Consumer Behaviour in the New Digital Economy: Timely Challenges Concerning Consumers Engagement with New Digital Products 

  Friederich, Felix Thomas (Date of defense: 2022-10-05)

  Nous productes digitals, tecnològicament disruptius y sorgits de la nova economia digital, han entrat a la vida quotidiana dels consumidors en els darrers anys. Tot i que aquests productes digitals influeixen i tindran una ...

  Creación de empresas en torno a las universidades por los exalumnos de las mismas: un análisis del ITESO 

  Vázquez Villalpando, José Ángel (Date of defense: 2014-06-06)

  Las universidades contribuyen al desarrollo económico de su comunidad a través de la creación del capital humano por medio de la enseñanza; por la investigación y su potencial aplicación; por la transferencia de tecnología ...

  Diseño y aplicación de una metodología de coevaluación de competencias en los Proyectos Finales de Carrera. Aplicación a los estudios de Administración y Dirección de Empresas en el IQS 

  Torrez Meruvia, Harold Rolando (Date of defense: 2013-05-24)

  La present investigació mostra el disseny i aplicació d’una metodologia de coavaluació de competències basada en la recol•lecció de informació d’estudiants i tutors relacionades ambla percepció del nivell de competències ...

  El papel que juegan las prácticas asociadas a la Gestión de Calidad Total en el desarrollo de la capacidad de innovación en empresas manufactureras ubicadas en territorio mexicano 

  Ahuja Sánchez, Leonor (Date of defense: 2017-09-15)

  Aquest treball presenta l'estudi de la relació entre la Gestió de la Qualitat Total (GCT) i el desenvolupament de la innovació amb la finalitat de respondre a dues preguntes centrals: si els principis i les pràctiques de ...

  Estudio sobre la calidad percibida en clientes de seguros de particulares. Aplicación de la función Quality Function Deployment (QFD) 

  Escayola Mansilla, Jordi (Date of defense: 2017-03-24)

  Aquesta investigació estudia els elements relacionats amb la qualitar perçebuda en assegurançes de particulars així com les accions de les companyies d’assegurançes per incrementar la qualitat de servei global , relacionant ...

  Exploring the Framework of Digital Transformation: A Multilevel Investigation from an Organizational and Employee Perspective 

  Weritz, Noa Pauline Antonia Gesine Isabel (Date of defense: 2022-11-11)

  Les tecnologies digitals estan revolucionant les indústries, les organitzacions i les persones a tot el món. En aquest context, sorgeixen noves oportunitats i amenaces per a les organitzacions que requereixen respostes ...

  La coherencia ética en la gestión de los recursos humanos: un factor clave para la forja del ethos corporativo 

  Agulló Gimeno, Silvia (Date of defense: 2009-09-23)

  . <br/>El model actual de gestió empresarial es centra en aconseguir a curt termini el màxim benefici econòmic per satisfer als accionistes; l'èxit es mesura casi exclusivament pel benefici econòmic. Tanmateix, existeix ...

  La intención de compra de marcas de ropa a través de las redes sociales: El efecto moderador de la self - image congruity 

  Pujadas Hostench, Jordi (Date of defense: 2017-07-24)

  En aquest treball s'integra la Theory of Planned Behavior (TPB) i la de Uses & Gratifications (U & G) per explicar la compra de roba a través de les pàgines de marques a les xarxes socials (Social networking sites - ...

  Las competencias profesionales en el ejercicio de la abogacía 

  Sánchez Torelló, José Luis (Date of defense: 2014-01-31)

  L´objectiu principal d´aquest article ha estat la identificació de les competències professionals pròpies dels advocats que presten serveis professionals als despatxos d´advocats, en dos moments diferents de la seva carrera ...

  Mobile Marketing and the Physician in Private Practice – An exploratory Study with Gynecologists in Germany 

  Resch, Peter Martin (Date of defense: 2013-07-16)

  La ràpida i forta penetració de les tecnologies de la comunicació mòbil als mercats mundials presenta al marketing mòbil amb una forta influència en l'activitat empresarial i en la conducta del consumidor, tant a nivell ...

  Principales prácticas de recursos humanos que apoyan la innovación en las PYMEs: Empresas de Jalisco y Cataluña 

  López Suárez, Liliana Rocío (Date of defense: 2016-06-29)

  Aquest treball de recerca persegueix identificar quines pràctiques de recursos humans donen suport a la innovació en les PIMEs. La investigació s'ha centrat en dues fases. En la primera fase d'aquest estudi s'han ...

  Procedures used by industry to establish a first contact with research centers. Multiple case study in Spain 

  Martorell Loubière, Gérard (Date of defense: 2015-11-26)

  En el context de la Col·laboració Universitat-Empresa (UIC), l'objectiu d'aquest projecte d'investigació és entendre com i per què les indústries contacten centres tecnològics o de recerca amb un objectiu d'investigació. ...

  Proposta d’un nou model pedagògic en les escoles de negocis basat en el coneixement reflexionat, en el marc de l’actual procés de globalització 

  Oliveras Ballús, Marc (Date of defense: 2013-12-11)

  Les escoles de negocis han esdevingut, sobretot a partir del procés de globalització neoliberal iniciat en els anys 1980, en centres de poder on es formen professionals que ocupen llocs rellevants en les noves estructures ...

  Propuesta de criterios para el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en la Industria Química Española 

  Martori Adrian, Francesc de Paula (Date of defense: 2013-09-06)

  Aquesta tesi doctoral proposa un llistat de criteris per a l’anàlisi de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la indústria química espanyola, així com una aproximació a la seva priorització a l’hora d’implementar-los. La ...

  Un análisis de las variables psicoculturales y su influencia relativa en la actitud hacia un consumo responsable en México 

  Hernández Luquín, Liliana Catalina (Date of defense: 2017-07-20)

  Aquest treball de recerca té el propòsit d'identificar les variables socioculturals que influeixen en l'actitud cap al consum responsable en els mexicans. La investigació es va realitzar en dues etapes. En la primera ...

  Unleashing the power of experiences: The catalytic role of app technologies in unlocking consumers behaviours in sports 

  Habachi, Salma (Date of defense: 2024-06-27)

  Aquesta tesi doctoral examina com la tecnologia modela les experiències dels usuaris i influeix en els comportaments dels consumidors i practicants d’esports i la indústria associada. La tesi desenvolupa tres estudis, en ...