La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya 

    Gifreu Font, Antoni (Date of defense: 2017-09-21)

    Aquesta obra és un monogràfic sobre la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, un país on aquesta tecnologia no s’ha desenvolupat com s’esperava. A grans trets l’estudi té com a objectiu: explicar com funciona la ...