Now showing items 95-114 of 214

  Gesture tracking and neural activity segmentation in head-fixed behaving mice by deep learning methods 

  Abbas, Waseem (Date of defense: 2020-10-30)

  The typical approach used by neuroscientists is to study the response of laboratory animals to a stimulus while recording their neural activity at the same time. With the advent of calcium imaging technology, researchers ...

  Gezi assemblages: emergence as embodiment in the Gezi movement 

  Karakas, Öznur (Date of defense: 2018-11-30)

  La present tesi és un treball interdisciplinari en què es troben la filosofia política, els estudis de moviments socials, la sociologia i els estudis científics i tecnològics, que aspira a plantejar la qüestió de l'emergència ...

  Gènere i TIC: el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC. Una aproximació des de les tecnòlogues artístiques i les tecnòlogues informàtiques 

  Vergés Bosch, Núria (Date of defense: 2012-03-26)

  En aquesta tesi s’analitza el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC, entès com una estratègia on les dones se situen com agents conductores de la seva pròpia inclusió TIC. Per una banda, té per objectiu explorar ...

  Hacia un modelo de calidad para cursos en-línea, masivos y abiertos (MOOC): Caso de un MOOC para el desarrollo profesional docente 

  Alemán de la Garza, Lorena Yadira (Date of defense: 2016-03-15)

  Els MOOC han desencadenat un debat global que en qüestiona la qualitat pedagògica. L’objectiu d’aquesta recerca és descriure un conjunt d’indicadors per a avaluar la qualitat dels MOOC que s’ofereixen com a estratègia per ...

  Hacia una muesología participativa. Análisis de experiencias participativas basadas en las TIC aplicadas a los museos 

  Mancini, Federica (Date of defense: 2013-07-01)

  La incorporació de la participació del públic a les institucions museístiques a través de las xarxes socials es pot entendre com una evolució de l’experiència cultural. En aquest supòsit, la present tesi doctoral es ...

  How advocacy and interactivity facilitate customer value co-creation behaviour in Instagram: a micro-perspective of unplanned and voluntary usage of hedonic social networking sites 

  Gutiérrez Sánchez, Ramón (Date of defense: 2022-05-18)

  Our study offers a new conceptual model of value co-creation in hedonic social network sites, and it validates an adaptation of the Coleman bathtub to social interaction in Instagram. Few papers have studied empirically ...

  How Companies Are Seizing the Dialogic Opportunities Provided by Social Media to Communicate with their External Audiences 

  Aced Toledano, Cristina (Date of defense: 2017-07-24)

  Aquesta tesi avalua, de manera integrada, el nivell de comunicació dialògica desenvolupat per les empreses de l'IBEX 35 i una selecció de vint empreses del Fortune 500 amb els seus públics externs en blogs, Facebook i ...

  How European Banks ensure they are oriented towards innovation. A multi-case study. The role of an innovation orientation as a competitive advantage for highly regulated industries (i.e. banking) facing challenging market conditions 

  Callau Berenguer, Arturo (Date of defense: 2022-01-19)

  La gestió de la innovació és present al discurs empresarial per a tota mena de camps d'activitat. No obstant això, la literatura acadèmica generalment s'ha centrat en les innovacions tecnològiques i de productes amb una ...

  Human body parts segmentation via stacked and multi-task learning 

  Sánchez Abril, Daniel (Date of defense: 2019-10-09)

  La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per ...

  ICT Adoption for women's development in Mexico 

  Martínez Mancilla, Yolanda (Date of defense: 2021-07-13)

  This research aimed to explore whether the adoption of ICT enhances the development of women living in impoverished urban communities in Mexico. The objective was to identify women's motivation to participate in a digital ...

  Identificación y evaluación de la función docente de consultoría en la Universitat Oberta de Catalunya: el caso del ‘Máster Universitario en Educacion y TIC (e-learning)’ 

  Llorens Cerdà, Francesc (Date of defense: 2014-12-11)

  La present tesi doctoral ha analitzat la funció docent de consultoria a la Universitat Oberta de Catalunya, per tal d'esbrinar si aquesta funció, tal com es concep teòricament i s'exerceix pràcticament, s'adequa als ...

  Image steganalysis and steganography in the spatial domain 

  Lerch-Hostalot, Daniel (Date of defense: 2017-04-23)

  In this dissertation, we propose different novel techniques both to detect hidden information (steganalysis) and to hide information (steganography). These techniques are presented in the form of a collection of five ...

  Impact of adult students' time perspective on time-on-task and learning performance using game based learning 

  Usart Rodriguez, Mireia (Date of defense: 2016-03-03)

  The use of game-based learning (GBL) methodologies is increasing in online higher education in general, and in business education in particular, despite the small amount of research that exists on the effectiveness of these ...

  Impacto de la apropiación de las TIC en la productividad de la empresa manufacturera de Cartagena (Colombia): Modelación y Creación de Mecanismos de Adaptación 

  Díaz Wright, Carlos Alberto (Date of defense: 2012-11-21)

  L'objectiu bàsic de la investigació és determinar l'impacte real, pel que fa a eficiència i productivitat, que ha generat la incorporació tecnològica en les empreses manufactureres de Cartagena de Indias al llarg d'aquests ...

  Improvement of secondary education student's information problem solving skills using an inquiry web-based learning environment 

  Gómez Domingo, Marta (Date of defense: 2020-10-06)

  La societat de la informació i el coneixement d'aquest segle espera que els estudiants gestionin l'excés d'informació amb èxit, però això no significa que tinguin les habilitats necessàries per bregar amb la resolució de ...

  La influencia hacia arriba en entornos virtuales de trabajo: Una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales 

  Steizel, Sebastián (Date of defense: 2016-02-08)

  El present treball s'ha focalitzat a analitzar de quina manera els treballadors virtuals adapten els seus comportaments per influir sobre els seus caps distants en comparació amb els presencials; i de quina manera utilitzen ...

  An information security model based on trustworthiness for enhancing security in on-line collaborative learning 

  Miguel Moneo, Jorge (Date of defense: 2015-10-02)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi és incorporar propietats i serveis de la seguretat en sistemes d'informació en l'aprenentatge col·laboratiu en línia, seguint un model funcional basat en la valoració i predicció de la ...

  La iniciativa de la transparencia en la industria extractiva y los derechos humanos en el sector de los hidrocarburos 

  Ortiz Fernández, Aïda (Date of defense: 2022-11-29)

  Les relacions internacionals han patit canvis significatius en les darreres dècades, en bona part a causa de la proliferació d'actors no estatals, com ara les empreses multinacionals, que actuen en un ordenament jurídic ...

  Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement: una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l'activitat productiva durant la dècada dels noranta. 

  Torrent i Sellens, Joan (Date of defense: 2002-07-29)

  <b>Resum</b><br/><br/>El procés de mundialització econòmica, la revolució tecnològica digital i els nous patrons de demanda assenten les bases d'una nova economia, que es caracteritza per una massiva incorporació del ...

  The institution of linguistic dissidence in the Balearic Islands: Ideological dynamics of Catalan standardisation 

  Duane Bernedo, Lucas John (Date of defense: 2018-02-19)

  Aquesta tesi descriu etnogràficament l'establiment recent de la dissidència lingüística a les illes Balears, entesa com l'assentament en el camp sociopolític de l'arxipèlag d'una creença que reivindica que el «balear», i ...