Micropolítica de las prácticas de producción de cuidado en torno a la maternidad 

    Benet Blasco, Marta (Date of defense: 2017-10-11)

    Aquesta tesi per compendi d’articles s’orienta a l’estudi de la micropolítica de la producció de cura al llarg de l’embaràs, part i postpart. La investigació es centra en el procés de transformació de les pràctiques entorn ...