EL objeto de la libertad religiosa en ele stado aconfesiona 

    Oliveras Jané, Neus (Date of defense: 2014-07-31)

    La Tesi estudia el dret a la llibertat religiosa a partir de la seva delimitació constitucional; en concret, a partir de la determinació del seu objecte, que és la religió, en el marc d'un Estat que es defineix com ...