Now showing items 25-44 of 214

  Cambio del conocimiento pedagógico sobre evaluación para el aprendizaje del profesor universitario. Efecto de un programa de formación continua y en línea 

  Chumpitaz Campos, Lucrecia Elizabeth (Date of defense: 2016-01-28)

  La investigació se centra en el procés de canvi del coneixement pedagògic de professors universitaris sobre Avaluació per a l'aprenentatge en el marc d'un programa de formació contínua i en línia. Va ser un estudi quasi ...

  Canvis en l'organització i la metodologia educativa lligats a la integració de les TIC a l'aula: el cas de les escoles Pies de Catalunya 

  Ferran Biera, Neus (Date of defense: 2015-07-21)

  La investigació se centra en la idea de canvi com a conseqüència de la integració de les TIC a les aules escolars en un conjunt d'escoles que tenen una identitat pròpia comuna. El quadrinomi organització, metodologia, ...

  Cap al cinema col.laboratiu: pràctiques culturals i noves formes de producció participatives. 

  Roig Telo, Antoni (Date of defense: 2008-12-18)

  Aquesta tesi es centra en l'estudi de les pràctiques culturals i els models emergents de creació i distribució de cinema a través d'Internet. Faig especial èmfasi en aquells casos basats en la participació de comunitats ...

  Capacitat d’absorció, innovació i resultats econòmics als serveis a Catalunya 

  Fajardo Laredo, Juan Carlos (Date of defense: 2016-01-26)

  La capacitat d'absorció, l'ús estratègic de les tecnologies digitals i el canvi organitzatiu estan estimulant una actuació altament innovadora dels serveis a Catalunya. El procés d'innovació en aquest sector no segueix un ...

  Capacity development through digital informal learning experiences: An exploration of the entrepreneurial competency development of self-employed Canadian mothers using a learning ecologies framework 

  Johnson, Nicole (Date of defense: 2021-02-09)

  Many Canadian women pursue self-employment during motherhood to create flexible working conditions. Although there is ample literature on the motherhood penalty and female entrepreneurship, little research exists on the ...

  Captura i Anàlisi del Comportament dels Estudiants en Entorns Virtuals d'Aprenentatge: El Campus Virtual de la UOC 

  Mor Pera, Enric (Date of defense: 2008-06-16)

  Aquest treball de tesi doctoral fa una aportació a les àrees de l'e-learning i la interacció persona-ordinador, en relació a l'obtenció d'informació dels usuaris i de l'ús que fan d'un sistema interactiu. Per a assolir ...

  Caracterització i especificació basada en Ontologies dels Laboratoris Virtuals en les Enginyeries en Informàtica. 

  Prieto Blázquez, Josep (Date of defense: 2009-01-20)

  <n>Resum Català</n>: <br/>Durant la darrera dècada s'observa un gran creixement del nombre d'universitats que necessiten difondre coneixement i oferir oportunitats d'aprenentatge als seus estudiants a través de l'ensenyament ...

  Citizens as the engine of transformations: An investigation of the effects of the new forms of government-citizen interaction on the organisational structure and dynamics of public administrations 

  Waksberg Guerrini, Ana (Date of defense: 2016-02-01)

  L’objectiu de la tesi és respondre si la intensificació de la interacció basada en TIC entre el govern i els ciutadans en relació amb els serveis públics que generen gran quantitat d’informació condueix a la transformació ...

  Co-creation for transdisciplinarity - Adoption of participatory design and agile project management in collaborative research processes 

  Senabre Hidalgo, Enric (Date of defense: 2019-12-03)

  Aquest projecte doctoral explora mètodes de cocreació aplicats a la recerca transdisciplinària. En el context de la societat de la informació, la col·laboració en recerca ha crescut en popularitat entre els equips científics, ...

  Co-learning: An open pedagogy for creative arts education 

  Mazzeo, Arianna (Date of defense: 2020-07-27)

  La meva contribució gira entorn de com els mètodes d'aprenentatge basats en el disseny (disseny obert i disseny etnogràfic, particularment) poden fomentar una mentalitat educativa interactiva que expandeixi el context ...

  Cognitive enhancement by means of TMS and video game training: synergistic effects 

  Palaus Gallego, Marc (Date of defense: 2018-11-23)

  L'estimulació magnètica transcranial (TMS) ens permet modular els nivells d'excitabilitat cortical amb una resolució espacial molt alta, amb un impacte sobre les funcions cognitives que poden donar lloc a millora cognitiva. ...

  Comportament del consumidor i productes de suport a la creació i al creixement d’empreses: una anàlisi empírica de la conducta de l'emprenedor en espais d'incubació 

  Ammetller Montes, Gisela (Date of defense: 2011-07-14)

  Aquesta investigació té com a principal objectiu avançar en el coneixement del comportament dels emprenedors respecte l’oferta de programes i serveis que estimulen la creació i el creixement de les empreses. De forma més ...

  Comunes urbanos: Lecciones desde la Barcelona de principios del siglo XXI. Una propuesta de caracterización desde la praxis 

  Cámara Menoyo, Carlos (Date of defense: 2018-01-30)

  El concepte dels comuns és tan poderosament suggeridor com ambigu. Prova d'això és el creixent interès que han experimentat durant els darrers anys i, també, el fet que comprèn àmbits i aspiracions tan diversos que són, ...

  Comunidades de práctica: fundamentos, caracterización y comportamiento 

  Sanz Martos, Sandra (Date of defense: 2010-10-10)

  Aquesta tesi té un objectiu de doble naturalesa. D'una banda, vol limitar i definir el concepte de comunitat de pràctica, de l'altra, identificar els elements que faciliten el bon funcionament de les comunitats de pràctica ...

  Concepciones del profesor sobre aprender y enseñar historia y su relación con tipos de usos educativos de las TIC 

  Arancibia Herrera, Marcelo Mauricio (Date of defense: 2012-10-22)

  La principal finalitat es profunditzar en l’estudi psicoeducatiu de les relacions entre els tipus de concepcions dels professors d’història a secundària i les pràctiques educatives que duen a terme en les seves classes amb ...

  La conciliación de la vida laboral y familiar en las mujeres españolas 

  Pellejà i Ciurana, Maria Alba (Date of defense: 2016-01-21)

  La tesis doctoral pretén determinar els factors que contribueixen a la satisfacció amb la conciliació del domini laboral i familiar, avaluar si existeixen diferències en l'explicació de dita satisfacció en funció del gènere ...

  Connected co-viewing: the interweaving of user-generated content and viewing practices in the Brazilian prime time telenovela genre 

  Pires de Sá, Fernanda (Date of defense: 2017-09-14)

  L'objectiu d'aquesta investigació és identificar i examinar les principals pràctiques relacionades amb el covisionament connectat i les activitats de contingut generat pels usuaris mentre es visualitza un gènere de televisió ...

  La construcción conjunta de conocimiento práctico en la formación inicial de los maestros: un análisis de la interacción en tono a los dilemas docentes en contextos colaborativos virtuales 

  Herrera Pavo, Miguel Ángel (Date of defense: 2014-12-15)

  Com construeixen coneixement durant les pràctiques d'ensenyament els estudiants de magisteri i com la interacció entre parells pot influirl’esmentat procés. La investigació en un programa que promou l'ús d'un blog sobre ...

  Contested Discourses on Migrant Connectivity: Migrant Users and Corporations of Mobile Phone and Money Transfer Services in Catalonia. An interdisciplinary approach 

  Gordano Peile, Cecilia (Date of defense: 2013-11-04)

  La tesi sosté que les empreses privades que presten serveis de connectivitat constitueixen actors cada vegada més influents en la migració contemporània. Per això analitza els discursos comercials dels proveïdors de telefonia ...

  Contested rights to grieve in forced migrants' narratives living in Nordrhein-Westfalen 

  Schönborn, Helen Sophia (Date of defense: 2022-05-30)

  Forced migration involves many different losses (e.g., people, places, homes, beliefs). However, grief for these migratory losses is neither recognized nor well understood (Caseado, Hong & Harrington 2010). This study ...