El marco facilitador de la adaptación al cambio climático en méxico. Propuestas desde las políticas públicas y el derecho 

    Ascencio Serrato, Stephanie Victoria (Date of defense: 2019-03-01)

    El canvi climàtic representa un dels majors reptes ambientals de l'actualitat, amb implicacions socials, econòmiques, distributives, polítiques i jurídiques, que amenaça la vida, la seguretat i el futur del planeta. Els ...