Departament de Gestió Empresarial

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Exploring the Framework of Digital Transformation: A Multilevel Investigation from an Organizational and Employee Perspective 

Weritz, Noa Pauline Antonia Gesine Isabel (Date of defense: 2022-11-11)

Les tecnologies digitals estan revolucionant les indústries, les organitzacions i les persones a tot el món. En aquest context, sorgeixen noves oportunitats i amenaces per a les organitzacions que requereixen respostes ...

Consumer Behaviour in the New Digital Economy: Timely Challenges Concerning Consumers Engagement with New Digital Products 

Friederich, Felix Thomas (Date of defense: 2022-10-05)

Nous productes digitals, tecnològicament disruptius y sorgits de la nova economia digital, han entrat a la vida quotidiana dels consumidors en els darrers anys. Tot i que aquests productes digitals influeixen i tindran una ...

La intención de compra de marcas de ropa a través de las redes sociales: El efecto moderador de la self - image congruity 

Pujadas Hostench, Jordi (Date of defense: 2017-07-24)

En aquest treball s'integra la Theory of Planned Behavior (TPB) i la de Uses & Gratifications (U & G) per explicar la compra de roba a través de les pàgines de marques a les xarxes socials (Social networking sites - ...

El papel que juegan las prácticas asociadas a la Gestión de Calidad Total en el desarrollo de la capacidad de innovación en empresas manufactureras ubicadas en territorio mexicano 

Ahuja Sánchez, Leonor (Date of defense: 2017-09-15)

Aquest treball presenta l'estudi de la relació entre la Gestió de la Qualitat Total (GCT) i el desenvolupament de la innovació amb la finalitat de respondre a dues preguntes centrals: si els principis i les pràctiques de ...

Adopción de las aplicaciones móviles de búsqueda y reserva de restaurantes: una extensión y ampliación de la UTAUT-2 

Robres Sitjà, Emilio (Date of defense: 2017-07-27)

Les aplicacions mòbils de recerca i reserva de restaurant (AMRRR) son un canal molt eficaç per accedir a les recents demandes de les actuals generacions digitals. Es per tant primordial, que els propietaris de restaurants ...

Un análisis de las variables psicoculturales y su influencia relativa en la actitud hacia un consumo responsable en México 

Hernández Luquín, Liliana Catalina (Date of defense: 2017-07-20)

Aquest treball de recerca té el propòsit d'identificar les variables socioculturals que influeixen en l'actitud cap al consum responsable en els mexicans. La investigació es va realitzar en dues etapes. En la primera ...

Estudio sobre la calidad percibida en clientes de seguros de particulares. Aplicación de la función Quality Function Deployment (QFD) 

Escayola Mansilla, Jordi (Date of defense: 2017-03-24)

Aquesta investigació estudia els elements relacionats amb la qualitar perçebuda en assegurançes de particulars així com les accions de les companyies d’assegurançes per incrementar la qualitat de servei global , relacionant ...

Principales prácticas de recursos humanos que apoyan la innovación en las PYMEs: Empresas de Jalisco y Cataluña 

López Suárez, Liliana Rocío (Date of defense: 2016-06-29)

Aquest treball de recerca persegueix identificar quines pràctiques de recursos humans donen suport a la innovació en les PIMEs. La investigació s'ha centrat en dues fases. En la primera fase d'aquest estudi s'han ...

Procedures used by industry to establish a first contact with research centers. Multiple case study in Spain 

Martorell Loubière, Gérard (Date of defense: 2015-11-26)

En el context de la Col·laboració Universitat-Empresa (UIC), l'objectiu d'aquest projecte d'investigació és entendre com i per què les indústries contacten centres tecnològics o de recerca amb un objectiu d'investigació. ...

Creación de empresas en torno a las universidades por los exalumnos de las mismas: un análisis del ITESO 

Vázquez Villalpando, José Ángel (Date of defense: 2014-06-06)

Las universidades contribuyen al desarrollo económico de su comunidad a través de la creación del capital humano por medio de la enseñanza; por la investigación y su potencial aplicación; por la transferencia de tecnología ...

La actividad emprendedora de los graduados IQS 

Vallmitjana Palau, Núria (Date of defense: 2014-05-16)

L’emprenedoria o entrepreneurship és una disciplina científica dedicada a l’estudi metodològic dels emprenedors, la funció empresarial i la creació d’empreses. El creixement d’aquest tipus d’estudis en els darrers anys es ...

Las competencias profesionales en el ejercicio de la abogacía 

Sánchez Torelló, José Luis (Date of defense: 2014-01-31)

L´objectiu principal d´aquest article ha estat la identificació de les competències professionals pròpies dels advocats que presten serveis professionals als despatxos d´advocats, en dos moments diferents de la seva carrera ...

Proposta d’un nou model pedagògic en les escoles de negocis basat en el coneixement reflexionat, en el marc de l’actual procés de globalització 

Oliveras Ballús, Marc (Date of defense: 2013-12-11)

Les escoles de negocis han esdevingut, sobretot a partir del procés de globalització neoliberal iniciat en els anys 1980, en centres de poder on es formen professionals que ocupen llocs rellevants en les noves estructures ...

Propuesta de criterios para el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en la Industria Química Española 

Martori Adrian, Francesc de Paula (Date of defense: 2013-09-06)

Aquesta tesi doctoral proposa un llistat de criteris per a l’anàlisi de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la indústria química espanyola, així com una aproximació a la seva priorització a l’hora d’implementar-los. La ...

Mobile Marketing and the Physician in Private Practice – An exploratory Study with Gynecologists in Germany 

Resch, Peter Martin (Date of defense: 2013-07-16)

La ràpida i forta penetració de les tecnologies de la comunicació mòbil als mercats mundials presenta al marketing mòbil amb una forta influència en l'activitat empresarial i en la conducta del consumidor, tant a nivell ...

Diseño y aplicación de una metodología de coevaluación de competencias en los Proyectos Finales de Carrera. Aplicación a los estudios de Administración y Dirección de Empresas en el IQS 

Torrez Meruvia, Harold Rolando (Date of defense: 2013-05-24)

La present investigació mostra el disseny i aplicació d’una metodologia de coavaluació de competències basada en la recol•lecció de informació d’estudiants i tutors relacionades ambla percepció del nivell de competències ...

Análisis Estratégico de la calidad en los servicios jurídicos. Aplicación del despliegue de la función de calidad (QFD) al estudio del sector de prestación de servicios jurídicos a empresas en Cataluña 

Esteban Ferrer, María José (Date of defense: 2010-01-13)

L'evolució recent de l'exercici col·lectiu de l'advocacia i les noves exigències del mercat comporten la necessitat de que els despatxos d'advocats comprenguin el seu posicionament al sector així com les seves opcions ...

La coherencia ética en la gestión de los recursos humanos: un factor clave para la forja del ethos corporativo 

Agulló Gimeno, Silvia (Date of defense: 2009-09-23)

. <br/>El model actual de gestió empresarial es centra en aconseguir a curt termini el màxim benefici econòmic per satisfer als accionistes; l'èxit es mesura casi exclusivament pel benefici econòmic. Tanmateix, existeix ...

Aspectos de la gestión en la calidad de servicio. Una aplicación del concept mapping al caso de las cadenas hoteleras en España 

Santomà Vicens, Ricard (Date of defense: 2008-05-30)

La indústria hotelera es presenta avui com un dels subsectors més destacats del sector turístic i del sector econòmic espanyol. El seu impacte tant a l'economia com al seu entorn d'actuació és molt destacable i estratègic ...