Now showing items 184-203 of 234

  Randomized Algorithms for Rich Vehicle Routing Problems: From a Specialized Approach to a Generic Methodology 

  Cáceres Cruz, José de Jesús (Date of defense: 2013-11-22)

  El Problema de Enrutamiento de Vehículos (VRP) y sus diferentes variantes básicas son un dominio ampliamente estudiado en la comunidad científica de optimización. Algunos estudios han utilizado combinaciones específicas ...

  Reforming political party organization in the XXIst century. On the Transformative Effect of Network Parties on Modern Representative Democracy 

  Haberer, Maria (Date of defense: 2022-01-27)

  This thesis contributes to a better understanding of current political parties, critically engaging with their merits through the lens of the Network Society. It draws on five case studies in order to flesh out the nuances ...

  Reformulation of the relationship between Individual freedom and technology theorized through/by the channel of cinematic philosophy 

  Erol, Alkim (Date of defense: 2022-02-22)

  This research seeks to explore whether and in what way cinematic pieces can philosophize and theorize on the restriction of individual freedom through/by technology, and thus contribute in their own right to cinematic ...

  Relaciones públicas empresariales: "BUSINESS P.R. FUNNEL". Cómo persuadir a los públicos en la sociedad de la información 

  Barquero Cabrero, José Daniel (Date of defense: 2021-04-30)

  La profesión de relaciones públicas, que se centra en la interpretación y la persuasión de los públicos, se basa en un arte aplicado a una ciencia social y económica que en 2023 cumplirá cien años. La fundó el profesor Dr. ...

  Reporte de capital intelectual como determinante del valor de mercado en empresas con alta bursatilidad de Colombia, Chile y México 

  Solano Ruiz, Arnaldo Heli (Date of defense: 2016-01-28)

  La present tesi doctoral formula un model multivariat i identifica si l'informe del capital intel·lectual resulta ser determinant del valor al mercat públic de valors, com a representació de les decisions d'inversió en el ...

  El Rol del Conocimiento Propio en la Organización 

  Baiget Solé, Joan (Date of defense: 2015-03-23)

  En el marc de la nova Societat de la Informació i el Coneixement aquesta Tesi pretén aportar verificació empírica a la Teoria de Gestió del Coneixement i reflexió teòrica per a millorar la seva pràctica. Partirem com a ...

  The role of Friday sermon in shaping the opinion of the worshippers in Jordan 

  Madanat, Philip Odeh (Date of defense: 2016-02-01)

  This field study investigates the intricate relationship between Friday sermon (khutba) and the worshippers' public opinion in Jordan. Prompted by the taboo label assigned to scholarship on khutba, it probes whether the ...

  The role of information and telecommunication technologies in the productivity of Central and Eastern European countries 

  Skorupinska, Aleksandra Aldona (Date of defense: 2017-09-28)

  La tesi està escrita com un manuscrit de cinc publicacions científiques i presenta una de les primeres evidències de la relació entre les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la productivitat en els països ...

  Seguimiento y evaluación de actividades colaborativas en línea a través de las analíticas del aprendizaje. Análisis del impacto sobre los docentes y los estudiantes de educación superior 

  Cerro Martínez, Juan Pedro (Date of defense: 2021-07-15)

  Esta tesis doctoral aborda el impacto del uso de las analíticas del aprendizaje sobre los docentes y los estudiantes en el contexto de la educación superior. Se presenta el diseño y la implementación de una herramienta ...

  Selling and collecting art in the network society: Interactions among contemporary art new media and the art market 

  Waelder Laso, Pau (Date of defense: 2016-02-02)

  Aquesta tesi explora i analitza les interaccions actuals entre art, nous mitjans i el mercat de l'art, i també les transformacions que es produeixen en el reconeixement de l'art digital, l'estructura del mercat de l'art i ...

  Service allocation methodologies for contributory computing environments 

  Cabrera Añon, Guillem (Date of defense: 2014-11-06)

  Aquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per ...

  Simheuristics to support efficient and sustainable freight transportation in smart city logistics 

  Gruler, Aljoscha Claudio (Date of defense: 2018-03-12)

  La logística urbana intel·ligent constitueix un factor crucial en la creació de sistemes de transport urbà eficients i sostenibles. Entre altres factors, aquests sistemes es centren en la incorporació de dades en temps ...

  Social Networking in Second Language Learning 

  Malerba Candilio, Maria Luisa (Date of defense: 2015-12-17)

  Aquesta tesi se centra en l'aprenentatge informal d'una segona llengua en comunitats en línia com Livemocha i Busuu. Els objectius són: (1) analitzar el potencial de les comunitats en línia per a aconseguir resultats ...

  Socio-technical lifelong e-learning for the 21st Century: employability and empowerment 

  Martínez Cerdà, Juan Francisco (Date of defense: 2018-01-22)

  Aquesta recerca estudia la viabilitat d'una educació en línia basada en l'apoderament com a via per a la millora de l'ocupabilitat al segle XXI. Concretament, mitjançant una implementació de la teoria del capital humà ...

  Structural and dynamical interdependencies in complex networks at meso- and macroscale: nestedness, modularity, and in-block nestedness 

  Palazzi Nieves, María José (Date of defense: 2020-12-15)

  Many real systems like the brain are considered to be complex, i.e. they are made of several interacting components and display a collective behaviour that cannot be inferred from how the individual parts behave. They are ...

  The study of social egg freezing applying theories of framing and social domains: from the communicative treatment to the perception 

  Mohammadi, Leila (Date of defense: 2019-09-16)

  L'objectiu general d'aquest estudi és explorar el tractament comunicatiu que les clíniques de fertilitat fan servir als seus llocs web per oferir tractaments de congelació d'òvuls per raons socials i entendre les percepcions ...

  Supporting leadership development in European Universities: a mixed methods study of digital education leadership literacies for higher education 

  Arnold, Deborah (Date of defense: 2022-02-21)

  This exploratory mixed methods case study research addressed the problem of how a framework of digital education leadership literacies can support European campus-based universities in implementing strategic and organizational ...

  Supporting seamless learning: Students' use of multiple devices in open and distance learning universities 

  Krull, Greig Emil (Date of defense: 2018-01-17)

  El propòsit d'aquesta tesi doctoral és entendre els hàbits i comportaments d'aprenentatge dels estudiants que utilitzen diferents dispositius per a aprendre amb la finalitat de determinar com duen a terme les activitats ...

  Teacher-inquirer identity in light of educational innovation and during online master thesis: Examination of the inquiry skills and other related components 

  Konstantinidis, Angelos (Date of defense: 2021-10-07)

  On a theoretical level, this thesis defines the concept of the teacher-inquirer, elaborates a theoretical model of the inquiry skills practised by teachers when they are conducting an inquiry, and identifies other components ...

  Teachers informal collaboration through online participation to foster professional development / La col·laboració informal docent a través de la participació en xarxes i comunitats en línia per afavorir el desenvolupament professional 

  Macià Golobardes, Maria (Date of defense: 2019-02-22)

  Les comunitats i xarxes informals en línia ofereixen als docents la possibilitat de compartir aprenentatges de manera voluntària, reflexionar sobre la pràctica docent i rebre suport emocional. En aquesta tesi s'ha sistematitzat ...