La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Departments

Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià [1]

Departament d'Arquitectura [26]

Departament d'Economia i Finances [12]

Departament d'Economia, Ciències Socials i Mètodes [27]

Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat [3]

Departament d'Economia, Finances, Comptabilitat i Ciències Socials [7]

Departament d'Educació [10]

Departament d'Educació Social i Treball Social [7]

Departament d'Electrònica [14]

Departament d'Empresa i Tecnologia [14]

Departament d'Enginyeria [12]

Departament d'Enginyeria Industrial [13]

Departament d'Enginyeria Química [7]

Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials [14]

Departament d'Estadística Aplicada [3]

Departament d'Humanitats i Ciències Socials [11]

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia [0]

Departament d'Informàtica [13]

Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences [3]

Departament de Bioenginyeria [55]

Departament de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport [51]

Departament de Ciències de l'Educació [31]

Departament de Ciències Socials [1]

Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal [29]

Departament de Comunicació [50]

Departament de Comunicació i Relacions Internacionals [57]

Departament de Comunicació Social [6]

Departament de Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació [12]

Departament de Direcció de Persones i Organització [4]

Departament de Direcció General i Estratègia [10]

Departament de Direcció General i Estratègia i de Direcció de Persones i Organització [15]

Departament de Dret [3]

Departament de Dret privat [11]

Departament de Dret Públic [2]

Departament de Filosofia i Humanitats [2]

Departament de Filosofia Pràctica [4]

Departament de Filosofia Pràctica i Humanitats [16]

Departament de Filosofia Teorètica i d'Història de la Filosofia i de la Ciència [7]

Departament de Geofísica [9]

Departament de Gestió Empresarial [19]

Departament de Màrqueting [3]

Departament de Màrqueting, Operacions i Finances [26]

Departament de Mètodes Quantitatius [3]

Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia [0]

Departament de Pedagogia [16]

Departament de Política d'Empresa, Direcció de Recursos Humans i Sistemes d'Informació [40]

Departament de Psicologia [178]

Departament de Química Analítica [6]

Departament de Química Analítica i Aplicada [14]

Departament de Química Orgànica [16]

Departament de Química Orgànica i Bioquímica [9]

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica [7]

Departament de Societat, Política i Sostenibilitat [5]

Departament de Tecnologies Audiovisuals [4]

OEBRE I.U. - Observatori de l'Ebre [1]

Recent Submissions

Incidència de la trajectòria esportiva en el desenvolupament del lideratge 

Riera Batalla, Verònica (Date of defense: 2022-09-14)

Aquesta tesi doctoral es centra en analitzar la incidència de la trajectòria esportiva de les persones en el desenvolupament del seu lideratge a través de l’aproximació Lifespan Developmental Psychology (Baltes et al., ...

Development of Li sensors for its application in fusion technolog 

Pascual Nel-lo, Marc (Date of defense: 2022-11-15)

Un dels reptes a provar en els futurs reactors de fusió és la generació de triti mitjançant la reacció nuclear del liti-6 amb neutrons d'alta energia. Aquesta producció de triti es realitzarà als Tritium Breeding Modules ...

Exploring the Framework of Digital Transformation: A Multilevel Investigation from an Organizational and Employee Perspective 

Weritz, Noa Pauline Antonia Gesine Isabel (Date of defense: 2022-11-11)

Les tecnologies digitals estan revolucionant les indústries, les organitzacions i les persones a tot el món. En aquest context, sorgeixen noves oportunitats i amenaces per a les organitzacions que requereixen respostes ...

El rol de las estrategias socioafectivas en la enseñanza y el aprendizaje colaborativo y situado de la traducción en una clase virtual 

Mansilla, Diego Adrián (Date of defense: 2022-10-24)

L'ensenyament virtual ha crescut substancialment en els últims anys, i les projeccions indiquen que continuarà en augment. Els programes de formació de traductors professionals també reflecteixen aquesta tendència. L'objectiu ...

Análisis de las dificultades de integración de tecnología y metodología BIM en grados AEC 

Besné Yanguas, Alia (Date of defense: 2022-10-26)

L’arribada de Building Information Modeling (BIM) al món laboral comporta la necessitat de la integració d’aquesta metodologia als plans d’estudi de les universitats per formar als futurs professionals. La integració ...

On the Relationship between People, Objects, & Interactive Technologies: Transforming Digital & Physical experiences through the process of Realizing Empathy 

Garcia Corretjer, Maria A (Date of defense: 2022-07-12)

La manera com les persones es relacionen amb el seu entorn, ja sigui físic o digital, és cada cop més complexa i fugaç, fent que la relació de l'usuari amb els seus objectes i eines digitals, de vegades, sigui extrema i ...

Evaluación de las relaciones familiares en el trastorno límite de personalidad 

Santos Roca, Mariona (Date of defense: 2022-09-16)

El Trastorn Límit de Personalitat (TLP) és un dels trastorns mentals més complexos de comprendre i tractar donat el seu patró d'inestabilitat en les relacions interpersonals, de l'autoimatge i l'afectivitat. Com la majoria ...

Consumer Behaviour in the New Digital Economy: Timely Challenges Concerning Consumers Engagement with New Digital Products 

Friederich, Felix Thomas (Date of defense: 2022-10-05)

Nous productes digitals, tecnològicament disruptius y sorgits de la nova economia digital, han entrat a la vida quotidiana dels consumidors en els darrers anys. Tot i que aquests productes digitals influeixen i tindran una ...

Cultural Sustainability and the SDGs in the European Union and Andorran cultural policies 

Vila Ferran, Susanna (Date of defense: 2022-09-09)

El rol de la cultura en el Desenvolupament Sostenible actualment continua sent subsidiari. Tot i així per primera vegada la cultura s’ha inclòs en l’agenda global de Desenvolupament Sostenible, a l’Agenda 2030 de les Nacions ...

Conversión de texto en habla multidominio basada en selección de unidades con ajuste subjetivo de pesos y marcado robusto de pitch 

Alías Pujol, Francesc (Date of defense: 2006-09-28)

El propòsit final de la conversió de text a parla (CTP) és la generació de parla sintètica completament natural a partir d'un text d'entrada qualsevol. Històricament, s'han seguit dues estratègies per a assolir aquest ...

Co-creation and CSR: The Two Key Pillars Towards a Paradigm Shift in Corporate Brand Management 

Qiu, Yuqian (Date of defense: 2022-06-20)

Les marques cada vegada són més reconegudes com a actius valuosos per a les empreses i la gestió de la marca és una de les pràctiques empresarials més rellevants. A la darrera dècada, s’ha produït clarament un canvi de ...

La Inteligencia Artificial en el proceso penal de instrucción español: posibles beneficios y potenciales riesgos 

Cuatrecasas Monforte, Carlota (Date of defense: 2022-03-02)

En l'actualitat, a Espanya, l'Administració de Justícia és l'Administració pública menys valorada pels ciutadans, cosa que resulta intolerable i exigeix una reforma immediata, profunda i sense precedents. I és que la ...

Uncovering the Dynamic, Cognitive, and Linguistic Strategies of Misinformation 

Carrasco Farré, Carlos (Date of defense: 2022-07-15)

Les mentides, la manipulació o la informació falsa no són res de nou. Totes han existit durant segles des que el flux i el contingut de la informació ha estat una font de poder. Tot i això, a l'era de les plataformes ...

Development of hydrogel dressings as delivery platforms for sustained and controlled delivery of miRNA for the treatment of diabetic foot ulcers 

Durán Mota, José Antonio (Date of defense: 2022-07-15)

Les úlceres de peu diabètic (UPDs) destaquen com una de les complicacions més desafiants de la diabetis. Els tractaments actuals estan centrats en hidratar la ferida i prevenir infeccions, tancant la ferida de manera ...

Construcción de la alianza terapéutica familiar y análisis del proceso y el cambio terapéutico en el tratamiento integrado individual y familiar en casos de Trastorno Límite de la Personalidad desde el modelo relacional sistémico 

d'Ascenzo, Iolanda (Date of defense: 2022-07-18)

El Trastorn Límit de Personalitat (TLP) es el més freqüent entre els trastorns de la personalitat i un desafiament pel seu tractament. Las característiques psicopatològiques del trastorn, que implicant dificultats relacionals ...

Processos creatius i educació. Estudi de la contribució del Projecte Artístic Interdisciplinari a la formació inicial de mestres de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna 

Folch Dàvila, Maria Carme (Date of defense: 2022-07-12)

L’objectiu principal d’aquesta tesi ha estat conèixer la contribució del Projecte Artístic Interdisciplinari a la formació inicial de mestres de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. ...

Evolución Temporal, Caracterización y Asimetría Norte-Sur de la Actividad Solar mediante Registros del Observatorio del Ebro sobre Grupos de Manchas y Playas Solares durante 1910-1937 

de Paula Vila, Víctor (Date of defense: 2022-07-14)

Els butlletins d'heliofísica publicats anualment per l'Observatori de l'Ebre en el període 1910—1937 (ambdós inclusivament) han estat digitalitzats recentment mitjançant l'ús de tecnologia de reconeixement òptic de caràcters ...

La dirección general en la era de la hiperconectividad: las nuevas coordenadas 

Llopis Casellas, Jaume (Date of defense: 2022-06-20)

En els darrers 10-15 anys s'han produït canvis de gran rellevància a l'escenari competitiu que han empès les empreses a abordar grans transformacions en els seus sistemes d'organització i gestió. Tanmateix, se sap poc sobre ...

Les quatre dimensions de la persona humana: De l'antropologia del Salteri a la neurobiologia del segle XXI 

Duran Navarro, Jaume (Date of defense: 2022-06-29)

Aquesta tesi que es presenta és un treball d’aproximació a una antropologia essencial fonamentada en una mirada multidimensional de l’individu segons la proposta antropològica dels escrits de l’Antic Testament, i la seva ...

Nivell d'activitat física i comportament sedentari en gent gran: instruments de mesura i intervencions 

Sansano Nadal, Oriol (Date of defense: 2022-06-29)

Els nivells d’activitat física (AF) i de comportament sedentari (CS) han esdevingut marcadors importants de la salut de les persones grans (65 anys). Tot i que ambdós comportaments estan molt relacionats entre ells, no ...

More