Now showing items 141-160 of 214

  Machine Translationness: a Concept for Machine Translation Evaluation and Detection 

  Moré i López, Joaquim (Date of defense: 2015-05-18)

  La tradautomaticitat és el fenomen lingüístic que fa que les traduccions automàtiques sonin a màquina. Aquesta tesi introdueix el concepte de tradautomaticitat com un objecte de recerca i presenta un mètode d'avaluació que ...

  Measuring digital development for policy-making: Models, stages, characteristics and causes. 

  Peña López, Ismael (Date of defense: 2009-09-08)

  With this work, our aim is to analyze how and why the different approaches to model and measure the Information Society have determined what is meant by the concept of access to Information and Communication Technologies ...

  A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective 

  Alvarez Fernandez, Stephanie Milena (Date of defense: 2018-12-20)

  Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers ...

  Mexico's drug war: Cartels, gangs, sovereignty and the network state 

  Sullivan, John Patrick (Date of defense: 2013-10-21)

  This study seeks to understand the role of transnational organized crime in challenging the sovereignty of the nation state. In order to do so it provides an analysis of the most important current case: the insurgency waged ...

  Model-driven round-trip engineering of REST APIs 

  Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 2019-05-13)

  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

  Modeling and distributed computing of snow transport and delivery on meso-scale in a complex orography 

  Ward Koeck, Alan (Date of defense: 2015-09-14)

  Aquest estudi descriu els principis de funcionament i validació d'un model d'ordinador de dinàmica de fluids computacional del procés de caiguda de neu sobre una orografia complexa. Es discretitza el domini espacial amb ...

  Modelo para el análisis de aplicaciones visuales educativas en Realidad Aumentada desde la perspectiva de la semiótica visual 

  Gallego Trujillo, Germán Alberto (Date of defense: 2019-05-24)

  La realitat augmentada és una tecnologia per a recolzar, facilitar i potenciar els processos d'ensenyament i aprenentatge perquè permet enriquir els entorns i els objectes educatius físics amb formes simbòliques de naturalesa ...

  A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios 

  Mora Núñez, Néstor (Date of defense: 2016-10-28)

  Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes ...

  A multi-sited ethnography of the decolonization of mobile media among Guaraní 

  Wagner, Sarah (Date of defense: 2020-01-28)

  Els moviments de drets indígenes d'Amèrica Llatina lluiten contra les hegemonies colonials que impregnen la vida contemporània. Mitjançant l'anàlisi particular dels pobles guaranís i les seves estratègies avançades, aquesta ...

  Nerd journalism: How data and digital technology transformed news graphics 

  Cairo, Alberto, 1974- (Date of defense: 2017-06-09)

  Aquesta tesi explora les profundes transformacions que els gràfics periodístics -estadístiques, mapes, diagrames en publicacions de notícies-han experimentat en els últims vint anys. Descriu com l'aparició d'eines i ...

  Networking for development: a network analysis of a development programme between Europe and Latin America 

  Nascimbeni, Fabio (Date of defense: 2012-12-14)

  La investigació té com a objectiu demostrar que alguns aspectes crítics de la cooperació per al desenvolupament poden ser abordats a través de l'enfortiment de les xarxes dins de les polítiques i programes de desenvolupament, ...

  No-catalanoparlants a Catalunya: identitats socials, desigualtats i llengua catalana 

  Massaguer Comes, Marina (Date of defense: 2022-11-30)

  Aquesta tesi doctoral estudia els posicionaments de diferents perfils de no catalanoparlants respecte a les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya. Concretament, analitza com la seva trajectòria de vida marca la relació ...

  La notificación eletrónica tributaria 

  Nogueira Vidal, Feliciano (Date of defense: 2014-11-28)

  La investigació analitza la notificació electrònica en l'ordenament tributari espanyol, amb especial referència a l'evolució històrica dels mitjans de notificació, les fonts normatives i, finalment, avança en l'objectiu ...

  Nous paradigmes de tributació per l'economia del coneixement 

  Belda Reig, Ignasi (Date of defense: 2021-03-05)

  Hi ha un consens acadèmic, social i polític respecte al fet que el sistema tributari actual no està ben adaptat al paradigma tecnicoeconòmic de l'economia del coneixement. En els últims anys, s'han intentat desplegar ...

  Oportunidades de los medios sociales para la actualización de los profesionales de la comunicación: una investigación exploratoria desde las ecologías de aprendizaje 

  Bruguera Trabal, Carles (Date of defense: 2021-12-22)

  En las últimas décadas, la irrupción de plataformas de medios sociales ha impactado de lleno en la forma en que las personas se comunican y ha influido, asimismo, en cómo los profesionales acceden a la información y ...

  Oral language accuracy, corrective feedback and learner uptake in an online EFL course 

  Pineda Hoyos, Jorge Eduardo (Date of defense: 2019-01-01)

  Les eines tecnològiques han ampliat el ventall de possibilitats en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües i han generat moltes preguntes en professors i investigadors: quina és la millor manera d'integrar la tecnologia? ...

  Parameter-free agglomerative hierarchical clustering to model learners' activity in online discussion forums 

  Cobo Rodríguez, Germán (Date of defense: 2014-04-22)

  L'anàlisi de l'activitat dels estudiants en els fòrums de discussió online implica un problema de modelització altament depenent del context, el qual pot ser plantejat des d'aproximacions tant teòriques com empíriques. ...

  Percepción y uso de los vídeos educativos en asignaturas de física en ingeniería en entornos presenciales y virtuales 

  García Hernández, Victor Jesús (Date of defense: 2021-12-21)

  En esta tesis se analiza un modelo estructural en el que se relaciona la satisfacción, la forma de creación de un vídeo educativo, el tipo de vídeo (con o sin las manos del docente y con o sin el cuerpo/cabeza del docente), ...

  Planificación estratégica del gobierno electrónico departamental en Uruguay 

  Bieito, Marcelo (Date of defense: 2016-02-02)

  L'estudi se centra en el nivell d'importància i el tipus de tractament que li van donar els governs departamentals i nacionals al desenvolupament de les polítiques del govern electrònic en l'Uruguai (2005 al 2015). Va estar ...

  Playing with food: the impact of marketing via online games on children's behaviour 

  Theben, Alexandra Dominique Danielle (Date of defense: 2021-05-03)

  El màrqueting en jocs i advergames en línia ha estat objecte de crítiques i preocupacions. Els objectius d'aquest estudi eren tres: analitzar quin és l'estat de coneixement actual sobre els impactes del màrqueting en línia ...