Vers una escola segura i saludable: creació, validació i aplicació d'un instrument per a l'enregistrament i estudi dels danys no intencionats a l'escola 

    Longàs Mayayo, Eduard (Date of defense: 2010-07-23)

    L'objectiu principal de la investigació present és l'estudi dels danys no intencionats a l'escola, que es constitueixen com un problema per a la salut i la seguretat de l'alumnat.<br/>Aquest estudi s'aborda amb una orientació ...