Departament de Mètodes Quantitatius

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Esade, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Questioning statistics for business administration through study and research paths 

Markulin, Kristina (Date of defense: 2024-06-27)

El camp de l'estadística està evolucionant ràpidament amb l'aparició de la ciència de les dades. Malgrat tot, aquesta evolució no s'ha integrat plenament en l'ensenyament universitari. Continua imperant una organització ...

Three essays on human mobility and child development in China 

Wanglu, Huaxin (Date of defense: 2023-07-26)

La mobilitat humana i el desenvolupament infantil són parts essencials del desenvolupament humà. La Xina, com la segona nació més poblada del món i actualment la segona economia més gran i de renda mitjana alta, proporciona ...

La imagen pública de la química en Twitter 

Guerris Larruy, Manuel (Date of defense: 2021-09-28)

La imatge pública de la química s'ha estudiat mitjançant l'anàlisi de documents i enquestes. Twitter és una xarxa social d'abast mundial que, a diferència de les fonts anteriors, es basa en opinions breus i espontànies. ...

Contributions of the epistemological and didactic analysis: question-answer maps in engineering and in teacher education 

Florensa Ferrando, Ignasi (Date of defense: 2018-12-14)

Durant aquestes últimes dècades hi ha hagut un moviment important que promou un canvi en les institucions escolars i, més concretament, en com els processos d'ensenyament i aprenentatge es desenvolupen. No obstant això, ...

El mercado español de fabricantes de pinturas: estudio diagnóstico 

Diloy Barrio, José Luis (Date of defense: 2016-01-18)

Aquesta tesi doctorat analitza la situació del mercat espanyol de pintures. S’ha realitzat un estudi diagnòstic del mercat espanyol de fabricants de pintures a partir d’una descripció macroeconòmica i amb posterioritat ...