Now showing items 87-106 of 242

  Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15M (2011-2015). Una aproximación tecnopolítica 

  Monterde Mateo, Arnau (Date of defense: 2015-12-04)

  En la present tesi doctoral es desenvolupa un anàlisi sobre el moviment 15M des dels seus inicis al 2011, fins al maig del 2015, enfocat en la relació existent entre el moviment i els usos de les tecnologies de la comunicació ...

  En primera persona: memòria oral, patrimoni immaterial i internet. 

  Solanilla Demestre, Laura (Date of defense: 2009-02-24)

  Aquesta tesi neix de l'interès per analitzar la relació que s'estableix entre tres àmbits de coneixement aparentment dispars: la memòria oral autobiográfica, el patrimoni inmaterial i la sev apresència i dinàmica a ...

  Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC 

  Marco Galindo, Maria Jesús (Date of defense: 2013-12-20)

  La importància de la competència comunicativa escrita per als professionals de l'àmbit TIC està àmpliament referida en la literatura científica, que deixa constància de les mancances de molts professionals a l'hora de ...

  La enseñanza de la programación en la infancia: estudio de casos de la situación en Cataluña 

  Casado-Martínez, Carlos (Date of defense: 2023-02-17)

  En esta tesis se estudia el proceso que siguen los centros educativos para introducir el aprendizaje de la programación como actividad docente. Para ello, se utiliza el estudio de casos múltiples y se analizan seis centros, ...

  Ensounded bodies, making place in London's East End 

  Berrens, Karla (Date of defense: 2015-07-17)

  En aquest projecte, estic investigant la relació entre el so urbà i fer lloc a l'Est de Londres. Exploro com 'ensounding' el nostre cos (Ingold 2007) i una escolta participativa del so urbà pot posar el nostre cos emocional ...

  Enterprise reference architectures for higher education institutions: Analysis, comparison and practical uses 

  Sanchez Puchol, Felix (Date of defense: 2022-04-29)

  Enterprise Architecture (EA) is currently accepted as one on the major instruments for enabling organisations in their transformation processes to achieve business-technology alignment. Despite that over the last years EA ...

  Esquemas de watermarking semifrágil para la protección de imágenes de obtención remota 

  Serra-Ruiz, Jordi (Date of defense: 2011-09-23)

  La flexibilidad de la transmisión de la información y los reducidos precios de los dispositivos digitales hacen posible que la gran mayoría de personas tengan acceso a reproducir, editar e intercambiar todo tipo de contenidos ...

  Estrategias Nacionales para la Sociedad de la Información y el Conocimiento en América Latina, 2000 - 2010. El caso de Uruguay. 

  Rivoir Cabrera, Ana Laura (Date of defense: 2013-04-08)

  L'objectiu de la tesi va ser conèixer els enfocaments dominants en les estratègies sobre la Societat de la Informació i el Coneixement (SIC) dels països llatinoamericans en la dècada 2000-2010. A partir d'una revisió ...

  Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: Proposta d'un sistema analític universal per a la universitat 

  Guitart Hormigo, Isabel, (Date of defense: 2017-04-07)

  Un element clau per a l'èxit de les empreses és la implantació de sistemes analítics amb l'objectiu de fer-les més competitives. Aquests sistemes han evolucionat fins a arribar a una certa maduresa i les empreses han ...

  Estudio de los mecanismos que inciden en la autorregulación durante el proceso de aprendizaje colaborativo en entornos personales de aprendizaje 

  Barreto Farfán, Jorge Enrique (Date of defense: 2020-02-12)

  Aquest estudi va identificar i categoritzar diferents mecanismes d'autoregulació utilitzats per estudiants del màster de Didàctica de la Ciència de la Fundació Universitat Autònoma de Colòmbia tenint en compte l'impacte ...

  Estudio de prácticas de comunicación en Second Life 

  López de Anda, María Magdalena (Date of defense: 2016-02-05)

  Vam investigar pràctiques de comunicació en el món virtual Second Life amb el propòsit de comprendre des d'un enfocament sociocultural les estratègies situades d'intercanvi simbòlic que realitzen els participants, la lectura ...

  Exploiting verb similarity for event modelling 

  Gil Vallejo, Lara (Date of defense: 2020-03-20)

  Aquest treball s'emmarca en l'àmbit del processament del llenguatge natural. Té l'objectiu d'explorar el potencial de la similitud verbal i, més concretament, de les classificacions verbals, a l'hora de capturar i modelitzar ...

  Exploring the dynamics of knowledge sharing in the online affinity apaces of "Let's Play" Youtube Channels 

  Karaivanov, Isperih (Date of defense: 2022-02-08)

  With this dissertation the goal is to analyze the novel medium of video game streaming and more specifically the “Let’s Play” video format as seen on YouTube and other online platforms. The practice has experienced a rapid ...

  Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa: el cas de l'àrea de Mataró 

  Horrillo Tello, Julián (Date of defense: 2016-01-20)

  En l'economia global del coneixement l'especialització productiva i la generació d'economies externes als districtes industrials regionals tradicionals ja no asseguren la capacitat competitiva de les seves empreses, que ...

  El feedback inter-grupo como promotor de la regulación socialmente compartida en entornos virtuales de aprendizaje 

  Cuéllar Basto, Diana Lucía (Date of defense: 2022-12-22)

  Numerosos estudios han confirmado que el éxito del trabajo colaborativo depende en gran medida del grado en el que sus miembros se regulan conjuntamente. Sin embargo, los grupos colaborativos afrontan múltiples desafíos ...

  Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) 

  Nicolau Jiménez, Adriana (Date of defense: 2021-04-21)

  Aquesta tesi aborda l'impacte dels feminismes en el teatre català contemporani, prenent com a objecte d'estudi el teatre representat a la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2019. A causa de la manca d'atenció crítica ...

  Flujo y comportamiento del consumidor en línea: un anàlisis empírico de las experiencias de consumo de productos formativos 

  Esteban Millat, Irene (Date of defense: 2011-09-29)

  Proposem i provem empíricament un model integral de flux en un entorn virtual d’aprenentatge amb una orientació del consumidors. El nostre objectius és aclarir les ambigüitats i inconsistències existents a la literatura ...

  Flujo y comportamiento del consumidor en los supermercados en línea 

  Morales Solana, Doris (Date of defense: 2019-06-19)

  L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral és avançar en el coneixement de les experiències de flux a l'àrea del gran consum en línia. El flux és un estat mental que experimenten les persones quan estan profundament ...

  Forensic imaging and analysis of Apple iOS devices 

  Gomez-Miralles, Luis (Date of defense: 2016-07-26)

  In this thesis we present our research on digital forensics on the iOS platform, structured along three areas: forensic imaging; forensic analysis; and anti-forensic techniques. In the field of forensic imaging, we demonstrate ...

  Framework for privacy-aware content distribution in peer-to- peer networks with copyright protection 

  Qureshi, Amna (Date of defense: 2014-11-25)

  The use of peer-to-peer (P2P) networks for multimedia distribution has spread out globally in recent years. This mass popularity is primarily driven by the efficient distribution of content, also giving rise to piracy and ...