Now showing items 188-207 of 239

  Ordre de naixement i risc per al trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat 

  Masana Marín, Adela (Date of defense: 2013-12-12)

  El nostre estudi aporta dades no descrites amb anterioritat sobre la possible influència de l’ordre de naixement en el desenvolupament del TDAH. L’estudi es va realitzar en dues etapes. Un primer estudi, preliminar, ...

  Papel de fabp4 y fabp5 circulantes en las enfermedades metabólicas 

  Ibarretxe Gerediaga, Daiana (Date of defense: 2016-01-29)

  Els estudis que s'han realitzat per a aquesta tesi doctoral, aporten més informació sobre quin és el paper de les Fatty acid binding protein 4 (FABP4) i Fatty acid bing protein (FABP5) en les malalties metabòliques. Es ...

  Papel de la troponina i como biomarcador pronóstico en pacientes atendidos en los servicios de urgencias sin diagnóstico de síndrome coronario agudo 

  Cediel Calderón, Germán Eduardo (Date of defense: 2017-04-25)

  En els últims anys, l'ús generalitzat de la troponina en els serveis d'urgències, ha permès la seva detecció en pacients amb diagnòstics clínics diferents a la síndrome coronària aguda (SCA). L'objectiu d'aquesta tesi va ...

  Papel de nuevas adipoquinas en la fisiopatología de la diabetes gestacional y en el crecimiento fetal 

  Naf Cortés, Silvia Daniela (Date of defense: 2015-04-08)

  D’aquestes hem escollit la glicoproteïna Zinc-α2 (ZAG) i el sistema activina A-folistatina donada la seva relació fora de la gestació amb el metabolisme glucídic. A més a més, degut al seu potencial paper sobre la resistència ...

  Paraoxonasa-1 en pacientes con infecciones asociadas a catéter 

  Iftimie, Simona Mihaela (Date of defense: 2015-02-16)

  Els pacients hospitalitzats presenten freqüentment infeccions relacionades amb l’ús de catèters. La paraoxonasa-1 (PON1) és un enzim que protegeix davant l’estrès oxidatiu, procés implicat en aquest tipus de malalties. ...

  Participació dels receptors muscarínics presinàptics (mAChRs) en l'eliminació de les connexions sinàptiques redundants durant el desenvolupament neuromuscular 

  Salón Cabré, Maria Isabel (Date of defense: 2004-04-03)

  Antecedents<br/>Durant els primers dies del desenvolupament postnatal les plaques motores es troben multiinnervades fins amb 5 axons. Aquesta multiinnervació decreix progressivament fins a l'adultesa on les plaques motores ...

  Patogenia experimental y caracterización molecular de hongos oportunistas emergentes y evaluación de la terapia antifúngica 

  Paredes Aguilar, Katihuska (Date of defense: 2014-04-30)

  The increase of opportunistic infections due to emerging species of fungi has caused difficulties in the treatment. For this reason, in this thesis we have experimentally evaluated the efficacy of different drugs against ...

  Peripheral Artery Disease: The search for a biological marker 

  Hernández Aguilera, Anna (Date of defense: 2017-06-30)

  La malaltia arterial perifèria (MAP) és una manifestació comuna de l'aterosclerosi sistèmica que afecta les artèries perifèriques. Tot i la seva elevada prevalença, la MAP està infradiagnosticada perquè els primers estadis ...

  Peroxidación lipídica y factores de riesgo cardovascular 

  Plana Gil, Núria (Date of defense: 1993-11-23)

  INTRODUCCIÓN: La lesión más incipiente que ha sido descrita en la patogénesis de la arteriosclerosis es la estría grasa. En este proceso los monocitos y los macrófagos juegan un papel muy importante. Los macrófagos no ...

  Phenomenology and diagnostic criteria for delirium and subsyndromal delirium in a population with high prevalence of dementia. An empirical study 

  Sepúlveda Ramos, Esteban (Date of defense: 2016-11-21)

  La validesa i fiabilitat de les modernes classificacions diagnòstiques per delírium han estat qüestionades per motius diferents. En aquest treball demostrem la baixa coincidència diagnòstica del DSM-IIIR, DSM-IV, DSM-5 ...

  Phenotypic and molecular characterization of clinical isolates of bipolaris, curvularia, exserohilum and pithomyces 

  Da Cunha, Keith (Date of defense: 2014-05-16)

  The generaBipolaris, Curvularia, Exserohilium and Pithomyceshave species clinically relevant.However, their identification is not easy. A total of 281 clinical isolates of Bipolaris,Curvularia,ExserohilumandPithomyceshave ...

  Polimorfismo Genético 4G/5G en la región promotora del Gen del Inhibidor del activador del Plasminógeno-1 en el postoperatorio de cirugía cardiaca: implicaciones pronósticas. 

  Sirgó Rodríguez, Gonzalo (Date of defense: 2006-09-22)

  Objetive: To evaluate if the 4G/5G polymorphism of the plasminogen activator inhibitor-1 gene is likely to lead to increase risk of thromboembolic neurological complications and that these complications will increase ...

  Potencials evocats auditius neurògens vestibulars que precedeixen l'ona n3 en pacients amb hipoacúsia neurosensorial profunda 

  Pascual Rubio, Vicenç (Date of defense: 2014-05-05)

  Els potencials evocats auditius de tronc cerebral (PEATC) aplicats als pacients amb una hipoacúsia neurosensorial profunda (HNSP) no mostren resposta coclear però en el seu lloc pot aparèixer una ona electronegativa, la ...

  Praxis de las acciones a balón parado en fútbol. Revisión conceptual bajo las teorías de la praxiología motriz 

  Silva Puig, Denis (Date of defense: 2011-05-17)

  Este estudio parte de dos objetivos: el primero es teórico y justifica mediante la teoría de la Praxiología Motriz la sustitución del término “estrategia” cuando se habla de la reanudación del juego en fútbol por el de ...

  Prevenció de la diabetis tipus 2 en atenció primària. Estudi del perfil de risc a Europa, anàlisi d'una intervenció sobre l'estil de vida a Catalunya i ressenya de la seva contribució internacional 

  Cos Claramunt, Francesc Xavier (Date of defense: 2021-01-20)

  La diabetis és una malaltia de gran impacte malgrat disposar d’eines predictives i programes de prevenció teòricament eficaços. Els objectius d’aquesta tesi són avaluar el rendiment de l’escala FINDRISC en població europea; ...

  Primers episodis psicòtics, cànnabis, factors d'estrès, gènere i ètnia 

  Arranz Garcia, Sara (Date of defense: 2020-07-20)

  L’esquizofrènia és una malaltia complexa que s’origina per una alteració del neurodesenvolupament causada per la interacció de factors genètics i ambientals al llarg de les diferents etapes de la vida . El primer episodi ...

  Proteina transportadora de retinol tipo 4 (RBP4) en la obesidad : niveles plasmáticos y expresión en grasa subcutánea 

  Ramírez Montesinos, Rafael (Date of defense: 2008-12-18)

  DE TESIS DOCTORAL<br/>Título de la tesis:<br/>Proteína transportadora de retinol tipo 4 (RBP4) en la obesidad.<br/>Introducción:El RBP4 es una adipoquina recientemente descrita (Janke et col, Diabetes 2006). Ha sido ...

  Proteomic and metabolomic approaches to study diabetic retinopahty 

  Navarro Sanz, Miriam (Date of defense: 2018-11-23)

  L’objectiu general d’aquesta tesi doctoral va ser desenvolupar, analitzar i validar noves eines bioinformàtiques que converteixin les dades crues de metabolòmica (adquirides per espectrometria de masses) en coneixement ...

  Protheomic and adipo/cytokine biomarker analysis of unstable carotid atheroma plaque 

  Alibalic, Ajla (Date of defense: 2022-10-06)

  L'arteriosclerosi és un procés patològic que provoca manifestacions clíniques de malalties vasculars. Els objectius daquesta tesi són identificar possibles biomarcadors d?aterosclerosi carotídia (AC) en mostres de secretoma ...

  QUALITAT DE VIDA, ADAPTACIÓ SOCIAL I ESTRÈS EN JOVES AMB UN PRIMER EPISODI PSICÒTIC O EN RISC DE PSICOSI 

  Ortega Sanz, Laura (Date of defense: 2020-12-22)

  La qualitat de vida i el funcionament social han esdevingut bons indicadors per mesurar la millora clínica dels trastorns psicòtics, i han estat àmpliament estudiats en persones amb esquizofrènia. És freqüent que aquest ...