El Municipi Constitucional de Vic (1820-1823) 

    Furriols Espona, Clara (Date of defense: 2012-07-18)

    Aquesta Tesi doctoral té com a objectiu l’estudi del municipi constitucional que es configura durant el període històric conegut com el trienni liberal (1820-1823). L’estudi abasta no únicament la seva vessant doctrinal ...