Now showing items 21-40 of 202

  Lightweight PRNG for Low-Cost Passive RFID Security Improvement 

  Melià Seguí, Joan (Date of defense: 2011-04-12)

  Els sistemes RFID estan composats per tags (coneguts també amb el nom d'etiquetes electròniques) que emmagatzemen un codi d'identificació que es pot obtenir via radiofreqüència per un equip lector, i ser transmesa a la ...

  A Middleware for Service Deployment in Contributory Computing Systems 

  Lázaro Iglesias, Daniel (Date of defense: 2011-06-07)

  Aquesta tesi adreça les mancances de la computació en núvol, els desktop grids i les xarxes d'igual a igual envers l'ús de recursos no dedicats per a computació de propòsit general mitjançant la proposta del model de ...

  Anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i l'aprenentatge de la multimèdia en entorns virtuals 

  Porta Simó, Laura (Date of defense: 2011-06-17)

  La tesi doctoral que teniu a les mans ofereix una anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i aprenentatge universitari del multimèdia en línia. Avui en dia, les noves tecnologies de ...

  Comportament del consumidor i productes de suport a la creació i al creixement d’empreses: una anàlisi empírica de la conducta de l'emprenedor en espais d'incubació 

  Ammetller Montes, Gisela (Date of defense: 2011-07-14)

  Aquesta investigació té com a principal objectiu avançar en el coneixement del comportament dels emprenedors respecte l’oferta de programes i serveis que estimulen la creació i el creixement de les empreses. De forma més ...

  Flujo y comportamiento del consumidor en línea: un anàlisis empírico de las experiencias de consumo de productos formativos 

  Esteban Millat, Irene (Date of defense: 2011-09-29)

  Proposem i provem empíricament un model integral de flux en un entorn virtual d’aprenentatge amb una orientació del consumidors. El nostre objectius és aclarir les ambigüitats i inconsistències existents a la literatura ...

  Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l’ordinador. Influència de la demanda en el procés i els resultats d’aprenentatge 

  Becerril Balín, Lorena (Date of defense: 2011-10-14)

  La principal finalitat d’aquest treball d’investigació és aprofundir en l’estudi psicoeducatiu de l’aprenentatge col•laboratiu amb suport de l’ordinador en tasques de cerca i d’elaboració de la informació en l’educació ...

  El uso de internet para la interacción en el aprendizaje: un análisis de la eficacia y la igualdad en el sistema universitario catalán 

  Castaño Muñoz, Jonatan (Date of defense: 2011-10-27)

  El aumento del uso de internet en educación superior plantea una serie de retos para conseguir que esta tecnología contribuya, de una forma óptima, a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. La teoría económica de ...

  Contribución de la inteligencia competitiva en el proceso de adaptación al EEES: el caso de las universidades españolas 

  García, Montserrat, 1961- (Date of defense: 2011-11-24)

  Esta tesis doctoral se inscribe dentro de la disciplina de ciencia de la información y de la documentación, y tiene como foco de estudio el uso de la inteligencia competitiva como una herramienta más de gestión para las ...

  La docencia en colaboración en contextos virtuales. Estudio de caso de un equipo de docentes del área de competencias digitales de la UOC 

  Romeu Fontanillas, Teresa (Date of defense: 2011-12-12)

  Esta tesis doctoral aporta conocimiento a la docencia en línea y los procesos de colaboración en red. Da continuidad a investigaciones precedentes sobre la colaboración en red en el contexto del aprendizaje y el trabajo ...

  La Comunicación en Comunidades Virtuales de Pacientes en un gran Hospital Universitario. El caso de forumclínic 

  Grau Corral, Inmaculada (Date of defense: 2011-12-19)

  La tecnología de la sociedad red ha favorecido la posibilidad de ampliar y adaptar modelos de comunicación y organización a un nuevo paradigma en que todos pueden comunicarse con todos. Además, ha mejorado el acceso a la ...

  Gènere i TIC: el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC. Una aproximació des de les tecnòlogues artístiques i les tecnòlogues informàtiques 

  Vergés Bosch, Núria (Date of defense: 2012-03-26)

  En aquesta tesi s’analitza el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC, entès com una estratègia on les dones se situen com agents conductores de la seva pròpia inclusió TIC. Per una banda, té per objectiu explorar ...

  Profesores 2.0 en la universidad del siglo XXI. Criterios para la integración educativa de la web social en la universidad 

  Rodera Bermúdez, Ana María (Date of defense: 2012-06-25)

  Esta tesis tiene un doble objetivo, por un lado, analizar las acciones organizativas, de formación docente y de uso pedagógico de la web social desarrolladas en las universidades españolas. Por otro lado, avanzar criterios ...

  Concepciones del profesor sobre aprender y enseñar historia y su relación con tipos de usos educativos de las TIC 

  Arancibia Herrera, Marcelo Mauricio (Date of defense: 2012-10-22)

  La principal finalitat es profunditzar en l’estudi psicoeducatiu de les relacions entre els tipus de concepcions dels professors d’història a secundària i les pràctiques educatives que duen a terme en les seves classes amb ...

  Impacto de la apropiación de las TIC en la productividad de la empresa manufacturera de Cartagena (Colombia): Modelación y Creación de Mecanismos de Adaptación 

  Díaz Wright, Carlos Alberto (Date of defense: 2012-11-21)

  L'objectiu bàsic de la investigació és determinar l'impacte real, pel que fa a eficiència i productivitat, que ha generat la incorporació tecnològica en les empreses manufactureres de Cartagena de Indias al llarg d'aquests ...

  Webs de xarxes socials i intercanvi de coneixement. Anàlisi de l'adopció i l'ús dels membres de les comunitats virtuals professionals del turisme 

  Miralbell Izard, Oriol (Date of defense: 2012-11-23)

  Aquesta tesi pretén aprofundir en la recerca i l'estudi de l'impacte i el funcionament dels nous recursos tecnològics en la societat xarxa. Concretament, la recerca du a terme una anàlisi de les webs de xarxes socials com ...

  Networking for development: a network analysis of a development programme between Europe and Latin America 

  Nascimbeni, Fabio (Date of defense: 2012-12-14)

  La investigació té com a objectiu demostrar que alguns aspectes crítics de la cooperació per al desenvolupament poden ser abordats a través de l'enfortiment de les xarxes dins de les polítiques i programes de desenvolupament, ...

  Las misiones de paz de la Unión Europea: fundamentos jurídicos, origen y desarrollo, sistema organizativo, procedimiento de creación y seguimiento y acuerdos internacionales de ejecución 

  Julià Barceló, Maria (Date of defense: 2013-01-08)

  L'objecte de la tesi és l'estudi de les missions de pau de la UE (militars, no militars i de caràcter mixt), en el marc de la Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD). A través d'aquestes missions, creades entre els ...

  L’Acord marc d’homologació de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya: un cas d’aprovisionament de SSTI a l’administració pública 

  Marco Simó, Josep Maria (Date of defense: 2013-02-15)

  L'externalització de Sistemes, Serveis i Tecnologies de la Informació (SSTI) és una pràctica habitual al sector privat que ja ha estat àmpliament estudiada a la literatura científica. En canvi, al context del sector públic, ...

  Estrategias Nacionales para la Sociedad de la Información y el Conocimiento en América Latina, 2000 - 2010. El caso de Uruguay. 

  Rivoir Cabrera, Ana Laura (Date of defense: 2013-04-08)

  L'objectiu de la tesi va ser conèixer els enfocaments dominants en les estratègies sobre la Societat de la Informació i el Coneixement (SIC) dels països llatinoamericans en la dècada 2000-2010. A partir d'una revisió ...

  Toward the creation of effective virtual learning environments for online education 

  García Solórzano, David (Date of defense: 2013-06-28)

  Malgrat que els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA, en anglès VLE o LMS) són eines consolidades en l’educació online, alguns investigadors argumenten que la majoria d’elles estan dissenyades principalment des d’un ...