-17)

[eng] This dissertation was completed in accordance with the doctoral requirements, the title of which is “al-Riḥla al-Fāsiyya al-mamzūja bi-l manāsik al-mālikiyya by Muḥammad al- Ṭayyib ibn Abī Bakr ibn Kirān (d. 1314/1896). ...

Temps, espai i intertextualitat a les novel·les de Joan Perucho 

Torra i Pla, Pere (Date of defense: 2023-04-21)

[cat] Aquest treball analitza, amb voluntat d’exhaustivitat, la presència de textos d’altres autors i de diversos gèneres en les novel·les de Joan Perucho, un dels escriptors més destacats de la literatura catalana de la ...

Un estudio diacrónico de "estar" + gerundio 

Cuní Díez, Daniel (Date of defense: 2023-06-21)

[spa] El principal objetivo de la presente tesis doctoral es investigar acerca del surgimiento, la evolución y la consolidación de la perífrasis estar + GER en español. Para ello, se va a atender a las particularidades ...

De lncarrí a Tutaykire: José María Arguedas y la nueva aurora en el Perú 

Cueto Chavarría, Luis Fernando (Date of defense: 2023-03-22)

[spa] El Perú fue la preocupación constante de José María Arguedas, el tema de sus trabajos sociológicos y el motivo de sus representaciones en el campo de la ficción. Por tal razón, es necesario, para una mejor comprensión ...

Veniu, cavaller, veniu a la batalla. Lletres de batalla. Epistolaris valencians (1402-1486) 

Bosch Torra, Ramon (Date of defense: 2023-04-28)

[cat] Aquesta tesi parteix d'un fet: els tres manuscrits de la Biblioteca Nacional (ms. 7811, ms. 7809 i ms. 18444) que contenen el corpus més nombrós i important que existeix de lletres de batalla no s'han estudiat mai ...

Norma i variació sintàctiques a la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2016) 

Benavent Llinares, Laia (Date of defense: 2023-07-03)

[cat] Aquesta tesi analitza el paper de la variació lingüística a l’hora d’establir la norma sintàctica de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans (2016). En el primer capítol, es ...

La experiencia de la contracultura. Ida y vuelta del underground para una aproximación interartística al neo-vanguardismo (Barcelona-Madrid: 1966-2006) 

Mercado Durán, Víctor (Date of defense: 2023-02-10)

[spa] El presente proyecto de investigación es, sobre todo, un monográfico sobre la contracultura en España, pero también una aproximación a las distintas manifestaciones artístico-literarias que atraviesan la segunda mitad ...

L2 learning from captioned-video viewing in primary school students 

Avello Garcia, Daniela Isabel (Date of defense: 2023-02-10)

[eng] An increasing number of investigations have been conducted in the last decade to explore the effects of audiovisual input on L2 learning (Montero Perez, 2022; Muñoz, 2022). Nevertheless, primary school L2 learners ...

Las dos últimas novelas de Camilo José Cela del ciclo gallego: La Cruz de San Andrés (1994) y Madera de boj (1999) 

Añoveros Trias de Bes, Xabier (Date of defense: 2023-02-21)

[spa] La tesis intitulada “Las dos últimas novelas de Camilo José Cela del ciclo gallego: La cruz de San Andrés (1994) y Madera de boj (1999)”, tiene por objeto, como su propio título nos avanza, la investigación de las ...

Prestar oídos: música y sonido en la escritura de Chantal Maillard 

Jurado Pérez, Francisco José (Date of defense: 2023-01-13)

[spa] Esta tesis doctoral constituye una investigación de la obra de Chantal Maillard, en concreto, de determinados conceptos provenientes del ámbito musical desplegados en su pensamiento más teórico y reelaborados en su ...

Ideologies lingüístiques en gramàtiques i diccionaris catalans del segle XIX 

Bellés Boeta, Eloi (Date of defense: 2022-12-16)

[cat] Aquesta tesi estudia l’evolució de les ideologies lingüístiques que transmeten les gramàtiques i els diccionaris catalans publicats al llarg del segle XIX. Més concretament, se centra en primer lloc en les ideologies ...

Gabriel Ferrater, crític literari. Una lectura dels assaigs sobre literatura i una proposta de cànon 

Porras Martí, Marina (Date of defense: 2022-11-25)

[cat] Aquesta tesi doctoral estudia l’obra assagística de Gabriel Ferrater, en concret els seus assaigs sobre literatura. L’objectiu de la tesi és exposar de quina manera es relacionen les idees de Gabriel Ferrater amb la ...

Las voces del tormento. Representación del horror en poesía chilena escrita durante la dictadura militar (1973-1990) 

Ozuljevic Subaique, Ashle (Date of defense: 2022-11-18)

[spa] La dictadura de Augusto Pinochet se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Durante esos 17 años se contabilizan, según los informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ...

De PPuercos, zperros y otras especies. Elaboración de un corpus de cruces descorteses y análisis cualitativo de los resultados 

Moreno Siles, José Antonio (Date of defense: 2022-10-19)

[spa] El objetivo del presente estudio es la confección del Corpus de cruces descorteses del español (CCDE) a partir de búsquedas en Corpus del español (NOW). Se trata del primer corpus de cruces léxicos en español compilado ...

Poesía hebrea mizrahí: voces judías y árabes en los albores del siglo XXI 

Consoli, Erica (Date of defense: 2022-12-07)

[spa] La presente tesis doctoral constituye un estudio en profundidad de la poesía mizrahí actual, es decir, la poesía escrita por autores israelíes judíos de ascendencia árabe, centrándose en la producción del último ...

Ramon D. Perés, crític literari, 1883-1913. Poètiques de la modernitat i literatura catalana 

Bartolí Masons, Gemma (Date of defense: 2022-12-16)

[cat] Aquesta tesi doctoral estudia el discurs del crític literari i poeta Ramon Domènec Perés, un dels principals impulsors del modernisme a Catalunya. Es prenen com a marc temporal trenta anys, que abasten des de 1883 ...

Aportaciones de la perspectiva de género al análisis discursivo de entrevistas en la prensa dominical 

Abdulah Avellà, Amparo (Date of defense: 2022-12-19)

[spa] La influencia que ha conformado la historia de la humanidad en el uso social del lenguaje está arraigada en el pensamiento posmoderno. A través de los siglos puede narrarse una crónica de exaltación del hombre ...

More