La fragilitat com a base del diagnòstic situacional davant el repte de la complexitat clínica al final de la vida 

    Amblàs Novellas, Jordi (Date of defense: 2016-12-15)

    Davant el repte de la complexitat clínica –especialment en aquells pacients en situació de final de vida-, en aquesta tesi doctoral hem proposat dos escenaris amb l’objectiu d’ajudar als professionals i pacients a fer front ...