Ob cænum. Normalitat cultural, sexe i models cosmopolites a la novel·la sentimental masculina de Josep Maria Francès.

 

Files in this item

This item appears in the following Collections