El treball dels joves amb retard mental en entorns normalitzats: anàlisi d'una realitat de treball amb suport 

  Alomar Kurz, Elisabeth (Date of defense: 2004-11-16)

  - El treball dels joves amb retard mental en entorns normalitzats: anàlisi d'una realitat de treball amb suport<br/>Després de més de vint anys d'aprovació de la Llei d'integració social del minusvàlid (LISMI, 1982), amb ...

  Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’Educació Física 

  Vila Álvarez, Elena (Date of defense: 2016-01-26)

  Aquesta tesi doctoral té la voluntat d’elaborar una proposta de model d’avaluació de les competències socials des de l’àrea de l’Educació Física. S’utilitza un disseny observacional: nomotètic (diversos participants que ...

  Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d'un context inicial d'adversitat. Estudi de cas en un Institut d'Educació Secundària. 

  Marro Fantova, Francesc Josep (Date of defense: 2008-03-28)

  El present treball aborda la promoció de la salut psicosocial des del paradigma de la resiliència i les aportacions de la logoteràpia de Viktor Frankl. El seu objectiu ha estat descriure i analitzar com es desenvolupa un ...